10744.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Lipót

SZÓCIKK: B. Lipót, orvos és szakíró, szül. Budapesten 1847. cikkei az orvosi szaklapokban jelentek meg. Hasi hagymáz c. műve pályadíjat nyert az egyetemen. Szerkesztette az Oktató Házi Orvos c. lapot (1883), Önálló műve még Házi gyógytár közhasználatra (Budapest 1885).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 744. címszó a lexikon => 142. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10744.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Lipót

SZÓCIKK: B. Lipót, orvos és szakíró, szül. Budapesten 1847. cikkei az orvosi szaklapokban jelentek meg. Hasi hagymáz c. műve pályadíjat nyert az egyetemen. Szerkesztette az Oktató Házi Orvos c. lapot 1883 , Önálló műve még Házi gyógytár közhasználatra Budapest 1885 .

10744.ht

CÍMSZÓ Bruc

SZEMÉLYNÉV Bruc Lipó

SZÓCIKK B Lipót orvo é szakíró szül Budapeste 1847 cikke a orvos szaklapokba jelente meg Has hagymá c műv pályadíja nyer a egyetemen Szerkesztett a Oktat Ház Orvo c lapo 188 Önáll műv mé Ház gyógytá közhasználatr Budapes 188

10744.h

CÍMSZ Bru

SZEMÉLYNÉ Bru Lip

SZÓCIK Lipó orv szakír szü Budapest 184 cikk orvo szaklapokb jelent me Ha hagym mű pályadíj nye egyeteme Szerkesztet Okta Há Orv lap 18 Önál mű m Há gyógyt közhasználat Budape 18

10744.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Li

SZÓCI Lip or szakí sz Budapes 18 cik orv szaklapok jelen m H hagy m pályadí ny egyetem Szerkeszte Okt H Or la 1 Öná m H gyógy közhasznála Budap 1

10744

CÍM B

SZEMÉLY B L

SZÓC Li o szak s Budape 1 ci or szaklapo jele hag pályad n egyete Szerkeszt Ok O l Ön gyóg közhasznál Buda

1074SZEMÉL

SZÓ L sza Budap c o szaklap jel ha pálya egyet Szerkesz O Ö gyó közhaszná Bud