10652.htm

CÍMSZÓ: Blumgrund

SZEMÉLYNÉV: Blumgrund Naftali

SZÓCIKK: Blumgrund, 1. Naftali, rabbi B. Náthán (l. o.) fia, szül. Bolesón (Trencsén vm.) 1872. ápr.26., megh.1918 jan. 15. 1895-1900-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. Egy évet a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentumson töltött. 1899-ben szerezte meg a bölcsészetdoktori fokot a budapesti egyetemen, 1901. avatták rabbivá. 1901 óta abonyi főrabbi. Munkája: Sáadja ibn Danán élete és költészete (Budapest 1899). Cikkei a Múlt és Jövőben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 652. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10652.htm

CÍMSZÓ: Blumgrund

SZEMÉLYNÉV: Blumgrund Naftali

SZÓCIKK: Blumgrund, 1. Naftali, rabbi B. Náthán l. o. fia, szül. Bolesón Trencsén vm. 1872. ápr.26., megh.1918 jan. 15. 1895-1900-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. Egy évet a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentumson töltött. 1899-ben szerezte meg a bölcsészetdoktori fokot a budapesti egyetemen, 1901. avatták rabbivá. 1901 óta abonyi főrabbi. Munkája: Sáadja ibn Danán élete és költészete Budapest 1899 . Cikkei a Múlt és Jövőben jelentek meg.

10652.ht

CÍMSZÓ Blumgrun

SZEMÉLYNÉV Blumgrun Naftal

SZÓCIKK Blumgrund 1 Naftali rabb B Náthá l o fia szül Bolesó Trencsé vm 1872 ápr.26. megh.191 jan 15 1895-1900-i vol budapest Rabbiképz növendéke Eg éve berlin Lehranstal fü di Wissenschaf de Judentumso töltött 1899-be szerezt me bölcsészetdoktor foko budapest egyetemen 1901 avattá rabbivá 190 ót abony főrabbi Munkája Sáadj ib Daná élet é költészet Budapes 189 Cikke Múl é Jövőbe jelente meg

10652.h

CÍMSZ Blumgru

SZEMÉLYNÉ Blumgru Nafta

SZÓCIK Blumgrun Naftal rab Náth fi szü Boles Trencs v 187 ápr.26 megh.19 ja 1 1895-1900- vo budapes Rabbikép növendék E év berli Lehransta f d Wissenscha d Judentums töltöt 1899-b szerez m bölcsészetdokto fok budapes egyeteme 190 avatt rabbiv 19 ó abon főrabb Munkáj Sáad i Dan éle költésze Budape 18 Cikk Mú Jövőb jelent me

10652.

CÍMS Blumgr

SZEMÉLYN Blumgr Naft

SZÓCI Blumgru Nafta ra Nát f sz Bole Trenc 18 ápr.2 megh.1 j 1895-1900 v budape Rabbiké növendé é berl Lehranst Wissensch Judentum töltö 1899- szere bölcsészetdokt fo budape egyetem 19 avat rabbi 1 abo főrab Munká Sáa Da él költész Budap 1 Cik M Jövő jelen m

10652

CÍM Blumg

SZEMÉLY Blumg Naf

SZÓC Blumgr Naft r Ná s Bol Tren 1 ápr. megh. 1895-190 budap Rabbik növend ber Lehrans Wissensc Judentu tölt 1899 szer bölcsészetdok f budap egyete 1 ava rabb ab főra Munk Sá D é költés Buda Ci Jöv jele

1065

CÍ Blum

SZEMÉL Blum Na

SZÓ Blumg Naf N Bo Tre ápr megh 1895-19 buda Rabbi növen be Lehran Wissens Judent töl 189 sze bölcsészetdo buda egyet av rab a főr Mun S költé Bud C Jö jel