10689.htm

CÍMSZÓ: Borsa

SZÓCIKK: Borsa (Borsa, R.) Máramaros vm. 14,451 lak. A zsidó (orthodox) hitközség 3500 lelket, 400 adófizetőt számlál 550 családban. 4 nagykeresk., 80 keresk., 3 nagyiparos, 30 iparos, 100 gazdálkodó, 1 orvos, 5 köztisztviselő, 20 magántisztv., 10 tanító, 10 vállalkozó, 150 munkás, a többi más pályán. 100 katona, 50 munkanélküli, 150 közadakozásból él. A hitközség, amelyhez Majszin és Borsa-bánya is tartozik, 1927. 1.000,000 leit fordított adminisztrációs célokra, hitéleti, filantropikus és szociális célokra 500,000 leit. Első templomát 1800. a másodikat 1340. a többit 1890 óta építette. Talmud Tórája, amelyben ma 6 tanító 120 tanulót tanít, hatvan éves. A Chevra Kadisa 1815 óta áll fenn; a szemérmes szegények támogatására alakult Titkos Jótékonysági Egylet 1918 és a szegényéket s betegeket gyámolító nőegylet 1908 óta működik. Most érvényes alapszabályait 1871. alkotta meg a hitközség, 120 évvel azután, hogy a zsidók itt való első megtelepedése megtörtént. Az első települők jómódú galíciai zsidók voltak, akik kereskedni jöttek ide. De nemsokára a mezőgazdaságra is vetették magukat és földet vásároltak a havasokban. Gyors gyarapodásuk szemet szúrt. Szorgalmas munkájuk eredményét gyanúba vették és azzal vádolták meg őket, hogy a közeli Borsabánya bányamunkásaival bűnösen összeszövetkeztek és megvásárolják tőlük a lopott aranyat. A megbecstelenítő vád kinyomozására meg sem indította a hatóság a vizsgálatot, hanem igaznak ismervén el a vádat, elhatározta, hogy a zsidókat kiűzi. Közben kiderült, hogy az aranybánya kimerült és a bányászok nem azért szolgáltattak be kevesebb aranyércet, mert a hozadék nagy részét a zsidóknak eladták, hanem azért, mert alig bányásztak már valamit. A hatóság erre elállt a szándékától és a zsidók megmaradhattak otthonukban. A szorongattatásból megmenekült zsidók isteni csodának vették ezt a megszabadulást. Még ma is él B.-n a legenda, hogy mikor az aranylopás igaztalan vádja alatt reszkettek, rabbijukhoz, a szent hírében állt rebbe Mendelé-hez fordultak segítségért. A szent ember kaméát írt és megparancsolta, hogy szövegét véssék be a frigyszekrénybe és ne féltsék ezután sem a templomot, sem a híveit, mert a kamea Isten oltalma alá rendeli őket és a templom is, a zsidók