10690.htm

CÍMSZÓ: Borsai

SZEMÉLYNÉV: Borsai Aron

SZÓCIKK: Borsai, 1. Áron, orvos, szül. Kolozsborsán 1866 febr. 15. Tényleges állományú ezredorvos, majd több mint 30 év óta, járási körorvos Hunyad-megyében. Az egészségügy és közjótékonyság terén szerzett érdemeiért többször kitüntették.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 690. címszó a lexikon => 136. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10690.htm

CÍMSZÓ: Borsai

SZEMÉLYNÉV: Borsai Aron

SZÓCIKK: Borsai, 1. Áron, orvos, szül. Kolozsborsán 1866 febr. 15. Tényleges állományú ezredorvos, majd több mint 30 év óta, járási körorvos Hunyad-megyében. Az egészségügy és közjótékonyság terén szerzett érdemeiért többször kitüntették.

10690.ht

CÍMSZÓ Borsa

SZEMÉLYNÉV Borsa Aro

SZÓCIKK Borsai 1 Áron orvos szül Kolozsborsá 186 febr 15 Ténylege állomány ezredorvos maj töb min 3 é óta járás körorvo Hunyad-megyében A egészségüg é közjótékonysá teré szerzet érdemeiér többszö kitüntették

10690.h

CÍMSZ Bors

SZEMÉLYNÉ Bors Ar

SZÓCIK Borsa Áro orvo szü Kolozsbors 18 feb 1 Tényleg állomán ezredorvo ma tö mi ót járá körorv Hunyad-megyébe egészségü közjótékonys ter szerze érdemeié többsz kitüntetté

10690.

CÍMS Bor

SZEMÉLYN Bor A

SZÓCI Bors Ár orv sz Kolozsbor 1 fe Tényle állomá ezredorv m t m ó jár köror Hunyad-megyéb egészség közjótékony te szerz érdemei többs kitüntett

10690

CÍM Bo

SZEMÉLY Bo

SZÓC Bor Á or s Kolozsbo f Tényl állom ezredor já köro Hunyad-megyé egészsé közjótékon t szer érdeme több kitüntet

1069

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Bo o Kolozsb Tény állo ezredo j kör Hunyad-megy egészs közjótéko sze érdem töb kitünte