10688.htm

CÍMSZÓ: Boross

SZEMÉLYNÉV: Boross Elemér

SZÓCIKK: Boross Elemér, író, szül. Budapesten 1900 febr. 4. A Magyar Hírlap, Pesti Hírlap és Újság állandó tárcaírója. Merész s eredeti hangú versei kötetben Ábel címen jelentek meg. 1912-ben a Világ pályázatán díjat nyert egy novellájával (Szegény, szegény koporsókészítő). Számos kabarédarabot írt. A Stella Maris c. grand guignolt külföldön is előadták. Vakablak c. drámáját az Új Színház tűzte műsorára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 688. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10688.htm

CÍMSZÓ: Boross

SZEMÉLYNÉV: Boross Elemér

SZÓCIKK: Boross Elemér, író, szül. Budapesten 1900 febr. 4. A Magyar Hírlap, Pesti Hírlap és Újság állandó tárcaírója. Merész s eredeti hangú versei kötetben Ábel címen jelentek meg. 1912-ben a Világ pályázatán díjat nyert egy novellájával Szegény, szegény koporsókészítő . Számos kabarédarabot írt. A Stella Maris c. grand guignolt külföldön is előadták. Vakablak c. drámáját az Új Színház tűzte műsorára.

10688.ht

CÍMSZÓ Boros

SZEMÉLYNÉV Boros Elemé

SZÓCIKK Boros Elemér író szül Budapeste 190 febr 4 Magya Hírlap Pest Hírla é Újsá álland tárcaírója Merés eredet hang verse kötetbe Ábe címe jelente meg 1912-be Vilá pályázatá díja nyer eg novellájáva Szegény szegén koporsókészít Számo kabarédarabo írt Stell Mari c gran guignol külföldö i előadták Vakabla c drámájá a Ú Színhá tűzt műsorára

10688.h

CÍMSZ Boro

SZEMÉLYNÉ Boro Elem

SZÓCIK Boro Elemé ír szü Budapest 19 feb Magy Hírla Pes Hírl Újs állan tárcaírój Meré erede han vers kötetb Áb cím jelent me 1912-b Vil pályázat díj nye e novellájáv Szegén szegé koporsókészí Szám kabarédarab ír Stel Mar gra guigno külföld előadtá Vakabl drámáj Szính tűz műsorár

10688.

CÍMS Bor

SZEMÉLYN Bor Ele

SZÓCI Bor Elem í sz Budapes 1 fe Mag Hírl Pe Hír Új álla tárcaíró Mer ered ha ver kötet Á cí jelen m 1912- Vi pályáza dí ny novellájá Szegé szeg koporsókész Szá kabarédara í Ste Ma gr guign külföl előadt Vakab drámá Szín tű műsorá

10688

CÍM Bo

SZEMÉLY Bo El

SZÓC Bo Ele s Budape f Ma Hír P Hí Ú áll tárcaír Me ere h ve köte c jele 1912 V pályáz d n novelláj Szeg sze koporsókés Sz kabarédar St M g guig külfö előad Vaka drám Szí t műsor

1068

CÍ B

SZEMÉL B E

SZÓ B El Budap M Hí H ál tárcaí M er v köt jel 191 pályá novellá Sze sz koporsóké S kabaréda S gui külf előa Vak drá Sz műso