10648.htm

CÍMSZÓ: Blum

SZEMÉLYNÉV: Blum Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula, pasa, v. egyiptomi pénzügyminiszter, szül. Pesten 1843.Tanulmányait szülővárosában végezte és már 1869. az Austro-Egyptian Bank igazgatója lett Alexandriában. 1877-ben pénzügyi államtitkár, két évvel később pasa és miniszter lett. Egész 1890-ig betöltötte magas állását, azután az Oesterr. Creditanstalt igazgatója lett Bécsben. Számos igen magas idegen rendjellel tüntették ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 648. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10648.htm

CÍMSZÓ: Blum

SZEMÉLYNÉV: Blum Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula, pasa, v. egyiptomi pénzügyminiszter, szül. Pesten 1843.Tanulmányait szülővárosában végezte és már 1869. az Austro-Egyptian Bank igazgatója lett Alexandriában. 1877-ben pénzügyi államtitkár, két évvel később pasa és miniszter lett. Egész 1890-ig betöltötte magas állását, azután az Oesterr. Creditanstalt igazgatója lett Bécsben. Számos igen magas idegen rendjellel tüntették ki.

10648.ht

CÍMSZÓ Blu

SZEMÉLYNÉV Blu Gyul

SZÓCIKK B Gyula pasa v egyiptom pénzügyminiszter szül Peste 1843.Tanulmányai szülővárosába végezt é má 1869 a Austro-Egyptia Ban igazgatój let Alexandriában 1877-be pénzügy államtitkár ké évve későb pas é miniszte lett Egés 1890-i betöltött maga állását azutá a Oesterr Creditanstal igazgatój let Bécsben Számo ige maga idege rendjelle tüntetté ki

10648.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl Gyu

SZÓCIK Gyul pas egyipto pénzügyminiszte szü Pest 1843.Tanulmánya szülővárosáb végez m 186 Austro-Egypti Ba igazgató le Alexandriába 1877-b pénzüg államtitká k évv késő pa miniszt let Egé 1890- betöltöt mag állásá azut Oester Creditansta igazgató le Bécsbe Szám ig mag ideg rendjell tüntett k

10648.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Gy

SZÓCI Gyu pa egyipt pénzügyminiszt sz Pes 1843.Tanulmány szülővárosá vége 18 Austro-Egypt B igazgat l Alexandriáb 1877- pénzü államtitk év kés p minisz le Eg 1890 betöltö ma állás azu Oeste Creditanst igazgat l Bécsb Szá i ma ide rendjel tüntet

10648

CÍM

SZEMÉLY G

SZÓC Gy p egyip pénzügyminisz s Pe 1843.Tanulmán szülőváros vég 1 Austro-Egyp igazga Alexandriá 1877 pénz államtit é ké minis l E 189 betölt m állá az Oest Creditans igazga Bécs Sz m id rendje tünte

1064SZEMÉL

SZÓ G egyi pénzügyminis P 1843.Tanulmá szülőváro vé Austro-Egy igazg Alexandri 187 pén államti k mini 18 betöl áll a Oes Creditan igazg Béc S i rendj tünt