10669.htm

CÍMSZÓ: Bokor

SZEMÉLYNÉV: Bokor József

SZÓCIKK: Bokor József, zeneszerző, szül. Kolozsváron 1862. Megh. 1911. Budapesten. Híres operett- és népszínműszerző. Ismertebb darabjai: Kis alamuszi, Boris asszony, Légyott, Kuruc furfang, Huszárkisasszony, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt jelentős sikereket aratott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 669. címszó a lexikon => 132. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10669.htm

CÍMSZÓ: Bokor

SZEMÉLYNÉV: Bokor József

SZÓCIKK: Bokor József, zeneszerző, szül. Kolozsváron 1862. Megh. 1911. Budapesten. Híres operett- és népszínműszerző. Ismertebb darabjai: Kis alamuszi, Boris asszony, Légyott, Kuruc furfang, Huszárkisasszony, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt jelentős sikereket aratott.

10669.ht

CÍMSZÓ Boko

SZEMÉLYNÉV Boko Józse

SZÓCIKK Boko József zeneszerző szül Kolozsváro 1862 Megh 1911 Budapesten Híre operett é népszínműszerző Ismerteb darabjai Ki alamuszi Bori asszony Légyott Kuru furfang Huszárkisasszony amelyekke évtizedekke ezelőt jelentő sikereke aratott

10669.h

CÍMSZ Bok

SZEMÉLYNÉ Bok Józs

SZÓCIK Bok Józse zeneszerz szü Kolozsvár 186 Meg 191 Budapeste Hír operet népszínműszerz Ismerte darabja K alamusz Bor asszon Légyot Kur furfan Huszárkisasszon amelyekk évtizedekk ezelő jelent sikerek aratot

10669.

CÍMS Bo

SZEMÉLYN Bo Józ

SZÓCI Bo Józs zeneszer sz Kolozsvá 18 Me 19 Budapest Hí opere népszínműszer Ismert darabj alamus Bo asszo Légyo Ku furfa Huszárkisasszo amelyek évtizedek ezel jelen sikere arato

10669

CÍM B

SZEMÉLY B Jó

SZÓC B Józ zenesze s Kolozsv 1 M 1 Budapes H oper népszínműsze Ismer darab alamu B assz Légy K furf Huszárkisassz amelye évtizede eze jele siker arat

1066SZEMÉL J

SZÓ Jó zenesz Kolozs Budape ope népszínműsz Isme dara alam ass Lég fur Huszárkisass amely évtized ez jel sike ara