10706.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Henrik

SZÓCIKK: Braun, 1. Henrik, nagyiklódi főrabbi, szül. Berzevicén (Sáros vm.) 1894. Megalapítója az egyedülálló iparos jesivának, amelyben ötven fiatal talmudistát képeznek ki különböző iparágakra. Az intézményt újabban a Joint is támogatja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 706. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10706.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Henrik

SZÓCIKK: Braun, 1. Henrik, nagyiklódi főrabbi, szül. Berzevicén Sáros vm. 1894. Megalapítója az egyedülálló iparos jesivának, amelyben ötven fiatal talmudistát képeznek ki különböző iparágakra. Az intézményt újabban a Joint is támogatja.

10706.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Henri

SZÓCIKK Braun 1 Henrik nagyiklód főrabbi szül Berzevicé Sáro vm 1894 Megalapítój a egyedüláll iparo jesivának amelybe ötve fiata talmudistá képezne k különböz iparágakra A intézmény újabba Join i támogatja

10706.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra Henr

SZÓCIK Brau Henri nagyikló főrabb szü Berzevic Sár v 189 Megalapító egyedülál ipar jesivána amelyb ötv fiat talmudist képezn különbö iparágakr intézmén újabb Joi támogatj

10706.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Hen

SZÓCI Bra Henr nagyikl főrab sz Berzevi Sá 18 Megalapít egyedülá ipa jesiván amely öt fia talmudis képez különb iparágak intézmé újab Jo támogat

10706

CÍM B

SZEMÉLY B He

SZÓC Br Hen nagyik főra s Berzev S 1 Megalapí egyedül ip jesivá amel ö fi talmudi képe külön iparága intézm úja J támoga

1070SZEMÉL H

SZÓ B He nagyi főr Berze Megalap egyedü i jesiv ame f talmud kép külö iparág intéz új támog