10713.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Soma

SZÓCIKK: B. Soma, tanár, író, szül. Kecskeméten 1890 febr. 13. A budapesti egyetemen tanult és nyert tanári oklevelet a classica-filologiából. Munkái: Apuleius tanulmányok (1913); Horatius filozófiájáról (1913); Az első magyar köztársasági forradalom (1918); A népmese (1924); A primitív kultúra (1925). Lefordította De Coster Uylenspiegel-jét és U. Sinclair Petróleum-át ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 713. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10713.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Soma

SZÓCIKK: B. Soma, tanár, író, szül. Kecskeméten 1890 febr. 13. A budapesti egyetemen tanult és nyert tanári oklevelet a classica-filologiából. Munkái: Apuleius tanulmányok 1913 ; Horatius filozófiájáról 1913 ; Az első magyar köztársasági forradalom 1918 ; A népmese 1924 ; A primitív kultúra 1925 . Lefordította De Coster Uylenspiegel-jét és U. Sinclair Petróleum-át .

10713.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Som

SZÓCIKK B Soma tanár író szül Kecskeméte 189 febr 13 budapest egyeteme tanul é nyer tanár oklevele classica-filologiából Munkái Apuleiu tanulmányo 191 Horatiu filozófiájáró 191 A els magya köztársaság forradalo 191 népmes 192 primití kultúr 192 Lefordított D Coste Uylenspiegel-jé é U Sinclai Petróleum-á

10713.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra So

SZÓCIK Som taná ír szü Kecskemét 18 feb 1 budapes egyetem tanu nye taná oklevel classica-filologiábó Munká Apulei tanulmány 19 Horati filozófiájár 19 el magy köztársasá forradal 19 népme 19 primit kultú 19 Lefordítot Cost Uylenspiegel-j Sincla Petróleum-

10713.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br S

SZÓCI So tan í sz Kecskemé 1 fe budape egyete tan ny tan okleve classica-filologiáb Munk Apule tanulmán 1 Horat filozófiájá 1 e mag köztársas forrada 1 népm 1 primi kult 1 Lefordíto Cos Uylenspiegel- Sincl Petróleum

10713

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC S ta s Kecskem f budap egyet ta n ta oklev classica-filologiá Mun Apul tanulmá Hora filozófiáj ma köztársa forrad nép prim kul Lefordít Co Uylenspiegel Sinc Petróleu

1071SZEMÉL

SZÓ t Kecske buda egye t t okle classica-filologi Mu Apu tanulm Hor filozófiá m köztárs forra né pri ku Lefordí C Uylenspiege Sin Petróle