10678.htm

CÍMSZÓ: Bolgár

SZEMÉLYNÉV: Bolgár Elek

SZÓCIKK: Bolgár, 1. Elek*, tanár, szül. Kassán 1883 júl. 3. Előbb a főváros iskoláiban működött, majd a városházán. A proletárdiktatúra alatt Bécsbe nevezték ki politikai ügyvivőnek, majd visszahívták s a Pedagógiai Szemináriumban dolgozott, egyszersmind belépett a Vörös Újság szerkesztőségébe is. A diktatúra bukása után Bécsbe menekült. Egy szociológiai értekezése a Huszadik Században jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 678. címszó a lexikon => 134. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10678.htm

CÍMSZÓ: Bolgár

SZEMÉLYNÉV: Bolgár Elek

SZÓCIKK: Bolgár, 1. Elek*, tanár, szül. Kassán 1883 júl. 3. Előbb a főváros iskoláiban működött, majd a városházán. A proletárdiktatúra alatt Bécsbe nevezték ki politikai ügyvivőnek, majd visszahívták s a Pedagógiai Szemináriumban dolgozott, egyszersmind belépett a Vörös Újság szerkesztőségébe is. A diktatúra bukása után Bécsbe menekült. Egy szociológiai értekezése a Huszadik Században jelent meg.

10678.ht

CÍMSZÓ Bolgá

SZEMÉLYNÉV Bolgá Ele

SZÓCIKK Bolgár 1 Elek* tanár szül Kassá 188 júl 3 Előb főváro iskoláiba működött maj városházán proletárdiktatúr alat Bécsb nevezté k politika ügyvivőnek maj visszahívtá Pedagógia Szemináriumba dolgozott egyszersmin belépet Vörö Újsá szerkesztőségéb is diktatúr bukás utá Bécsb menekült Eg szociológia értekezés Huszadi Századba jelen meg

10678.h

CÍMSZ Bolg

SZEMÉLYNÉ Bolg El

SZÓCIK Bolgá Elek taná szü Kass 18 jú Elő fővár iskoláib működöt ma városházá proletárdiktatú ala Bécs nevezt politik ügyvivőne ma visszahívt Pedagógi Szemináriumb dolgozot egyszersmi belépe Vör Újs szerkesztőségé i diktatú buká ut Bécs menekül E szociológi értekezé Huszad Századb jele me

10678.

CÍMS Bol

SZEMÉLYN Bol E

SZÓCI Bolg Ele tan sz Kas 1 j El fővá iskolái működö m városház proletárdiktat al Béc nevez politi ügyvivőn m visszahív Pedagóg Szeminárium dolgozo egyszersm belép Vö Új szerkesztőség diktat buk u Béc menekü szociológ értekez Husza Század jel m

10678

CÍM Bo

SZEMÉLY Bo

SZÓC Bol El ta s Ka E főv iskolá működ városhá proletárdikta a Bé neve polit ügyvivő visszahí Pedagó Szemináriu dolgoz egyszers belé V Ú szerkesztősé dikta bu Bé menek szocioló érteke Husz Száza je

1067

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Bo E t K fő iskol műkö városh proletárdikt B nev poli ügyviv visszah Pedag Szeminári dolgo egyszer bel szerkesztős dikt b B mene szociol értek Hus Száz j