10656.htm

CÍMSZÓ: Bó

SZÓCIKK: Bó, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 10. fejezetének elejétől a 13. fejezet 16. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az egyiptomi csapások folytatódnak. A peszach törvénye. Kovásztalan kenyér. Az elkerülés ünnepe. Az elsőszülöttek Istennek szentelendők. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 46. fejezetének 13. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Egyiptomról, az országnak bukásáról van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 656. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10656.htm

CÍMSZÓ: Bó

SZÓCIKK: Bó, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 10. fejezetének elejétől a 13. fejezet 16. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az egyiptomi csapások folytatódnak. A peszach törvénye. Kovásztalan kenyér. Az elkerülés ünnepe. Az elsőszülöttek Istennek szentelendők. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 46. fejezetének 13. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Egyiptomról, az országnak bukásáról van szó.

10656.ht

CÍMSZÓ B

SZÓCIKK Bó hetiszakasz mel Móze 2 könyv 10 fejezeténe elejétő 13 fejeze 16 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma A egyiptom csapáso folytatódnak peszac törvénye Kovásztala kenyér A elkerülé ünnepe A elsőszülötte Istenne szentelendők hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyv 46 fejezeténe 13 versétő fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkettőbe Egyiptomról a országna bukásáró va szó

10656.h

CÍMSZ

SZÓCIK B hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 1 fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm egyipto csapás folytatódna pesza törvény Kovásztal kenyé elkerül ünnep elsőszülött Istenn szentelendő hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi köny 4 fejezetén 1 versét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindkettőb Egyiptomró országn bukásár v sz

10656.

CÍMS

SZÓCI hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal egyipt csapá folytatódn pesz törvén Kovászta keny elkerü ünne elsőszülöt Isten szentelend hetiszakasz tart prófé r Jerem kön fejezeté versé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h mindkettő Egyiptomr ország bukásá s

10656

CÍM

SZÓC hetiszak M kö fejezet elej fej ver ter r fogl magá R tarta egyip csap folytatód pes törvé Kovászt ken elker ünn elsőszülö Iste szentelen hetiszakas tar próf Jere kö fejezet vers fej vé ter t próf kö összefüg mindkett Egyiptom orszá bukás

1065SZÓ hetisza k fejeze ele fe ve te fog mag tart egyi csa folytató pe törv Kovász ke elke ün elsőszül Ist szentele hetiszaka ta pró Jer k fejeze ver fe v te pró k összefü mindket Egyipto orsz buká