is mindaddig, amíg a diaszpórának vége lesz, itt maradnak. A vád alól való felszabadulásukat természetesen a csodatevő kaméának tulajdonították. Még ma is akadnak ott zsidók, akik hisznek az akkor történt csodában és a világháborúban történt esemény még megerősítette őket ebben a hitükben. A világháborúban ugyanis a német katonák az 1800. épült érdekes fatemplomot istállónak rendezték be. A padokat, imazsámolyokat, még a frigyszekrényt is feldarabolták. A háború után a hitközség hozzáfogott a zsinagóga restaurálásához és ekkor egy jászolból előkerült az a darab deszka, amelybe rebbe Mendele a kaméát vésette be. Az értékes relikviát persze beépítették az új frigyszekrénybe. A restaurált zsinagógát nem használják rendszeres istentiszteletek elvégzésére, abba a hívek csak évente kétszer gyülekeznek, még pedig peszach és szukkósz utolsó napján, hogy a halottakról tartott Hazkarában rabbi Mendele lelki üdvéért imádkozhassanak. A chásszidikus színezetű szellem nem vonja el a gyakorlati élettől a hitközség tagjait. Száz gazdálkodó és százötven munkás él ebben a hitközségben és ezek arról tesznek bizonyságot, hogy a zsidók nem vetik meg az ősfoglalkozásokat sem, ha erre alkalmas viszonyok között élnek. Mindenesetre megállapítható, hogy a környék gazdasági fejlődésében a B.-i zsidók jelentékeny szerepet játszottak. Sok száz nem zsidó munkásnak is biztosít keresetet és megélhetést a zsidó kézen lévő erdei gazdaság: Steinmec Mechel [1000 hold], Verzberger Chaim [1200 hold] és Marcovits Heso [600 hold]; úgyszintén a három nagyszabású fűrésztelep is, amelyet Forichter testvérek, Fried József és Perl Chaim alapítottak. A világháborúban a 3500 főnyi hitközség 350 katonát adott, akik közül 15 elesett. A háborút követő időkben, 1919. a forradalmi hangulat zűrzavarában a hitközség két tagját: Stein Wolf és feleségét Gold Máriát megölték. A hitközség élén állnak: Hager Alter főrabbi, Früchter Herz elnök, Lebovits Náthán alelnök, Waldmann Mózes alrabbi, Coffer Itic jegyző. A Chevra Kadisa vezetője Fisch Bencion, a Talmud Tóráé Waldmann Izrael, a Titkos Jótékonysági Egyleté Wertberger Hers és a Nőegyleté Steinmetz Freide.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 689. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10689.htm

