10685.htm

CÍMSZÓ: Borchi nafsi

SZÓCIKK: Borchi nafsi (h.). Dicsérjed én lelkem. A 104-ik Zsoltár kezdete. A szombat délutáni «minchó» imádság alkalmával egész télen át imádkozzak. Ez a Zsoltár Scaliger szerint a legnagyszerűbb és a legpoétikusabb az összes természetfestő költemények között.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 685. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10685.htm

CÍMSZÓ: Borchi nafsi

SZÓCIKK: Borchi nafsi h. . Dicsérjed én lelkem. A 104-ik Zsoltár kezdete. A szombat délutáni minchó imádság alkalmával egész télen át imádkozzak. Ez a Zsoltár Scaliger szerint a legnagyszerűbb és a legpoétikusabb az összes természetfestő költemények között.

10685.ht

CÍMSZÓ Borch nafs

SZÓCIKK Borch nafs h Dicsérje é lelkem 104-i Zsoltá kezdete szomba délután minch imádsá alkalmáva egés téle á imádkozzak E Zsoltá Scalige szerin legnagyszerűb é legpoétikusab a össze természetfest költeménye között

10685.h

CÍMSZ Borc naf

SZÓCIK Borc naf Dicsérj lelke 104- Zsolt kezdet szomb délutá minc imáds alkalmáv egé tél imádkozza Zsolt Scalig szeri legnagyszerű legpoétikusa össz természetfes költemény közöt

10685.

CÍMS Bor na

SZÓCI Bor na Dicsér lelk 104 Zsol kezde szom délut min imád alkalmá eg té imádkozz Zsol Scali szer legnagyszer legpoétikus öss természetfe költemén közö

10685

CÍM Bo n

SZÓC Bo n Dicsé lel 10 Zso kezd szo délu mi imá alkalm e t imádkoz Zso Scal sze legnagysze legpoétiku ös természetf költemé köz

1068

CÍ B

SZÓ B Dics le 1 Zs kez sz dél m im alkal imádko Zs Sca sz legnagysz legpoétik ö természet költem kö