10736.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Mihály

SZÓCIKK: Bródy Mihály író és tanár, szül. 1883. A budapesti egyetemen tanult, középiskolai és bölcsészdoktori, oklevelet szerzett, majd Szegeden lett áll. főreáliskolai tanár, azonban 1920.-ban állásától felfüggesztették. Azóta a Bácsmegyei Napló segédszerkesztője Szabadkán. Művei: Vajda János: Hullámok (versek) és tankönyvek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 736. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10736.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Mihály

SZÓCIKK: Bródy Mihály író és tanár, szül. 1883. A budapesti egyetemen tanult, középiskolai és bölcsészdoktori, oklevelet szerzett, majd Szegeden lett áll. főreáliskolai tanár, azonban 1920.-ban állásától felfüggesztették. Azóta a Bácsmegyei Napló segédszerkesztője Szabadkán. Művei: Vajda János: Hullámok versek és tankönyvek.

10736.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Mihál

SZÓCIKK Bród Mihál ír é tanár szül 1883 budapest egyeteme tanult középiskola é bölcsészdoktori oklevele szerzett maj Szegede let áll főreáliskola tanár azonba 1920.-ba állásátó felfüggesztették Azót Bácsmegye Napl segédszerkesztőj Szabadkán Művei Vajd János Hullámo verse é tankönyvek

10736.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Mihá

SZÓCIK Bró Mihá í taná szü 188 budapes egyetem tanul középiskol bölcsészdoktor oklevel szerzet ma Szeged le ál főreáliskol taná azonb 1920.-b állását felfüggesztetté Azó Bácsmegy Nap segédszerkesztő Szabadká Műve Vaj Jáno Hullám vers tankönyve

10736.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mih

SZÓCI Br Mih tan sz 18 budape egyete tanu középisko bölcsészdokto okleve szerze m Szege l á főreálisko tan azon 1920.- állásá felfüggesztett Az Bácsmeg Na segédszerkeszt Szabadk Műv Va Ján Hullá ver tankönyv

10736

CÍM B

SZEMÉLY B Mi

SZÓC B Mi ta s 1 budap egyet tan középisk bölcsészdokt oklev szerz Szeg főreálisk ta azo 1920. állás felfüggesztet A Bácsme N segédszerkesz Szabad Mű V Já Hull ve tanköny

1073SZEMÉL M

SZÓ M t buda egye ta középis bölcsészdok okle szer Sze főreális t az 1920 állá felfüggeszte Bácsm segédszerkes Szaba M J Hul v tankön