10687.htm

CÍMSZÓ: Boros

SZEMÉLYNÉV: Boros László

SZÓCIKK: Boros László*, író és hírlapíró, szül. Budapesten 1893. Miután elvégezte jogi tanulmányait és doktorátust szerzett, hírlapíró lett. Előbb a Világ c. napilap politikai rovatvezetője volt, jelenleg az Esti Kurir felelős szerkesztője. Számos vezércikken kívül verseket és novellákat is írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 687. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10687.htm

CÍMSZÓ: Boros

SZEMÉLYNÉV: Boros László

SZÓCIKK: Boros László*, író és hírlapíró, szül. Budapesten 1893. Miután elvégezte jogi tanulmányait és doktorátust szerzett, hírlapíró lett. Előbb a Világ c. napilap politikai rovatvezetője volt, jelenleg az Esti Kurir felelős szerkesztője. Számos vezércikken kívül verseket és novellákat is írt.

10687.ht

CÍMSZÓ Boro

SZEMÉLYNÉV Boro Lászl

SZÓCIKK Boro László* ír é hírlapíró szül Budapeste 1893 Miutá elvégezt jog tanulmányai é doktorátus szerzett hírlapír lett Előb Vilá c napila politika rovatvezetőj volt jelenle a Est Kuri felelő szerkesztője Számo vezércikke kívü verseke é novelláka i írt

10687.h

CÍMSZ Bor

SZEMÉLYNÉ Bor Lász

SZÓCIK Bor László í hírlapír szü Budapest 189 Miut elvégez jo tanulmánya doktorátu szerzet hírlapí let Elő Vil napil politik rovatvezető vol jelenl Es Kur felel szerkesztőj Szám vezércikk kív versek novellák ír

10687.

CÍMS Bo

SZEMÉLYN Bo Lás

SZÓCI Bo Lászl hírlapí sz Budapes 18 Miu elvége j tanulmány doktorát szerze hírlap le El Vi napi politi rovatvezet vo jelen E Ku fele szerkesztő Szá vezércik kí verse novellá í

10687

CÍM B

SZEMÉLY B Lá

SZÓC B Lász hírlap s Budape 1 Mi elvég tanulmán doktorá szerz hírla l E V nap polit rovatveze v jele K fel szerkeszt Sz vezérci k vers novell

1068SZEMÉL L

SZÓ Lás hírla Budap M elvé tanulmá doktor szer hírl na poli rovatvez jel fe szerkesz S vezérc ver novel