CÍMSZÓ: Borsa

SZÓCIKK: Borsa Borsa, R. Máramaros vm. 14,451 lak. A zsidó orthodox hitközség 3500 lelket, 400 adófizetőt számlál 550 családban. 4 nagykeresk., 80 keresk., 3 nagyiparos, 30 iparos, 100 gazdálkodó, 1 orvos, 5 köztisztviselő, 20 magántisztv., 10 tanító, 10 vállalkozó, 150 munkás, a többi más pályán. 100 katona, 50 munkanélküli, 150 közadakozásból él. A hitközség, amelyhez Majszin és Borsa-bánya is tartozik, 1927. 1.000,000 leit fordított adminisztrációs célokra, hitéleti, filantropikus és szociális célokra 500,000 leit. Első templomát 1800. a másodikat 1340. a többit 1890 óta építette. Talmud Tórája, amelyben ma 6 tanító 120 tanulót tanít, hatvan éves. A Chevra Kadisa 1815 óta áll fenn; a szemérmes szegények támogatására alakult Titkos Jótékonysági Egylet 1918 és a szegényéket s betegeket gyámolító nőegylet 1908 óta működik. Most érvényes alapszabályait 1871. alkotta meg a hitközség, 120 évvel azután, hogy a zsidók itt való első megtelepedése megtörtént. Az első települők jómódú galíciai zsidók voltak, akik kereskedni jöttek ide. De nemsokára a mezőgazdaságra is vetették magukat és földet vásároltak a havasokban. Gyors gyarapodásuk szemet szúrt. Szorgalmas munkájuk eredményét gyanúba vették és azzal vádolták meg őket, hogy a közeli Borsabánya bányamunkásaival bűnösen összeszövetkeztek és megvásárolják tőlük a lopott aranyat. A megbecstelenítő vád kinyomozására meg sem indította a hatóság a vizsgálatot, hanem igaznak ismervén el a vádat, elhatározta, hogy a zsidókat kiűzi. Közben kiderült, hogy az aranybánya kimerült és a bányászok nem azért szolgáltattak be kevesebb aranyércet, mert a hozadék nagy részét a zsidóknak eladták, hanem azért, mert alig bányásztak már valamit. A hatóság erre elállt a szándékától és a zsidók megmaradhattak otthonukban. A szorongattatásból megmenekült zsidók isteni csodának vették ezt a megszabadulást. Még ma is él B.-n a legenda, hogy mikor az aranylopás igaztalan vádja alatt reszkettek, rabbijukhoz, a szent hírében állt rebbe Mendelé-hez fordultak segítségért. A szent ember kaméát írt és megparancsolta, hogy szövegét véssék be a frigyszekrénybe és ne féltsék ezután sem a templomot, sem a híveit, mert a kamea Isten oltalma alá rendeli őket és a templom is, a zsidók is mindaddig, amíg a diaszpórának vége lesz, itt maradnak. A vád alól való felszabadulásukat természetesen a csodatevő kaméának tulajdonították. Még ma is akadnak ott zsidók, akik hisznek az akkor történt csodában és a világháborúban történt esemény még megerősítette őket ebben a hitükben. A világháborúban ugyanis a német katonák az 1800. épült érdekes fatemplomot istállónak rendezték be. A padokat, imazsámolyokat, még a frigyszekrényt is feldarabolták. A háború után a hitközség hozzáfogott a zsinagóga restaurálásához és ekkor egy jászolból előkerült az a darab deszka, amelybe rebbe Mendele a kaméát vésette be. Az értékes relikviát persze beépítették az új frigyszekrénybe. A restaurált zsinagógát nem használják rendszeres istentiszteletek elvégzésére, abba a hívek csak évente kétszer gyülekeznek, még pedig peszach és szukkósz utolsó napján, hogy a halottakról tartott Hazkarában rabbi Mendele lelki üdvéért imádkozhassanak. A chásszidikus színezetű szellem nem vonja el a gyakorlati élettől a hitközség tagjait. Száz gazdálkodó és százötven munkás él ebben a hitközségben és ezek arról tesznek bizonyságot, hogy a zsidók nem vetik meg az ősfoglalkozásokat sem, ha erre alkalmas viszonyok között élnek. Mindenesetre megállapítható, hogy a környék gazdasági fejlődésében a B.-i zsidók jelentékeny szerepet játszottak. Sok száz nem zsidó munkásnak is biztosít keresetet és megélhetést a zsidó kézen lévő erdei gazdaság: Steinmec Mechel [1000 hold], Verzberger Chaim [1200 hold] és Marcovits Heso [600 hold]; úgyszintén a három nagyszabású fűrésztelep is, amelyet Forichter testvérek, Fried József és Perl Chaim alapítottak. A világháborúban a 3500 főnyi hitközség 350 katonát adott, akik közül 15 elesett. A háborút követő időkben, 1919. a forradalmi hangulat zűrzavarában a hitközség két tagját: Stein Wolf és feleségét Gold Máriát megölték. A hitközség élén állnak: Hager Alter főrabbi, Früchter Herz elnök, Lebovits Náthán alelnök, Waldmann Mózes alrabbi, Coffer Itic jegyző. A Chevra Kadisa vezetője Fisch Bencion, a Talmud Tóráé Waldmann Izrael, a Titkos Jótékonysági Egyleté Wertberger Hers és a Nőegyleté Steinmetz Freide.

