10720.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Soma Kornél

SZÓCIKK: B. Soma, rabbi szül., Nagyszőllősön 1880. A lévai tanítóképzőt végezte, majd a pozsonyi rabbiiskolán tanult. 1904-ben Borosjenőn, majd azóta Nagykátán működik mint rabbi. Egyik alapítója az 1910. létesült Orsz. Izr. Patronagenek. Munkatársa több felekezeti lapnak, önállóan megjelent művei: R. Eibenschütz Jonathán és R. Emden Jákob s híveik közt kitört háborúság története; Coucy hercege élete és munkái ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 720. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10720.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Soma Kornél

SZÓCIKK: B. Soma, rabbi szül., Nagyszőllősön 1880. A lévai tanítóképzőt végezte, majd a pozsonyi rabbiiskolán tanult. 1904-ben Borosjenőn, majd azóta Nagykátán működik mint rabbi. Egyik alapítója az 1910. létesült Orsz. Izr. Patronagenek. Munkatársa több felekezeti lapnak, önállóan megjelent művei: R. Eibenschütz Jonathán és R. Emden Jákob s híveik közt kitört háborúság története; Coucy hercege élete és munkái .

10720.ht

CÍMSZÓ Breue

SZEMÉLYNÉV Breue Som Korné

SZÓCIKK B Soma rabb szül. Nagyszőllősö 1880 léva tanítóképző végezte maj pozsony rabbiiskolá tanult 1904-be Borosjenőn maj azót Nagykátá működi min rabbi Egyi alapítój a 1910 létesül Orsz Izr Patronagenek Munkatárs töb felekezet lapnak önállóa megjelen művei R Eibenschüt Jonathá é R Emde Jáko hívei köz kitör háborúsá története Couc herceg élet é munká

10720.h

CÍMSZ Breu

SZEMÉLYNÉ Breu So Korn

SZÓCIK Som rab szül Nagyszőllős 188 lév tanítóképz végezt ma pozson rabbiiskol tanul 1904-b Borosjenő ma azó Nagykát működ mi rabb Egy alapító 191 létesü Ors Iz Patronagene Munkatár tö felekeze lapna önálló megjele műve Eibenschü Jonath Emd Ják híve kö kitö háborús történet Cou herce éle munk

10720.

CÍMS Bre

SZEMÉLYN Bre S Kor

SZÓCI So ra szü Nagyszőllő 18 lé tanítókép végez m pozso rabbiisko tanu 1904- Borosjen m az Nagyká műkö m rab Eg alapít 19 létes Or I Patronagen Munkatá t felekez lapn önáll megjel műv Eibensch Jonat Em Já hív k kit háború történe Co herc él mun

10720

CÍM Br

SZEMÉLY Br Ko

SZÓC S r sz Nagyszőll 1 l tanítóké vége pozs rabbiisk tan 1904 Borosje a Nagyk műk ra E alapí 1 léte O Patronage Munkat feleke lap önál megje mű Eibensc Jona E J hí ki hábor történ C her é mu

1072

CÍ B

SZEMÉL B K

SZÓ s Nagyszől tanítók vég poz rabbiis ta 190 Borosj Nagy mű r alap lét Patronag Munka felek la öná megj m Eibens Jon h k hábo törté he m