10700.htm

CÍMSZÓ: Boruch sépotránti

SZÓCIKK: Boruch sépotrani, Az atya áldása, amelyet fiának barmicva ünnepén mond. Az ember fiáért ennek 13 éves koráig felelős (Midras, Beráchot Rabba 63,10), ekkor ezt kell mondania: Boruch séptorani méonsó seloze - áldott legyen az, aki megszabadított az érte való felelősségtől. A jiddisben B.-t közmondásként használják, ha valaki egy számára terhes embertől megszabadult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 700. címszó a lexikon => 137. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10700.htm

CÍMSZÓ: Boruch sépotránti

SZÓCIKK: Boruch sépotrani, Az atya áldása, amelyet fiának barmicva ünnepén mond. Az ember fiáért ennek 13 éves koráig felelős Midras, Beráchot Rabba 63,10 , ekkor ezt kell mondania: Boruch séptorani méonsó seloze - áldott legyen az, aki megszabadított az érte való felelősségtől. A jiddisben B.-t közmondásként használják, ha valaki egy számára terhes embertől megszabadult.

10700.ht

CÍMSZÓ Boruc sépotránt

SZÓCIKK Boruc sépotrani A aty áldása amelye fiána barmicv ünnepé mond A embe fiáér enne 1 éve korái felelő Midras Berácho Rabb 63,1 ekko ez kel mondania Boruc séptoran méons seloz áldot legye az ak megszabadítot a ért val felelősségtől jiddisbe B.- közmondáskén használják h valak eg számár terhe embertő megszabadult

10700.h

CÍMSZ Boru sépotrán

SZÓCIK Boru sépotran at áldás amely fián barmic ünnep mon emb fiáé enn év korá felel Midra Berách Rab 63, ekk e ke mondani Boru séptora méon selo áldo legy a a megszabadíto ér va felelősségtő jiddisb B. közmondáské használjá vala e számá terh embert megszabadul

10700.

CÍMS Bor sépotrá

SZÓCI Bor sépotra a áldá amel fiá barmi ünne mo em fiá en é kor fele Midr Berác Ra 63 ek k mondan Bor séptor méo sel áld leg megszabadít é v felelősségt jiddis B közmondásk használj val szám ter ember megszabadu

10700

CÍM Bo sépotr

SZÓC Bo sépotr áld ame fi barm ünn m e fi e ko fel Mid Berá R 6 e monda Bo sépto mé se ál le megszabadí felelősség jiddi közmondás használ va szá te embe megszabad

1070

CÍ B sépot

SZÓ B sépot ál am f bar ün f k fe Mi Ber mond B sépt m s á l megszabad felelőssé jidd közmondá haszná v sz t emb megszaba