10660.htm

CÍMSZÓ: Bogár

SZEMÉLYNÉV: Bogár Ignác

SZÓCIKK: "Bogár Ignác, zeneszerző, szül. 1811 okt. 9. megh. 1883. Népszerű operaszerző volt a maga idejében. Legismertebb dalművei: Tudor Mária; A fogadott leány. Dalokat is komponált."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 660. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10660.htm

CÍMSZÓ: Bogár

SZEMÉLYNÉV: Bogár Ignác

SZÓCIKK: Bogár Ignác, zeneszerző, szül. 1811 okt. 9. megh. 1883. Népszerű operaszerző volt a maga idejében. Legismertebb dalművei: Tudor Mária; A fogadott leány. Dalokat is komponált.

10660.ht

CÍMSZÓ Bogá

SZEMÉLYNÉV Bogá Igná

SZÓCIKK Bogá Ignác zeneszerző szül 181 okt 9 megh 1883 Népszer operaszerz vol mag idejében Legismerteb dalművei Tudo Mária fogadot leány Daloka i komponált

10660.h

CÍMSZ Bog

SZEMÉLYNÉ Bog Ign

SZÓCIK Bog Igná zeneszerz szü 18 ok meg 188 Népsze operaszer vo ma idejébe Legismerte dalműve Tud Mári fogado leán Dalok komponál

10660.

CÍMS Bo

SZEMÉLYN Bo Ig

SZÓCI Bo Ign zeneszer sz 1 o me 18 Népsz operasze v m idejéb Legismert dalműv Tu Már fogad leá Dalo komponá

10660

CÍM B

SZEMÉLY B I

SZÓC B Ig zenesze s m 1 Néps operasz idejé Legismer dalmű T Má foga le Dal kompon

1066SZEMÉL

SZÓ I zenesz Nép operas idej Legisme dalm M fog l Da kompo