10692.htm

CÍMSZÓ: Borsodi

SZEMÉLYNÉV: Borsodi József

SZÓCIKK: Borsodi, 1. József, rabbi, szül. Sajószentpéteren (Borsod vm.) 1878. márc. 15. 1895-1905-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1904-ben szerzi meg a bölcsészdoktori fokot a budapesti egyetemen, 1906. avatták rabbivá. 1906-ban szarvasi, 1908. nagyatádi, 1922. kecskeméti főrabbi lett. Főműve: Commentarius Maimum in Mischnam ad tractatum Shekalim (Cap. I-IV. Budapest, 1904). Cikkei a Magyar Nyelvőrben, a Magyar Izraelben, az Izraelita Családi Naptárban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 692. címszó a lexikon => 136. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10692.htm

CÍMSZÓ: Borsodi

SZEMÉLYNÉV: Borsodi József

SZÓCIKK: Borsodi, 1. József, rabbi, szül. Sajószentpéteren Borsod vm. 1878. márc. 15. 1895-1905-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1904-ben szerzi meg a bölcsészdoktori fokot a budapesti egyetemen, 1906. avatták rabbivá. 1906-ban szarvasi, 1908. nagyatádi, 1922. kecskeméti főrabbi lett. Főműve: Commentarius Maimum in Mischnam ad tractatum Shekalim Cap. I-IV. Budapest, 1904 . Cikkei a Magyar Nyelvőrben, a Magyar Izraelben, az Izraelita Családi Naptárban jelentek meg.

10692.ht

CÍMSZÓ Borsod

SZEMÉLYNÉV Borsod Józse

SZÓCIKK Borsodi 1 József rabbi szül Sajószentpétere Borso vm 1878 márc 15 1895-1905-i vol budapest rabbiképz növendéke 1904-be szerz me bölcsészdoktor foko budapest egyetemen 1906 avattá rabbivá 1906-ba szarvasi 1908 nagyatádi 1922 kecskemét főrabb lett Főműve Commentariu Maimu i Mischna a tractatu Shekali Cap I-IV Budapest 190 Cikke Magya Nyelvőrben Magya Izraelben a Izraelit Család Naptárba jelente meg

10692.h

CÍMSZ Borso

SZEMÉLYNÉ Borso Józs

SZÓCIK Borsod Józse rabb szü Sajószentpéter Bors v 187 már 1 1895-1905- vo budapes rabbikép növendék 1904-b szer m bölcsészdokto fok budapes egyeteme 190 avatt rabbiv 1906-b szarvas 190 nagyatád 192 kecskemé főrab let Főműv Commentari Maim Mischn tractat Shekal Ca I-I Budapes 19 Cikk Magy Nyelvőrbe Magy Izraelbe Izraeli Csalá Naptárb jelent me

10692.

CÍMS Bors

SZEMÉLYN Bors Józ

SZÓCI Borso Józs rab sz Sajószentpéte Bor 18 má 1895-1905 v budape rabbiké növendé 1904- sze bölcsészdokt fo budape egyetem 19 avat rabbi 1906- szarva 19 nagyatá 19 kecskem főra le Főmű Commentar Mai Misch tracta Sheka C I- Budape 1 Cik Mag Nyelvőrb Mag Izraelb Izrael Csal Naptár jelen m

10692

CÍM Bor

SZEMÉLY Bor Jó

SZÓC Bors Józ ra s Sajószentpét Bo 1 m 1895-190 budap rabbik növend 1904 sz bölcsészdok f budap egyete 1 ava rabb 1906 szarv 1 nagyat 1 kecske főr l Főm Commenta Ma Misc tract Shek I Budap Ci Ma Nyelvőr Ma Izrael Izrae Csa Naptá jele

1069

CÍ Bo

SZEMÉL Bo J

SZÓ Bor Jó r Sajószentpé B 1895-19 buda rabbi növen 190 s bölcsészdo buda egyet av rab 190 szar nagya kecsk fő Fő Comment M Mis trac She Buda C M Nyelvő M Izrae Izra Cs Napt jel