10665.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm József

SZÓCIKK: Böhm József, hegedűművész, szül. Budapesten 1795. megh. Bécsben 1876 márc. 28. Az udvari zenekar tagja és a bécsi Conservatorium leghíresebb tanára volt. Az első zenei oktatást atyjától nyerte. Nyolc éves korában már turnéra indult Lengyelországba. Később P. Rode tanítványa lett. 1819-ben a bécsi Conservatorium tanára, 1821. pedig az udvari zenekar első hegedűse volt. Mint pedagógusnak óriási jelentősége van. Tanítványai közül ezeket kell különösen ki emelni: Ernst, Joachim, Singer, Hellmesberger, L. Strauss, Rappoldi stb. 1848-ban nyugalomba ment. Szerzeményei közül vonósnégyesek, duettek, variációk, polonaisek és dalok, valamint hegedűdarabok jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 665. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10665.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm József

SZÓCIKK: Böhm József, hegedűművész, szül. Budapesten 1795. megh. Bécsben 1876 márc. 28. Az udvari zenekar tagja és a bécsi Conservatorium leghíresebb tanára volt. Az első zenei oktatást atyjától nyerte. Nyolc éves korában már turnéra indult Lengyelországba. Később P. Rode tanítványa lett. 1819-ben a bécsi Conservatorium tanára, 1821. pedig az udvari zenekar első hegedűse volt. Mint pedagógusnak óriási jelentősége van. Tanítványai közül ezeket kell különösen ki emelni: Ernst, Joachim, Singer, Hellmesberger, L. Strauss, Rappoldi stb. 1848-ban nyugalomba ment. Szerzeményei közül vonósnégyesek, duettek, variációk, polonaisek és dalok, valamint hegedűdarabok jelentek meg.

10665.ht

CÍMSZÓ Böh

SZEMÉLYNÉV Böh Józse

SZÓCIKK Böh József hegedűművész szül Budapeste 1795 megh Bécsbe 187 márc 28 A udvar zeneka tagj é bécs Conservatoriu leghíreseb tanár volt A els zene oktatás atyjátó nyerte Nyol éve korába má turnér indul Lengyelországba Későb P Rod tanítvány lett 1819-be bécs Conservatoriu tanára 1821 pedi a udvar zeneka els hegedűs volt Min pedagógusna óriás jelentőség van Tanítványa közü ezeke kel különöse k emelni Ernst Joachim Singer Hellmesberger L Strauss Rappold stb 1848-ba nyugalomb ment Szerzeménye közü vonósnégyesek duettek variációk polonaise é dalok valamin hegedűdarabo jelente meg

10665.h

CÍMSZ Bö

SZEMÉLYNÉ Bö Józs

SZÓCIK Bö Józse hegedűművés szü Budapest 179 meg Bécsb 18 már 2 udva zenek tag béc Conservatori leghírese taná vol el zen oktatá atyját nyert Nyo év koráb m turné indu Lengyelországb Késő Ro tanítván let 1819-b béc Conservatori tanár 182 ped udva zenek el hegedű vol Mi pedagógusn óriá jelentősé va Tanítvány köz ezek ke különös emeln Erns Joachi Singe Hellmesberge Straus Rappol st 1848-b nyugalom men Szerzemény köz vonósnégyese duette variáció polonais dalo valami hegedűdarab jelent me

10665.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Józ

SZÓCI B Józs hegedűművé sz Budapes 17 me Bécs 1 má udv zene ta bé Conservator leghíres tan vo e ze oktat atyjá nyer Ny é korá turn ind Lengyelország Kés R tanítvá le 1819- bé Conservator taná 18 pe udv zene e heged vo M pedagógus óri jelentős v Tanítván kö eze k különö emel Ern Joach Sing Hellmesberg Strau Rappo s 1848- nyugalo me Szerzemén kö vonósnégyes duett variáci polonai dal valam hegedűdara jelen m

10665

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ hegedűműv s Budape 1 m Béc m ud zen t b Conservato leghíre ta v z okta atyj nye N kor tur in Lengyelorszá Ké tanítv l 1819 b Conservato tan 1 p ud zen hege v pedagógu ór jelentő Tanítvá k ez külön eme Er Joac Sin Hellmesber Stra Rapp 1848 nyugal m Szerzemé k vonósnégye duet variác polona da vala hegedűdar jele

1066SZEMÉL J

SZÓ Jó hegedűmű Budap Bé u ze Conservat leghír t okt aty ny ko tu i Lengyelorsz K tanít 181 Conservat ta u ze heg pedagóg ó jelent Tanítv e külö em E Joa Si Hellmesbe Str Rap 184 nyuga Szerzem vonósnégy due variá polon d val hegedűda jel