10729.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Farkas

SZÓCIKK: B. Farkas filantróp, szül. Miskolcon 1770., megh. u. o. 1841. A miskolci hitközségnek több mint három évtizeden át volt az elnöke. Minden energiáját a hitközség fejlődésének szolgálatába állította. Talmud Tórát alapított s nagy vagyonának több mint kétharmadát a hitközségnek hagyományozta kulturális és jótékonysági célokra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 729. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10729.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Farkas

SZÓCIKK: B. Farkas filantróp, szül. Miskolcon 1770., megh. u. o. 1841. A miskolci hitközségnek több mint három évtizeden át volt az elnöke. Minden energiáját a hitközség fejlődésének szolgálatába állította. Talmud Tórát alapított s nagy vagyonának több mint kétharmadát a hitközségnek hagyományozta kulturális és jótékonysági célokra.

10729.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Farka

SZÓCIKK B Farka filantróp szül Miskolco 1770. megh u o 1841 miskolc hitközségne töb min háro évtizede á vol a elnöke Minde energiájá hitközsé fejlődéséne szolgálatáb állította Talmu Tórá alapítot nag vagyonána töb min kétharmadá hitközségne hagyományozt kulturáli é jótékonyság célokra

10729.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Fark

SZÓCIK Fark filantró szü Miskolc 1770 meg 184 miskol hitközségn tö mi hár évtized vo elnök Mind energiáj hitközs fejlődésén szolgálatá állított Talm Tór alapíto na vagyonán tö mi kétharmad hitközségn hagyományoz kulturál jótékonysá célokr

10729.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Far

SZÓCI Far filantr sz Miskol 177 me 18 misko hitközség t m há évtize v elnö Min energiá hitköz fejlődésé szolgálat állítot Tal Tó alapít n vagyoná t m kétharma hitközség hagyományo kulturá jótékonys célok

10729

CÍM B

SZEMÉLY B Fa

SZÓC Fa filant s Misko 17 m 1 misk hitközsé h évtiz eln Mi energi hitkö fejlődés szolgála állíto Ta T alapí vagyon kétharm hitközsé hagyomány kultur jótékony célo

1072SZEMÉL F

SZÓ F filan Misk 1 mis hitközs évti el M energ hitk fejlődé szolgál állít T alap vagyo kéthar hitközs hagyomán kultu jótékon cél