10655.htm

CÍMSZÓ: Bné Jiszróel

SZÓCIKK: Bné Jiszróel (h.). Izrael fia. Így hívják általában a zsidókat, Jákob pátriárka után, akit az angyal Izraelnek nevezett el. (Mózes I. 32, 29.) Az «ám B.» kifejezés (Izrael fiainak népe) először Mózes II. könyvében (1. 9) fordul elő. Némi változással ez a kifejezés átment a kultúrnépek törvényhozásába is, ahol általában «izraelita» névvel jelölik meg a zsidókat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 655. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10655.htm

CÍMSZÓ: Bné Jiszróel

SZÓCIKK: Bné Jiszróel h. . Izrael fia. Így hívják általában a zsidókat, Jákob pátriárka után, akit az angyal Izraelnek nevezett el. Mózes I. 32, 29. Az ám B. kifejezés Izrael fiainak népe először Mózes II. könyvében 1. 9 fordul elő. Némi változással ez a kifejezés átment a kultúrnépek törvényhozásába is, ahol általában izraelita névvel jelölik meg a zsidókat.

10655.ht

CÍMSZÓ Bn Jiszróe

SZÓCIKK Bn Jiszróe h Izrae fia Íg hívjá általába zsidókat Jáko pátriárk után aki a angya Izraelne nevezet el Móze I 32 29 A á B kifejezé Izrae fiaina nép előszö Móze II könyvébe 1 fordu elő Ném változássa e kifejezé átmen kultúrnépe törvényhozásáb is aho általába izraelit névve jelöli me zsidókat

10655.h

CÍMSZ B Jiszró

SZÓCIK B Jiszró Izra fi Í hívj általáb zsidóka Ják pátriár utá ak angy Izraeln neveze e Móz 3 2 kifejez Izra fiain né elősz Móz I könyvéb ford el Né változáss kifejez átme kultúrnép törvényhozásá i ah általáb izraeli névv jelöl m zsidóka

10655.

CÍMS Jiszr

SZÓCI Jiszr Izr f hív általá zsidók Já pátriá ut a ang Izrael nevez Mó kifeje Izr fiai n elős Mó könyvé for e N változás kifeje átm kultúrné törvényhozás a általá izrael név jelö zsidók

10655

CÍM Jisz

SZÓC Jisz Iz hí által zsidó J pátri u an Izrae neve M kifej Iz fia elő M könyv fo változá kifej át kultúrn törvényhozá által izrae né jel zsidó

1065

CÍ Jis

SZÓ Jis I h álta zsid pátr a Izra nev kife I fi el köny f változ kife á kultúr törvényhoz álta izra n je zsid