10711.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Salamon

SZÓCIKK: B. Salamon, tanár, szül Puhón (Trencsén vm.) 1869 dec. 4. 1884-1894 volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1893-ban szerezte meg a bölcsészdoktori fokot a budapesti egyetemen, később a magyar és német nyelvből való tanári képesítést. 1895-ben avatták rabbivá. 1897 óta a Pesti Izraelita Hitközség polgári fiúiskolájának tanára, 1925 óta tanfelügyelő helyettese. Önálló munkája: Nachum próféta élete és működése (Budapest, 1893). Cikkei az Izraelita Tanügyi Értesítőben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 711. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10711.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Salamon

SZÓCIKK: B. Salamon, tanár, szül Puhón Trencsén vm. 1869 dec. 4. 1884-1894 volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1893-ban szerezte meg a bölcsészdoktori fokot a budapesti egyetemen, később a magyar és német nyelvből való tanári képesítést. 1895-ben avatták rabbivá. 1897 óta a Pesti Izraelita Hitközség polgári fiúiskolájának tanára, 1925 óta tanfelügyelő helyettese. Önálló munkája: Nachum próféta élete és működése Budapest, 1893 . Cikkei az Izraelita Tanügyi Értesítőben jelentek meg.

10711.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Salamo

SZÓCIKK B Salamon tanár szü Puhó Trencsé vm 186 dec 4 1884-189 vol budapest Rabbiképz növendéke közbe eg évi berlin Lehranstal fü di Wissenschaf de Judentum hallgatója 1893-ba szerezt me bölcsészdoktor foko budapest egyetemen későb magya é néme nyelvbő val tanár képesítést 1895-be avattá rabbivá 189 ót Pest Izraelit Hitközsé polgár fiúiskolájána tanára 192 ót tanfelügyel helyettese Önáll munkája Nachu prófét élet é működés Budapest 189 Cikke a Izraelit Tanügy Értesítőbe jelente meg

10711.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra Salam

SZÓCIK Salamo taná sz Puh Trencs v 18 de 1884-18 vo budapes Rabbikép növendék közb e év berli Lehransta f d Wissenscha d Judentu hallgatój 1893-b szerez m bölcsészdokto fok budapes egyeteme késő magy ném nyelvb va taná képesítés 1895-b avatt rabbiv 18 ó Pes Izraeli Hitközs polgá fiúiskoláján tanár 19 ó tanfelügye helyettes Önál munkáj Nach prófé éle működé Budapes 18 Cikk Izraeli Tanüg Értesítőb jelent me

10711.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Sala

SZÓCI Salam tan s Pu Trenc 1 d 1884-1 v budape Rabbiké növendé köz é berl Lehranst Wissensch Judent hallgató 1893- szere bölcsészdokt fo budape egyetem kés mag né nyelv v tan képesíté 1895- avat rabbi 1 Pe Izrael Hitköz polg fiúiskolájá taná 1 tanfelügy helyette Öná munká Nac próf él működ Budape 1 Cik Izrael Tanü Értesítő jelen m

10711

CÍM B

SZEMÉLY B Sal

SZÓC Sala ta P Tren 1884- budap Rabbik növend kö ber Lehrans Wissensc Juden hallgat 1893 szer bölcsészdok f budap egyete ké ma n nyel ta képesít 1895 ava rabb P Izrae Hitkö pol fiúiskoláj tan tanfelüg helyett Ön munk Na pró é műkö Budap Ci Izrae Tan Értesít jele

1071SZEMÉL Sa

SZÓ Sal t Tre 1884 buda Rabbi növen k be Lehran Wissens Jude hallga 189 sze bölcsészdo buda egyet k m nye t képesí 189 av rab Izra Hitk po fiúiskolá ta tanfelü helyet Ö mun N pr műk Buda C Izra Ta Értesí jel