10725.htm

CÍMSZÓ: Brochó Levattoló

SZÓCIKK: Brochó levattoló (h.). Hiábavaló áldás-mondás, mely tilalom alá esik. Tilos pl. férges gyümölcs felett elmondani az áldást, mert azt megenni nem szabad és az áldást ennélfogva hiába mondanák el. Szertartásokra is áll a tilalom, ha valami oknál fogva a szertartás elvégzése akadályokba ütközik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 725. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10725.htm

CÍMSZÓ: Brochó Levattoló

SZÓCIKK: Brochó levattoló h. . Hiábavaló áldás-mondás, mely tilalom alá esik. Tilos pl. férges gyümölcs felett elmondani az áldást, mert azt megenni nem szabad és az áldást ennélfogva hiába mondanák el. Szertartásokra is áll a tilalom, ha valami oknál fogva a szertartás elvégzése akadályokba ütközik.

10725.ht

CÍMSZÓ Broch Levattol

SZÓCIKK Broch levattol h Hiábaval áldás-mondás mel tilalo al esik Tilo pl férge gyümölc felet elmondan a áldást mer az megenn ne szaba é a áldás ennélfogv hiáb mondaná el Szertartásokr i ál tilalom h valam okná fogv szertartá elvégzés akadályokb ütközik

10725.h

CÍMSZ Broc Levatto

SZÓCIK Broc levatto Hiábava áldás-mondá me tilal a esi Til p férg gyümöl fele elmonda áldás me a megen n szab áldá ennélfog hiá mondan e Szertartások á tilalo vala okn fog szertart elvégzé akadályok ütközi

10725.

CÍMS Bro Levatt

SZÓCI Bro levatt Hiábav áldás-mond m tila es Ti fér gyümö fel elmond áldá m mege sza áld ennélfo hi monda Szertartáso tilal val ok fo szertar elvégz akadályo ütköz

10725

CÍM Br Levat

SZÓC Br levat Hiába áldás-mon til e T fé gyüm fe elmon áld meg sz ál ennélf h mond Szertartás tila va o f szerta elvég akadály ütkö

1072

CÍ B Leva

SZÓ B leva Hiáb áldás-mo ti f gyü f elmo ál me s á ennél mon Szertartá til v szert elvé akadál ütk