10732.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy István

SZÓCIKK: B. István, filmdramaturg, szül. Budapesten 1894 nov. 28. B. Sándor (l. o.) fia. Hosszabb ideig az Est munkatársa volt, majd jogi pályára ment és Bedő Mórnak (l. o.) volt az irodavezetője. 1926 óta filmpályán működik mint az Ufa, majd a Star dramaturgja. Egyike a legjelentékenyebb magyar filmdramaturgoknak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 732. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10732.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy István

SZÓCIKK: B. István, filmdramaturg, szül. Budapesten 1894 nov. 28. B. Sándor l. o. fia. Hosszabb ideig az Est munkatársa volt, majd jogi pályára ment és Bedő Mórnak l. o. volt az irodavezetője. 1926 óta filmpályán működik mint az Ufa, majd a Star dramaturgja. Egyike a legjelentékenyebb magyar filmdramaturgoknak.

10732.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Istvá

SZÓCIKK B István filmdramaturg szül Budapeste 189 nov 28 B Sándo l o fia Hosszab idei a Es munkatárs volt maj jog pályár men é Bed Mórna l o vol a irodavezetője 192 ót filmpályá működi min a Ufa maj Sta dramaturgja Egyik legjelentékenyeb magya filmdramaturgoknak

10732.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Istv

SZÓCIK Istvá filmdramatur szü Budapest 18 no 2 Sánd fi Hossza ide E munkatár vol ma jo pályá me Be Mórn vo irodavezetőj 19 ó filmpály működ mi Uf ma St dramaturgj Egyi legjelentékenye magy filmdramaturgokna

10732.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Ist

SZÓCI Istv filmdramatu sz Budapes 1 n Sán f Hossz id munkatá vo m j pály m B Mór v irodavezető 1 filmpál műkö m U m S dramaturg Egy legjelentékeny mag filmdramaturgokn

10732

CÍM B

SZEMÉLY B Is

SZÓC Ist filmdramat s Budape Sá Hoss i munkat v pál Mó irodavezet filmpá műk dramatur Eg legjelentéken ma filmdramaturgok

1073SZEMÉL I

SZÓ Is filmdrama Budap S Hos munka pá M irodaveze filmp mű dramatu E legjelentéke m filmdramaturgo