10742.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, orvos és szakíró, szül. Pápán 1845. 1885-ben az Országos Közegészségügyi Tanács tagjává nevezték ki. Cikkei a szakfolyóiratokban jelentek meg. Önálló művei: Erzsébet sósfürdő és keserű forrásai (Budapest, 1877); Kurorte und Heilquellen Ungarns (Budapest, 1883); Semmelweis Ignác Fülöp (1885). U. a. németül (1887 Bécs és Teschen).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 742. címszó a lexikon => 142. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10742.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, orvos és szakíró, szül. Pápán 1845. 1885-ben az Országos Közegészségügyi Tanács tagjává nevezték ki. Cikkei a szakfolyóiratokban jelentek meg. Önálló művei: Erzsébet sósfürdő és keserű forrásai Budapest, 1877 ; Kurorte und Heilquellen Ungarns Budapest, 1883 ; Semmelweis Ignác Fülöp 1885 . U. a. németül 1887 Bécs és Teschen .

10742.ht

CÍMSZÓ Bruc

SZEMÉLYNÉV Bruc Jaka

SZÓCIKK B Jakab orvo é szakíró szül Pápá 1845 1885-be a Országo Közegészségügy Tanác tagjáv nevezté ki Cikke szakfolyóiratokba jelente meg Önáll művei Erzsébe sósfürd é keser forrása Budapest 187 Kurort un Heilquelle Ungarn Budapest 188 Semmelwei Igná Fülö 188 U a németü 188 Béc é Tesche

10742.h

CÍMSZ Bru

SZEMÉLYNÉ Bru Jak

SZÓCIK Jaka orv szakír szü Páp 184 1885-b Ország Közegészségüg Taná tagjá nevezt k Cikk szakfolyóiratokb jelent me Önál műve Erzséb sósfür kese forrás Budapes 18 Kuror u Heilquell Ungar Budapes 18 Semmelwe Ign Fül 18 német 18 Bé Tesch

10742.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Ja

SZÓCI Jak or szakí sz Pá 18 1885- Orszá Közegészségü Tan tagj nevez Cik szakfolyóiratok jelen m Öná műv Erzsé sósfü kes forrá Budape 1 Kuro Heilquel Unga Budape 1 Semmelw Ig Fü 1 néme 1 B Tesc

10742

CÍM B

SZEMÉLY B J

SZÓC Ja o szak s P 1 1885 Orsz Közegészség Ta tag neve Ci szakfolyóirato jele Ön mű Erzs sósf ke forr Budap Kur Heilque Ung Budap Semmel I F ném Tes

1074SZEMÉL

SZÓ J sza 188 Ors Közegészsé T ta nev C szakfolyóirat jel Ö m Erz sós k for Buda Ku Heilqu Un Buda Semme né Te