10681.htm

CÍMSZÓ: Bolmányi

SZEMÉLYNÉV: Bolmányi Ferenc

SZÓCIKK: Bolmányi Ferenc, festő, szül. Léván 1904 Arcképeket, kisebb figurális kompozíciókat némi torzításra való törekvéssel széles ecsetkezeléssel fest. Kisebb gyűjteménnyel mutatkozott be először a Nemzeti Szalon 1928-i csoportkiállításán. Eredetileg szobrásznak készült Róna Józsefnél, azután az akadémián és Magyar-Mann-hfirnernól tanult festem.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 681. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10681.htm

CÍMSZÓ: Bolmányi

SZEMÉLYNÉV: Bolmányi Ferenc

SZÓCIKK: Bolmányi Ferenc, festő, szül. Léván 1904 Arcképeket, kisebb figurális kompozíciókat némi torzításra való törekvéssel széles ecsetkezeléssel fest. Kisebb gyűjteménnyel mutatkozott be először a Nemzeti Szalon 1928-i csoportkiállításán. Eredetileg szobrásznak készült Róna Józsefnél, azután az akadémián és Magyar-Mann-hfirnernól tanult festem.

10681.ht

CÍMSZÓ Bolmány

SZEMÉLYNÉV Bolmány Feren

SZÓCIKK Bolmány Ferenc festő szül Lévá 190 Arcképeket kiseb figuráli kompozícióka ném torzításr val törekvésse széle ecsetkezelésse fest Kiseb gyűjteménnye mutatkozot b előszö Nemzet Szalo 1928- csoportkiállításán Eredetile szobrászna készül Rón Józsefnél azutá a akadémiá é Magyar-Mann-hfirnernó tanul festem

10681.h

CÍMSZ Bolmán

SZEMÉLYNÉ Bolmán Fere

SZÓCIK Bolmán Feren fest szü Lév 19 Arcképeke kise figurál kompozíciók né torzítás va törekvéss szél ecsetkezeléss fes Kise gyűjteménny mutatkozo elősz Nemze Szal 1928 csoportkiállításá Eredetil szobrászn készü Ró Józsefné azut akadémi Magyar-Mann-hfirnern tanu feste

10681.

CÍMS Bolmá

SZEMÉLYN Bolmá Fer

SZÓCI Bolmá Fere fes sz Lé 1 Arcképek kis figurá kompozíció n torzítá v törekvés szé ecsetkezelés fe Kis gyűjteménn mutatkoz elős Nemz Sza 192 csoportkiállítás Eredeti szobrász kész R Józsefn azu akadém Magyar-Mann-hfirner tan fest

10681

CÍM Bolm

SZEMÉLY Bolm Fe

SZÓC Bolm Fer fe s L Arcképe ki figur kompozíci torzít törekvé sz ecsetkezelé f Ki gyűjtemén mutatko elő Nem Sz 19 csoportkiállítá Eredet szobrás kés József az akadé Magyar-Mann-hfirne ta fes

1068

CÍ Bol

SZEMÉL Bol F

SZÓ Bol Fe f Arckép k figu kompozíc torzí törekv s ecsetkezel K gyűjtemé mutatk el Ne S 1 csoportkiállít Erede szobrá ké Józse a akad Magyar-Mann-hfirn t fe