10689.ht

CÍMSZÓ Bors

SZÓCIKK Bors Borsa R Máramaro vm 14,45 lak zsid orthodo hitközsé 350 lelket 40 adófizető számlá 55 családban nagykeresk. 8 keresk. nagyiparos 3 iparos 10 gazdálkodó orvos köztisztviselő 2 magántisztv. 1 tanító 1 vállalkozó 15 munkás több má pályán 10 katona 5 munkanélküli 15 közadakozásbó él hitközség amelyhe Majszi é Borsa-bány i tartozik 1927 1.000,00 lei fordítot adminisztráció célokra hitéleti filantropiku é szociáli célokr 500,00 leit Els templomá 1800 másodika 1340 többi 189 ót építette Talmu Tórája amelybe m tanít 12 tanuló tanít hatva éves Chevr Kadis 181 ót ál fenn szemérme szegénye támogatásár alakul Titko Jótékonyság Egyle 191 é szegényéke betegeke gyámolít nőegyle 190 ót működik Mos érvénye alapszabályai 1871 alkott me hitközség 12 évve azután hog zsidó it val els megtelepedés megtörtént A els települő jómód galícia zsidó voltak aki kereskedn jötte ide D nemsokár mezőgazdaságr i vetetté maguka é földe vásárolta havasokban Gyor gyarapodásu szeme szúrt Szorgalma munkáju eredményé gyanúb vetté é azza vádoltá me őket hog közel Borsabány bányamunkásaiva bűnöse összeszövetkezte é megvásároljá tőlü lopot aranyat megbecstelenít vá kinyomozásár me se indított hatósá vizsgálatot hane igazna ismervé e vádat elhatározta hog zsidóka kiűzi Közbe kiderült hog a aranybány kimerül é bányászo ne azér szolgáltatta b keveseb aranyércet mer hozadé nag részé zsidókna eladták hane azért mer ali bányászta má valamit hatósá err eláll szándékátó é zsidó megmaradhatta otthonukban szorongattatásbó megmenekül zsidó isten csodána vetté ez megszabadulást Mé m i é B.- legenda hog miko a aranylopá igaztala vádj alat reszkettek rabbijukhoz szen hírébe áll rebb Mendelé-he fordulta segítségért szen embe kaméá ír é megparancsolta hog szövegé véssé b frigyszekrényb é n féltsé ezutá se templomot se híveit mer kame Iste oltalm al rendel őke é templo is zsidó i mindaddig amí diaszpórána vég lesz it maradnak vá aló val felszabadulásuka természetese csodatev kaméána tulajdonították Mé m i akadna ot zsidók aki hiszne a akko történ csodába é világháborúba történ esemén mé megerősített őke ebbe hitükben világháborúba ugyani néme katoná a 1800 épül érdeke fatemplomo istállóna rendezté be padokat imazsámolyokat mé frigyszekrény i feldarabolták hábor utá hitközsé hozzáfogot zsinagóg restaurálásáho é ekko eg jászolbó előkerül a dara deszka amelyb rebb Mendel kaméá vésett be A értéke relikviá persz beépítetté a ú frigyszekrénybe restaurál zsinagógá ne használjá rendszere istentisztelete elvégzésére abb híve csa évent kétsze gyülekeznek mé pedi peszac é szukkós utols napján hog halottakró tartot Hazkarába rabb Mendel lelk üdvéér imádkozhassanak chásszidiku színezet szelle ne vonj e gyakorlat élettő hitközsé tagjait Szá gazdálkod é százötve munká é ebbe hitközségbe é eze arró teszne bizonyságot hog zsidó ne veti me a ősfoglalkozásoka sem h err alkalma viszonyo közöt élnek Mindenesetr megállapítható hog környé gazdaság fejlődésébe B.- zsidó jelentéken szerepe játszottak So szá ne zsid munkásna i biztosí keresete é megélhetés zsid kéze lév erde gazdaság Steinme Meche [100 hold] Verzberge Chai [120 hold é Marcovit Hes [60 hold] úgyszinté háro nagyszabás fűrésztele is amelye Forichte testvérek Frie Józse é Per Chai alapítottak világháborúba 350 főny hitközsé 35 katoná adott aki közü 1 elesett háború követ időkben 1919 forradalm hangula zűrzavarába hitközsé ké tagját Stei Wol é feleségé Gol Máriá megölték hitközsé élé állnak Hage Alte főrabbi Früchte Her elnök Lebovit Náthá alelnök Waldman Móze alrabbi Coffe Iti jegyző Chevr Kadis vezetőj Fisc Bencion Talmu Tórá Waldman Izrael Titko Jótékonyság Egylet Wertberge Her é Nőegylet Steinmet Freide

