10722.htm

CÍMSZÓ: Brill

SZEMÉLYNÉV: Brill Azriel

SZÓCIKK: Brill, 1. Azriel, rabbi, pesti dájan, a XIX. század első felében működött. Megh. 1853. Műve a Hadrasz Kódes, amely Misna-traktátusokat magyaráz és német fordítással lát el. Azonkívül több, a szertartásokra vonatkozó munkát írt és egy naptárt adott ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 722. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10722.htm

CÍMSZÓ: Brill

SZEMÉLYNÉV: Brill Azriel

SZÓCIKK: Brill, 1. Azriel, rabbi, pesti dájan, a XIX. század első felében működött. Megh. 1853. Műve a Hadrasz Kódes, amely Misna-traktátusokat magyaráz és német fordítással lát el. Azonkívül több, a szertartásokra vonatkozó munkát írt és egy naptárt adott ki.

10722.ht

CÍMSZÓ Bril

SZEMÉLYNÉV Bril Azrie

SZÓCIKK Brill 1 Azriel rabbi pest dájan XIX száza els felébe működött Megh 1853 Műv Hadras Kódes amel Misna-traktátusoka magyará é néme fordítássa lá el Azonkívü több szertartásokr vonatkoz munká ír é eg naptár adot ki

10722.h

CÍMSZ Bri

SZEMÉLYNÉ Bri Azri

SZÓCIK Bril Azrie rabb pes dája XI száz el feléb működöt Meg 185 Mű Hadra Kóde ame Misna-traktátusok magyar ném fordításs l e Azonkív töb szertartások vonatko munk í e naptá ado k

10722.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Azr

SZÓCI Bri Azri rab pe dáj X szá e felé működö Me 18 M Hadr Kód am Misna-traktátuso magya né fordítás Azonkí tö szertartáso vonatk mun napt ad

10722

CÍM B

SZEMÉLY B Az

SZÓC Br Azr ra p dá sz fel működ M 1 Had Kó a Misna-traktátus magy n fordítá Azonk t szertartás vonat mu nap a

1072SZEMÉL A

SZÓ B Az r d s fe műkö Ha K Misna-traktátu mag fordít Azon szertartá vona m na