10677.htm

CÍMSZÓ: Bolechovszky

SZÓCIKK: Bolechovszky Júda, II. Rákóczi Ferenc tolmácsa, lengyel borkereskedő, szül. 1723., megh. 1805. Gyakran járt Magyarországon kereskedelmi ügyeinek lebonyolítása végett, tökéletesen elsajátította a magyar nyelvet és II. Rákóczi Ferenc környezetébe került. Mikor Rákóczi Siesziavszky lengyel fővezérrel tárgyalásokat folytatott, B. tolmácsolta a két államférfi beszédeit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 677. címszó a lexikon => 134. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10677.htm

CÍMSZÓ: Bolechovszky

SZÓCIKK: Bolechovszky Júda, II. Rákóczi Ferenc tolmácsa, lengyel borkereskedő, szül. 1723., megh. 1805. Gyakran járt Magyarországon kereskedelmi ügyeinek lebonyolítása végett, tökéletesen elsajátította a magyar nyelvet és II. Rákóczi Ferenc környezetébe került. Mikor Rákóczi Siesziavszky lengyel fővezérrel tárgyalásokat folytatott, B. tolmácsolta a két államférfi beszédeit.

10677.ht

CÍMSZÓ Bolechovszk

SZÓCIKK Bolechovszk Júda II Rákócz Feren tolmácsa lengye borkereskedő szül 1723. megh 1805 Gyakra jár Magyarországo kereskedelm ügyeine lebonyolítás végett tökéletese elsajátított magya nyelve é II Rákócz Feren környezetéb került Miko Rákócz Siesziavszk lengye fővezérre tárgyalásoka folytatott B tolmácsolt ké államférf beszédeit

10677.h

CÍMSZ Bolechovsz

SZÓCIK Bolechovsz Júd I Rákóc Fere tolmács lengy borkeresked szü 1723 meg 180 Gyakr já Magyarország kereskedel ügyein lebonyolítá véget tökéletes elsajátítot magy nyelv I Rákóc Fere környezeté kerül Mik Rákóc Siesziavsz lengy fővezérr tárgyalások folytatot tolmácsol k államfér beszédei

10677.

CÍMS Bolechovs

SZÓCI Bolechovs Jú Rákó Fer tolmác leng borkereske sz 172 me 18 Gyak j Magyarorszá kereskede ügyei lebonyolít vége tökélete elsajátíto mag nyel Rákó Fer környezet kerü Mi Rákó Siesziavs leng fővezér tárgyaláso folytato tolmácso államfé beszéde

10677

CÍM Bolechov

SZÓC Bolechov J Rák Fe tolmá len borkeresk s 17 m 1 Gya Magyarorsz keresked ügye lebonyolí vég tökélet elsajátít ma nye Rák Fe környeze ker M Rák Siesziav len fővezé tárgyalás folytat tolmács államf beszéd

1067

CÍ Bolecho

SZÓ Bolecho Rá F tolm le borkeres 1 Gy Magyarors kereske ügy lebonyol vé tökéle elsajátí m ny Rá F környez ke Rá Sieszia le fővez tárgyalá folyta tolmác állam beszé