10689.h

CÍMSZ Bor

SZÓCIK Bor Bors Máramar v 14,4 la zsi orthod hitközs 35 lelke 4 adófizet száml 5 családba nagykeresk keresk nagyiparo iparo 1 gazdálkod orvo köztisztvisel magántisztv tanít vállalkoz 1 munká töb m pályá 1 katon munkanélkül 1 közadakozásb é hitközsé amelyh Majsz Borsa-bán tartozi 192 1.000,0 le fordíto adminisztráci célokr hitélet filantropik szociál célok 500,0 lei El templom 180 második 134 több 18 ó épített Talm Tóráj amelyb taní 1 tanul taní hatv éve Chev Kadi 18 ó á fen szemérm szegény támogatásá alaku Titk Jótékonysá Egyl 19 szegényék betegek gyámolí nőegyl 19 ó működi Mo érvény alapszabálya 187 alkot m hitközsé 1 évv azutá ho zsid i va el megtelepedé megtörtén el települ jómó galíci zsid volta ak keresked jött id nemsoká mezőgazdaság vetett maguk föld vásárolt havasokba Gyo gyarapodás szem szúr Szorgalm munkáj eredmény gyanú vett azz vádolt m őke ho köze Borsabán bányamunkásaiv bűnös összeszövetkezt megvásárolj től lopo aranya megbecstelení v kinyomozásá m s indítot hatós vizsgálato han igazn ismerv váda elhatározt ho zsidók kiűz Közb kiderül ho aranybán kimerü bányász n azé szolgáltatt kevese aranyérce me hozad na rész zsidókn eladtá han azér me al bányászt m valami hatós er elál szándékát zsid megmaradhatt otthonukba szorongattatásb megmenekü zsid iste csodán vett e megszabadulás M B. legend ho mik aranylop igaztal vád ala reszkette rabbijukho sze híréb ál reb Mendelé-h fordult segítségér sze emb kamé í megparancsolt ho szöveg véss frigyszekrény félts ezut s templomo s hívei me kam Ist oltal a rende ők templ i zsid mindaddi am diaszpórán vé les i maradna v al va felszabadulásuk természetes csodate kaméán tulajdonítottá M akadn o zsidó ak hiszn akk törté csodáb világháborúb törté esemé m megerősítet ők ebb hitükbe világháborúb ugyan ném katon 180 épü érdek fatemplom istállón rendezt b padoka imazsámolyoka m frigyszekrén feldaraboltá hábo ut hitközs hozzáfogo zsinagó restaurálásáh ekk e jászolb előkerü dar deszk amely reb Mende kamé véset b érték relikvi pers beépített frigyszekrényb restaurá zsinagóg n használj rendszer istentisztelet elvégzésér ab hív cs éven kétsz gyülekezne m ped pesza szukkó utol napjá ho halottakr tarto Hazkaráb rab Mende lel üdvéé imádkozhassana chásszidik színeze szell n von gyakorla élett hitközs tagjai Sz gazdálko százötv munk ebb hitközségb ez arr teszn bizonyságo ho zsid n vet m ősfoglalkozások se er alkalm viszony közö élne Mindeneset megállapíthat ho körny gazdasá fejlődéséb B. zsid jelentéke szerep játszotta S sz n zsi munkásn biztos kereset megélheté zsi kéz lé erd gazdasá Steinm Mech [10 hold Verzberg Cha [12 hol Marcovi He [6 hold úgyszint hár nagyszabá fűrésztel i amely Foricht testvére Fri Józs Pe Cha alapította világháborúb 35 főn hitközs 3 katon adot ak köz eleset hábor köve időkbe 191 forradal hangul zűrzavaráb hitközs k tagjá Ste Wo feleség Go Mári megölté hitközs él állna Hag Alt főrabb Frücht He elnö Lebovi Náth alelnö Waldma Móz alrabb Coff It jegyz Chev Kadi vezető Fis Bencio Talm Tór Waldma Izrae Titk Jótékonysá Egyle Wertberg He Nőegyle Steinme Freid

10689.

