10714.htm

CÍMSZÓ: Breitenstein

SZEMÉLYNÉV: Breitenstein Max

SZÓCIKK: Breitenstein Max,.egyetemi tanár, író, szül. Iglón 1835 nov. 10. Jogi doktor. 1876 óta folytat írói munkásságot Ausztriában. 1876-ban alapította és 1889-ig szerkesztette az Alma Mater c. akadémiai folyóiratot. Szerkesztette az Akademischer Kalender der österr. Hochschulen-t. A (Gerichtshalle kiadója. Művei: Zukunft der Prager Universität; Commersbuch der Wiener Studenten; Zur Reform der Hochschulen in Oesterreich; Einige principielle Bedenken gegen den neuen Strafgesetzentwurf für Österreich ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 714. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10714.htm

CÍMSZÓ: Breitenstein

SZEMÉLYNÉV: Breitenstein Max

SZÓCIKK: Breitenstein Max,.egyetemi tanár, író, szül. Iglón 1835 nov. 10. Jogi doktor. 1876 óta folytat írói munkásságot Ausztriában. 1876-ban alapította és 1889-ig szerkesztette az Alma Mater c. akadémiai folyóiratot. Szerkesztette az Akademischer Kalender der österr. Hochschulen-t. A Gerichtshalle kiadója. Művei: Zukunft der Prager Universität; Commersbuch der Wiener Studenten; Zur Reform der Hochschulen in Oesterreich; Einige principielle Bedenken gegen den neuen Strafgesetzentwurf für Österreich .

10714.ht

CÍMSZÓ Breitenstei

SZEMÉLYNÉV Breitenstei Ma

SZÓCIKK Breitenstei Max,.egyetem tanár író szül Igló 183 nov 10 Jog doktor 187 ót folyta író munkásságo Ausztriában 1876-ba alapított é 1889-i szerkesztett a Alm Mate c akadémia folyóiratot Szerkesztett a Akademische Kalende de österr Hochschulen-t Gerichtshall kiadója Művei Zukunf de Prage Universität Commersbuc de Wiene Studenten Zu Refor de Hochschule i Oesterreich Einig principiell Bedenke gege de neue Strafgesetzentwur fü Österreic

10714.h

CÍMSZ Breitenste

SZEMÉLYNÉ Breitenste M

SZÓCIK Breitenste Max,.egyete taná ír szü Igl 18 no 1 Jo dokto 18 ó folyt ír munkásság Ausztriába 1876-b alapítot 1889- szerkesztet Al Mat akadémi folyóirato Szerkesztet Akademisch Kalend d öster Hochschulen- Gerichtshal kiadój Műve Zukun d Prag Universitä Commersbu d Wien Studente Z Refo d Hochschul Oesterreic Eini principiel Bedenk geg d neu Strafgesetzentwu f Österrei

10714.

CÍMS Breitenst

SZEMÉLYN Breitenst

SZÓCI Breitenst Max,.egyet tan í sz Ig 1 n J dokt 1 foly í munkássá Ausztriáb 1876- alapíto 1889 szerkeszte A Ma akadém folyóirat Szerkeszte Akademisc Kalen öste Hochschulen Gerichtsha kiadó Műv Zuku Pra Universit Commersb Wie Student Ref Hochschu Oesterrei Ein principie Beden ge ne Strafgesetzentw Österre

10714

CÍM Breitens

SZEMÉLY Breitens

SZÓC Breitens Max,.egye ta s I dok fol munkáss Ausztriá 1876 alapít 188 szerkeszt M akadé folyóira Szerkeszt Akademis Kale öst Hochschule Gerichtsh kiad Mű Zuk Pr Universi Commers Wi Studen Re Hochsch Oesterre Ei principi Bede g n Strafgesetzent Österr

1071

CÍ Breiten

SZEMÉL Breiten

SZÓ Breiten Max,.egy t do fo munkás Ausztri 187 alapí 18 szerkesz akad folyóir Szerkesz Akademi Kal ös Hochschul Gerichts kia M Zu P Univers Commer W Stude R Hochsc Oesterr E princip Bed Strafgesetzen Öster