10727.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Ábrahám

SZÓCIKK: Bródy, 1. Ábrahám, rabbi, szül. Ungváron, megh. Breznán 1882. fiatalon, ahol működött. Atyja, B. Salamon kunfalvi rabbi volt, apósa pedig a híres talmudtudós Weinberger Izsák kisvárdai főrabbi (l. o.) volt. Egyik őse B. Ábrahám híres frankfurti rabbi volt. B.-nek még életében megjelent a «Pri Hechog» c. (1871) halachikus értekezés-gyűjteménye, mely módszeres tanulásra vall. Másik műve: «Halichosz Ólom» (1869) csupán címében héber, az egész német nyelven van írva és több kiadást ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 727. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10727.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Ábrahám

SZÓCIKK: Bródy, 1. Ábrahám, rabbi, szül. Ungváron, megh. Breznán 1882. fiatalon, ahol működött. Atyja, B. Salamon kunfalvi rabbi volt, apósa pedig a híres talmudtudós Weinberger Izsák kisvárdai főrabbi l. o. volt. Egyik őse B. Ábrahám híres frankfurti rabbi volt. B.-nek még életében megjelent a Pri Hechog c. 1871 halachikus értekezés-gyűjteménye, mely módszeres tanulásra vall. Másik műve: Halichosz Ólom 1869 csupán címében héber, az egész német nyelven van írva és több kiadást ért el.

10727.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Ábrahá

SZÓCIKK Bródy 1 Ábrahám rabbi szül Ungváron megh Brezná 1882 fiatalon aho működött Atyja B Salamo kunfalv rabb volt após pedi híre talmudtudó Weinberge Izsá kisvárda főrabb l o volt Egyi ős B Ábrahá híre frankfurt rabb volt B.-ne mé életébe megjelen Pr Hecho c 187 halachiku értekezés-gyűjteménye mel módszere tanulásr vall Mási műve Halichos Ólo 186 csupá címébe héber a egés néme nyelve va írv é töb kiadás ér el

10727.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Ábrah

SZÓCIK Bród Ábrahá rabb szü Ungváro meg Brezn 188 fiatalo ah működöt Atyj Salam kunfal rab vol apó ped hír talmudtud Weinberg Izs kisvárd főrab vol Egy ő Ábrah hír frankfur rab vol B.-n m életéb megjele P Hech 18 halachik értekezés-gyűjtemény me módszer tanulás val Más műv Halicho Ól 18 csup címéb hébe egé ném nyelv v ír tö kiadá é e

10727.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Ábra

SZÓCI Bró Ábrah rab sz Ungvár me Brez 18 fiatal a működö Aty Sala kunfa ra vo ap pe hí talmudtu Weinber Iz kisvár főra vo Eg Ábra hí frankfu ra vo B.- életé megjel Hec 1 halachi értekezés-gyűjtemén m módsze tanulá va Má mű Halich Ó 1 csu címé héb eg né nyel í t kiad

10727

CÍM B

SZEMÉLY B Ábr

SZÓC Br Ábra ra s Ungvá m Bre 1 fiata működ At Sal kunf r v a p h talmudt Weinbe I kisvá főr v E Ábr h frankf r v B. élet megje He halach értekezés-gyűjtemé módsz tanul v M m Halic cs cím hé e n nye kia

1072SZEMÉL Áb

SZÓ B Ábr r Ungv Br fiat műkö A Sa kun talmud Weinb kisv fő Áb frank B éle megj H halac értekezés-gyűjtem móds tanu Hali c cí h ny ki