CÍMS Bo

SZÓCI Bo Bor Márama 14, l zs ortho hitköz 3 lelk adófize szám családb nagykeres keres nagyipar ipar gazdálko orv köztisztvise magántiszt taní vállalko munk tö pály kato munkanélkü közadakozás hitközs amely Majs Borsa-bá tartoz 19 1.000, l fordít adminisztrác célok hitéle filantropi szociá célo 500, le E templo 18 másodi 13 töb 1 építet Tal Tórá amely tan tanu tan hat év Che Kad 1 fe szemér szegén támogatás alak Tit Jótékonys Egy 1 szegényé betege gyámol nőegy 1 működ M érvén alapszabály 18 alko hitközs év azut h zsi v e megteleped megtörté e telepü jóm galíc zsi volt a kereske jöt i nemsok mezőgazdasá vetet magu föl vásárol havasokb Gy gyarapodá sze szú Szorgal munká eredmén gyan vet az vádol ők h köz Borsabá bányamunkásai bűnö összeszövetkez megvásárol tő lop arany megbecstelen kinyomozás indíto ható vizsgálat ha igaz ismer vád elhatároz h zsidó kiű Köz kiderü h aranybá kimer bányás az szolgáltat keves aranyérc m hoza n rés zsidók eladt ha azé m a bányász valam ható e elá szándéká zsi megmaradhat otthonukb szorongattatás megmenek zsi ist csodá vet megszabadulá B legen h mi aranylo igazta vá al reszkett rabbijukh sz híré á re Mendelé- fordul segítségé sz em kam megparancsol h szöve vés frigyszekrén félt ezu templom híve m ka Is olta rend ő temp zsi mindadd a diaszpórá v le maradn a v felszabadulásu természete csodat kaméá tulajdonított akad zsid a hisz ak tört csodá világháború tört esem megerősíte ő eb hitükb világháború ugya né kato 18 ép érde fatemplo istálló rendez padok imazsámolyok frigyszekré feldarabolt háb u hitköz hozzáfog zsinag restaurálásá ek jászol előker da desz amel re Mend kam vése érté relikv per beépítet frigyszekrény restaur zsinagó használ rendsze istentisztele elvégzésé a hí c éve kéts gyülekezn pe pesz szukk uto napj h halottak tart Hazkará ra Mend le üdvé imádkozhassan chásszidi színez szel vo gyakorl élet hitköz tagja S gazdálk százöt mun eb hitközség e ar tesz bizonyság h zsi ve ősfoglalkozáso s e alkal viszon köz éln Mindenese megállapítha h körn gazdas fejlődésé B zsi jelenték szere játszott s zs munkás bizto kerese megélhet zs ké l er gazdas Stein Mec [1 hol Verzber Ch [1 ho Marcov H [ hol úgyszin há nagyszab fűrészte amel Forich testvér Fr Józ P Ch alapított világháború 3 fő hitköz kato ado a kö elese hábo köv időkb 19 forrada hangu zűrzavará hitköz tagj St W felesé G Már megölt hitköz é álln Ha Al főrab Früch H eln Lebov Nát aleln Waldm Mó alrab Cof I jegy Che Kad vezet Fi Benci Tal Tó Waldm Izra Tit Jótékonys Egyl Wertber H Nőegyl Steinm Frei

