10707.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Josef

SZÓCIKK: B. Josef, osztrák író, szül. Budapesten 1846 máj. 5. Eredetileg orvosnak készült, de korán belépett a Heller-féle «Fortschritt» szerkesztőségébe s itt a magyar politikai részt írta, majd a «Wanderer» és a «Morgonpost» később a «Tagespresse» főszerkesztője lett. «Der Floh» c. humorisztikus lapot és a «Bombe»-t ő alapította 1871., 1881. pedig a «Wiener Carricaturen»-t. Igen sok operett-szövegkönyvet írt, amelyek nagy sikert arattak. A legismertebbek: Die flotten Bursche, Carneval in Rom, Indigo Bécsben kerültek bemutatásra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 707. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10707.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Josef

SZÓCIKK: B. Josef, osztrák író, szül. Budapesten 1846 máj. 5. Eredetileg orvosnak készült, de korán belépett a Heller-féle Fortschritt szerkesztőségébe s itt a magyar politikai részt írta, majd a Wanderer és a Morgonpost később a Tagespresse főszerkesztője lett. Der Floh c. humorisztikus lapot és a Bombe -t ő alapította 1871., 1881. pedig a Wiener Carricaturen -t. Igen sok operett-szövegkönyvet írt, amelyek nagy sikert arattak. A legismertebbek: Die flotten Bursche, Carneval in Rom, Indigo Bécsben kerültek bemutatásra.

10707.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Jose

SZÓCIKK B Josef osztrá író szül Budapeste 184 máj 5 Eredetile orvosna készült d korá belépet Heller-fél Fortschrit szerkesztőségéb it magya politika rész írta maj Wandere é Morgonpos későb Tagespress főszerkesztőj lett De Flo c humorisztiku lapo é Bomb - alapított 1871. 1881 pedi Wiene Carricature -t Ige so operett-szövegkönyve írt amelye nag siker arattak legismertebbek Di flotte Bursche Carneva i Rom Indig Bécsbe kerülte bemutatásra

10707.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra Jos

SZÓCIK Jose osztr ír szü Budapest 18 má Eredetil orvosn készül kor belépe Heller-fé Fortschri szerkesztőségé i magy politik rés írt ma Wander Morgonpo késő Tagespres főszerkesztő let D Fl humorisztik lap Bom alapítot 1871 188 ped Wien Carricatur - Ig s operett-szövegkönyv ír amely na sike aratta legismertebbe D flott Bursch Carnev Ro Indi Bécsb került bemutatásr

10707.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Jo

SZÓCI Jos oszt í sz Budapes 1 m Eredeti orvos készü ko belép Heller-f Fortschr szerkesztőség mag politi ré ír m Wande Morgonp kés Tagespre főszerkeszt le F humoriszti la Bo alapíto 187 18 pe Wie Carricatu I operett-szövegköny í amel n sik aratt legismertebb flot Bursc Carne R Ind Bécs kerül bemutatás

10707

CÍM B

SZEMÉLY B J

SZÓC Jo osz s Budape Eredet orvo kész k belé Heller- Fortsch szerkesztősé ma polit r í Wand Morgon ké Tagespr főszerkesz l humoriszt l B alapít 18 1 p Wi Carricat operett-szövegkön ame si arat legismerteb flo Burs Carn In Béc kerü bemutatá

1070SZEMÉL

SZÓ J os Budap Erede orv kés bel Heller Fortsc szerkesztős m poli Wan Morgo k Tagesp főszerkes humorisz alapí 1 W Carrica operett-szövegkö am s ara legismerte fl Bur Car I Bé ker bemutat