10708.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, orvos, gyomor- és bélspecialista. Szül. Magyarremetén (Bihar vm.) 1894 ápr. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, Bécsben és Budapesten végezte. Előbb közkórházi alorvos, majd az Apponyi poliklinikán működött, ahol 1926 óta osztályvezető tanársegéd. A Budapesti Orvosi Újság állandó munkatársa. Különböző szaklapokban sűrűn jelennek meg cikkei, melyek a gyomor, bél és epe megbetegedéseivel továbbá, a belső szekrecióval kapcsolatos szakkérdésekkel foglalkoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 708. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10708.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, orvos, gyomor- és bélspecialista. Szül. Magyarremetén Bihar vm. 1894 ápr. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, Bécsben és Budapesten végezte. Előbb közkórházi alorvos, majd az Apponyi poliklinikán működött, ahol 1926 óta osztályvezető tanársegéd. A Budapesti Orvosi Újság állandó munkatársa. Különböző szaklapokban sűrűn jelennek meg cikkei, melyek a gyomor, bél és epe megbetegedéseivel továbbá, a belső szekrecióval kapcsolatos szakkérdésekkel foglalkoznak.

10708.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Miks

SZÓCIKK B Miksa orvos gyomor é bélspecialista Szül Magyarremeté Biha vm 189 ápr Egyetem tanulmányai Kolozsváron Bécsbe é Budapeste végezte Előb közkórház alorvos maj a Appony polikliniká működött aho 192 ót osztályvezet tanársegéd Budapest Orvos Újsá álland munkatársa Különböz szaklapokba sűrű jelenne me cikkei melye gyomor bé é ep megbetegedéseive továbbá bels szekrecióva kapcsolato szakkérdésekke foglalkoznak

10708.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra Mik

SZÓCIK Miks orvo gyomo bélspecialist Szü Magyarremet Bih v 18 áp Egyete tanulmánya Kolozsváro Bécsb Budapest végezt Elő közkórhá alorvo ma Appon poliklinik működöt ah 19 ó osztályveze tanársegé Budapes Orvo Újs állan munkatárs Különbö szaklapokb sűr jelenn m cikke mely gyomo b e megbetegedéseiv tovább bel szekrecióv kapcsolat szakkérdésekk foglalkozna

10708.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mi

SZÓCI Mik orv gyom bélspecialis Sz Magyarreme Bi 1 á Egyet tanulmány Kolozsvár Bécs Budapes végez El közkórh alorv m Appo poliklini működö a 1 osztályvez tanárseg Budape Orv Új álla munkatár Különb szaklapok sű jelen cikk mel gyom megbetegedései továb be szekreció kapcsola szakkérdések foglalkozn

10708

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC Mi or gyo bélspeciali S Magyarrem B Egye tanulmán Kolozsvá Béc Budape vége E közkór alor App poliklin működ osztályve tanárse Budap Or Ú áll munkatá Külön szaklapo s jele cik me gyo megbetegedése tová b szekreci kapcsol szakkérdése foglalkoz

1070SZEMÉL

SZÓ M o gy bélspecial Magyarre Egy tanulmá Kolozsv Bé Budap vég közkó alo Ap polikli műkö osztályv tanárs Buda O ál munkat Külö szaklap jel ci m gy megbetegedés tov szekrec kapcso szakkérdés foglalko