10658.htm

CÍMSZÓ: Bodor

SZEMÉLYNÉV: Bodor Zsigmond

SZÓCIKK: Bodor Zsigmond, orvos, hírlapíró, szül. Ipolyságon 1871 márc. 7., megh. Budapesten 1918. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult s miután orvosdoktori oklevelet nyert, az újságírói pályára lépett. Előbb a Neues Pester Journal fővárosi rovatának szerkesztője lett, majd a Magyar Híradó c. kőnyomatosnak volt kiadója és szerkesztője. Tárcái könyvalakban is megjelentek. Több külföldi lapnak is munkatársa volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 658. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10658.htm

CÍMSZÓ: Bodor

SZEMÉLYNÉV: Bodor Zsigmond

SZÓCIKK: Bodor Zsigmond, orvos, hírlapíró, szül. Ipolyságon 1871 márc. 7., megh. Budapesten 1918. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult s miután orvosdoktori oklevelet nyert, az újságírói pályára lépett. Előbb a Neues Pester Journal fővárosi rovatának szerkesztője lett, majd a Magyar Híradó c. kőnyomatosnak volt kiadója és szerkesztője. Tárcái könyvalakban is megjelentek. Több külföldi lapnak is munkatársa volt.

10658.ht

CÍMSZÓ Bodo

SZEMÉLYNÉV Bodo Zsigmon

SZÓCIKK Bodo Zsigmond orvos hírlapíró szül Ipolyságo 187 márc 7. megh Budapeste 1918 budapest é bécs egyetemeke tanul miutá orvosdoktor oklevele nyert a újságíró pályár lépett Előb Neue Peste Journa főváros rovatána szerkesztőj lett maj Magya Hírad c kőnyomatosna vol kiadój é szerkesztője Tárcá könyvalakba i megjelentek Töb külföld lapna i munkatárs volt

10658.h

CÍMSZ Bod

SZEMÉLYNÉ Bod Zsigmo

SZÓCIK Bod Zsigmon orvo hírlapír szü Ipolyság 18 már 7 meg Budapest 191 budapes béc egyetemek tanu miut orvosdokto oklevel nyer újságír pályá lépet Elő Neu Pest Journ főváro rovatán szerkesztő let ma Magy Híra kőnyomatosn vo kiadó szerkesztőj Tárc könyvalakb megjelente Tö külföl lapn munkatár vol

10658.

CÍMS Bo

SZEMÉLYN Bo Zsigm

SZÓCI Bo Zsigmo orv hírlapí sz Ipolysá 1 má me Budapes 19 budape bé egyeteme tan miu orvosdokt okleve nye újságí pály lépe El Ne Pes Jour fővár rovatá szerkeszt le m Mag Hír kőnyomatos v kiad szerkesztő Tár könyvalak megjelent T külfö lap munkatá vo

10658

CÍM B

SZEMÉLY B Zsig

SZÓC B Zsigm or hírlap s Ipolys m m Budape 1 budap b egyetem ta mi orvosdok oklev ny újság pál lép E N Pe Jou fővá rovat szerkesz l Ma Hí kőnyomato kia szerkeszt Tá könyvala megjelen külf la munkat v

1065SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig o hírla Ipoly Budap buda egyete t m orvosdo okle n újsá pá lé P Jo főv rova szerkes M H kőnyomat ki szerkesz T könyval megjele kül l munka