10718.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Mór

SZÓCIKK: 4. B. Mór, mérnök, királyi tanácsos, szül. 1858. Középiskoláit Budapesten, a műegyetemet u. o. és Karlsruheban végezte. Huszonegy éves korában lépett a Déli-vasút szolgálatába. C ' a vállalat magyar vonalainak vezér-Í?1}íí és 1909-ben királyi tanácsos lett. A világháborúban udvari tanácsosi címet kapott, majd a Ferenc József rend hadiékítményes tiszti keresztjét kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 718. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10718.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Mór

SZÓCIKK: 4. B. Mór, mérnök, királyi tanácsos, szül. 1858. Középiskoláit Budapesten, a műegyetemet u. o. és Karlsruheban végezte. Huszonegy éves korában lépett a Déli-vasút szolgálatába. C ' a vállalat magyar vonalainak vezér-Í?1}íí és 1909-ben királyi tanácsos lett. A világháborúban udvari tanácsosi címet kapott, majd a Ferenc József rend hadiékítményes tiszti keresztjét kapta.

10718.ht

CÍMSZÓ Breue

SZEMÉLYNÉV Breue Mó

SZÓCIKK 4 B Mór mérnök király tanácsos szül 1858 Középiskolái Budapesten műegyeteme u o é Karlsruheba végezte Huszoneg éve korába lépet Déli-vasú szolgálatába vállala magya vonalaina vezér-Í?1}í é 1909-be király tanácso lett világháborúba udvar tanácsos címe kapott maj Feren Józse ren hadiékítménye tiszt keresztjé kapta

10718.h

CÍMSZ Breu

SZEMÉLYNÉ Breu M

SZÓCIK Mó mérnö királ tanácso szü 185 Középiskolá Budapeste műegyetem Karlsruheb végezt Huszone év koráb lépe Déli-vas szolgálatáb vállal magy vonalain vezér-Í?1} 1909-b királ tanács let világháborúb udva tanácso cím kapot ma Fere Józs re hadiékítmény tisz keresztj kapt

10718.

CÍMS Bre

SZEMÉLYN Bre

SZÓCI M mérn kirá tanács sz 18 Középiskol Budapest műegyete Karlsruhe végez Huszon é korá lép Déli-va szolgálatá válla mag vonalai vezér-Í?1 1909- kirá tanác le világháború udv tanács cí kapo m Fer Józ r hadiékítmén tis kereszt kap

10718

CÍM Br

SZEMÉLY Br

SZÓC mér kir tanác s 1 Középisko Budapes műegyet Karlsruh vége Huszo kor lé Déli-v szolgálat váll ma vonala vezér-Í? 1909 kir taná l világhábor ud tanác c kap Fe Jó hadiékítmé ti keresz ka

1071

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ mé ki taná Középisk Budape műegye Karlsru vég Husz ko l Déli- szolgála vál m vonal vezér-Í 190 ki tan világhábo u taná ka F J hadiékítm t keres k