10715.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Ármin

SZÓCIKK: Breuer, 1. Ármin, orvos, szül. Szarvason 1846 megh. Temesváron 1909 nov. 30. 1874-ben került Temesvárra és 1877. érdemei elismeréséül a megye főorvosává nevezték ki. 1890-ben kapta meg örökös főorvossá való kinevezését. Magyarországon ő alkalmazta először a diftéria szérumát. Alelnöke volt a Dél-magyarországi Természettudományi Társulatnak. Orvosi szaklapokon kívül sokat írt a Hazánk és Külföld c. lapokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 715. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10715.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Ármin

SZÓCIKK: Breuer, 1. Ármin, orvos, szül. Szarvason 1846 megh. Temesváron 1909 nov. 30. 1874-ben került Temesvárra és 1877. érdemei elismeréséül a megye főorvosává nevezték ki. 1890-ben kapta meg örökös főorvossá való kinevezését. Magyarországon ő alkalmazta először a diftéria szérumát. Alelnöke volt a Dél-magyarországi Természettudományi Társulatnak. Orvosi szaklapokon kívül sokat írt a Hazánk és Külföld c. lapokba.

10715.ht

CÍMSZÓ Breue

SZEMÉLYNÉV Breue Ármi

SZÓCIKK Breuer 1 Ármin orvos szül Szarvaso 184 megh Temesváro 190 nov 30 1874-be kerül Temesvárr é 1877 érdeme elismeréséü megy főorvosáv nevezté ki 1890-be kapt me örökö főorvoss val kinevezését Magyarországo alkalmazt előszö diftéri szérumát Alelnök vol Dél-magyarország Természettudomány Társulatnak Orvos szaklapoko kívü soka ír Hazán é Külföl c lapokba

10715.h

CÍMSZ Breu

SZEMÉLYNÉ Breu Árm

SZÓCIK Breue Ármi orvo szü Szarvas 18 meg Temesvár 19 no 3 1874-b kerü Temesvár 187 érdem elismerésé meg főorvosá nevezt k 1890-b kap m örök főorvos va kinevezésé Magyarország alkalmaz elősz diftér szérumá Alelnö vo Dél-magyarorszá Természettudomán Társulatna Orvo szaklapok kív sok í Hazá Külfö lapokb

10715.

CÍMS Bre

SZEMÉLYN Bre Ár

SZÓCI Breu Árm orv sz Szarva 1 me Temesvá 1 n 1874- ker Temesvá 18 érde elismerés me főorvos nevez 1890- ka örö főorvo v kinevezés Magyarorszá alkalma elős difté szérum Aleln v Dél-magyarorsz Természettudomá Társulatn Orv szaklapo kí so Haz Külf lapok

10715

CÍM Br

SZEMÉLY Br Á

SZÓC Bre Ár or s Szarv m Temesv 1874 ke Temesv 1 érd elismeré m főorvo neve 1890 k ör főorv kinevezé Magyarorsz alkalm elő dift széru Alel Dél-magyarors Természettudom Társulat Or szaklap k s Ha Kül lapo

1071

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Br Á o Szar Temes 187 k Temes ér elismer főorv nev 189 ö főor kinevez Magyarors alkal el dif szér Ale Dél-magyaror Természettudo Társula O szakla H Kü lap