10699.htm

CÍMSZÓ: Boruch séomár

SZÓCIKK: Boruch séomár (h.). Áldott legyen O, aki szólott, himnusz a mindennapi imában, amely bevezeti az ott elmondott Zsoltárokat (Zemirosz). A himnusz két különböző részből áll. Az első Isten mindenhatóságát magasztalja, a másik a Zsoltárok tulajdonképpeni bevezetője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 699. címszó a lexikon => 136. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10699.htm

CÍMSZÓ: Boruch séomár

SZÓCIKK: Boruch séomár h. . Áldott legyen O, aki szólott, himnusz a mindennapi imában, amely bevezeti az ott elmondott Zsoltárokat Zemirosz . A himnusz két különböző részből áll. Az első Isten mindenhatóságát magasztalja, a másik a Zsoltárok tulajdonképpeni bevezetője.

10699.ht

CÍMSZÓ Boruc séomá

SZÓCIKK Boruc séomá h Áldot legye O ak szólott himnus mindennap imában amel bevezet a ot elmondot Zsoltároka Zemiros himnus ké különböz részbő áll A els Iste mindenhatóságá magasztalja mási Zsoltáro tulajdonképpen bevezetője

10699.h

CÍMSZ Boru séom

SZÓCIK Boru séom Áldo legy a szólot himnu mindenna imába ame beveze o elmondo Zsoltárok Zemiro himnu k különbö részb ál el Ist mindenhatóság magasztalj más Zsoltár tulajdonképpe bevezetőj

10699.

CÍMS Bor séo

SZÓCI Bor séo Áld leg szólo himn mindenn imáb am bevez elmond Zsoltáro Zemir himn különb rész á e Is mindenhatósá magasztal má Zsoltá tulajdonképp bevezető

10699

CÍM Bo sé

SZÓC Bo sé Ál le szól him minden imá a beve elmon Zsoltár Zemi him külön rés I mindenhatós magaszta m Zsolt tulajdonkép bevezet

1069

CÍ B s

SZÓ B s Á l szó hi minde im bev elmo Zsoltá Zem hi külö ré mindenható magaszt Zsol tulajdonké beveze