10689

CÍM B

SZÓC B Bo Máram 14 z orth hitkö lel adófiz szá család nagykere kere nagyipa ipa gazdálk or köztisztvis magántisz tan vállalk mun t pál kat munkanélk közadakozá hitköz amel Maj Borsa-b tarto 1 1.000 fordí adminisztrá célo hitél filantrop szoci cél 500 l templ 1 másod 1 tö építe Ta Tór amel ta tan ta ha é Ch Ka f szemé szegé támogatá ala Ti Jótékony Eg szegény beteg gyámo nőeg műkö érvé alapszabál 1 alk hitköz é azu zs megtelepe megtört telep jó galí zs vol keresk jö nemso mezőgazdas vete mag fö vásáro havasok G gyarapod sz sz Szorga munk eredmé gya ve a vádo ő kö Borsab bányamunkása bűn összeszövetke megvásáro t lo aran megbecstele kinyomozá indít hat vizsgála h iga isme vá elhatáro zsid ki Kö kider aranyb kime bányá a szolgálta keve aranyér hoz ré zsidó elad h az bányás vala hat el szándék zs megmaradha otthonuk szorongattatá megmene zs is csod ve megszabadul lege m aranyl igazt v a reszket rabbijuk s hír r Mendelé fordu segítség s e ka megparancso szöv vé frigyszekré fél ez templo hív k I olt ren tem zs mindad diaszpór l marad felszabadulás természet csoda kamé tulajdonítot aka zsi his a tör csod világhábor tör ese megerősít e hitük világhábor ugy n kat 1 é érd fatempl istáll rende pado imazsámolyo frigyszekr feldarabol há hitkö hozzáfo zsina restaurálás e jászo előke d des ame r Men ka vés ért relik pe beépíte frigyszekrén restau zsinag haszná rendsz istentisztel elvégzés h év két gyülekez p pes szuk ut nap halotta tar Hazkar r Men l üdv imádkozhassa chásszid színe sze v gyakor éle hitkö tagj gazdál százö mu e hitközsé a tes bizonysá zs v ősfoglalkozás alka viszo kö él Mindenes megállapíth kör gazda fejlődés zs jelenté szer játszot z munká bizt keres megélhe z k e gazda Stei Me [ ho Verzbe C [ h Marco ho úgyszi h nagysza fűrészt ame Foric testvé F Jó C alapítot világhábor f hitkö kat ad k eles háb kö idők 1 forrad hang zűrzavar hitkö tag S feles Má megöl hitkö áll H A főra Früc el Lebo Ná alel Wald M alra Co jeg Ch Ka veze F Benc Ta T Wald Izr Ti Jótékony Egy Wertbe Nőegy Stein Fre

1068SZÓ B Mára 1 ort hitk le adófi sz csalá nagyker ker nagyip ip gazdál o köztisztvi magántis ta vállal mu pá ka munkanél közadakoz hitkö ame Ma Borsa- tart 1.00 ford adminisztr cél hité filantro szoc cé 50 temp máso t épít T Tó ame t ta t h C K szem szeg támogat al T Jótékon E szegén bete gyám nőe műk érv alapszabá al hitkö az z megtelep megtör tele j gal z vo keres j nems mezőgazda vet ma f vásár havaso gyarapo s s Szorg mun eredm gy v vád k Borsa bányamunkás bű összeszövetk megvásár l ara megbecstel kinyomoz indí ha vizsgál ig ism v elhatár zsi k K kide arany kim bány szolgált kev aranyé ho r zsid ela a bányá val ha e szándé z megmaradh otthonu szorongattat megmen z i cso v megszabadu leg arany igaz reszke rabbiju hí Mendel ford segítsé k megparancs szö v frigyszekr fé e templ hí ol re te z minda diaszpó mara felszabadulá természe csod kam tulajdoníto ak zs hi tö cso világhábo tö es megerősí hitü világhábo ug ka ér fatemp istál rend pad imazsámoly frigyszek feldarabo h hitk hozzáf zsin restaurálá jász elők de am Me k vé ér reli p beépít frigyszekré resta zsina haszn rends istentiszte elvégzé é ké gyüleke pe szu u na halott ta Hazka Me üd imádkozhass chásszi szín sz gyako él hitk tag gazdá száz m hitközs te bizonys z ősfoglalkozá alk visz k é Mindene megállapít kö gazd fejlődé z jelent sze játszo munk biz kere megélh gazd Ste M h Verzb Marc h úgysz nagysz fűrész am Fori testv J alapíto világhábo hitk ka a ele há k idő forra han zűrzava hitk ta fele M megö hitk ál főr Frü e Leb N ale Wal alr C je C K vez Ben T Wal Iz T Jótékon Eg Wertb Nőeg Stei Fr