10737.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Miklós

SZÓCIKK: Bródy Miklós, karmester, szül. Nagykárolyban 1877 márc. 3. Pesten elvégezte a jogot, a kolozsvári egyetemen doktorátust szerzett. Előbb a pécsi, gráci, pozsonyi színházakban működött, majd a Nepszínház-Vígopera dirigense lett. A kolozsvári Nemzeti Színházhoz 1910. szerződtették, innen került a Román operához. Művei: ABC (operett); Jerikó leánya (opera). Számos nemzetközi sakkversenyen első díjat nyert


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 737. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10737.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Miklós

SZÓCIKK: Bródy Miklós, karmester, szül. Nagykárolyban 1877 márc. 3. Pesten elvégezte a jogot, a kolozsvári egyetemen doktorátust szerzett. Előbb a pécsi, gráci, pozsonyi színházakban működött, majd a Nepszínház-Vígopera dirigense lett. A kolozsvári Nemzeti Színházhoz 1910. szerződtették, innen került a Román operához. Művei: ABC operett ; Jerikó leánya opera . Számos nemzetközi sakkversenyen első díjat nyert

10737.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Mikló

SZÓCIKK Bród Miklós karmester szül Nagykárolyba 187 márc 3 Peste elvégezt jogot kolozsvár egyeteme doktorátus szerzett Előb pécsi gráci pozsony színházakba működött maj Nepszínház-Vígoper dirigens lett kolozsvár Nemzet Színházho 1910 szerződtették inne kerül Romá operához Művei AB operet Jerik leány oper Számo nemzetköz sakkversenye els díja nyer

10737.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Mikl

SZÓCIK Bró Mikló karmeste szü Nagykárolyb 18 már Pest elvégez jogo kolozsvá egyetem doktorátu szerzet Elő pécs grác pozson színházakb működöt ma Nepszínház-Vígope dirigen let kolozsvá Nemze Színházh 191 szerződtetté inn kerü Rom operáho Műve A opere Jeri leán ope Szám nemzetkö sakkverseny el díj nye

10737.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mik

SZÓCI Br Mikl karmest sz Nagykároly 1 má Pes elvége jog kolozsv egyete doktorát szerze El péc grá pozso színházak működö m Nepszínház-Vígop dirige le kolozsv Nemz Színház 19 szerződtett in ker Ro operáh Műv oper Jer leá op Szá nemzetk sakkversen e dí ny

10737

CÍM B

SZEMÉLY B Mi

SZÓC B Mik karmes s Nagykárol m Pe elvég jo kolozs egyet doktorá szerz E pé gr pozs színháza működ Nepszínház-Vígo dirig l kolozs Nem Színhá 1 szerződtet i ke R operá Mű ope Je le o Sz nemzet sakkverse d n

1073SZEMÉL M

SZÓ Mi karme Nagykáro P elvé j koloz egye doktor szer p g poz színház műkö Nepszínház-Víg diri koloz Ne Szính szerződte k oper M op J l S nemze sakkvers