10747.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Ignátz

SZÓCIKK: B. Ignátz, angol konzul, szül. Nagyváradon 1848 nov. 12. Jogtudományi oklevelet 1872. szerzett. Budapesten folytatott ügyvédi gyakorlatot, hosszú éveken át a budapesti ügyvédi kamara elnöke volt. 1907-ben m. kir. udv. tanácsosi címmel tüntette ki a király, 1892. pedig budapesti angol konzul lett. VII. Edward angol király a III. osztályú Szt. Mihály renddel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 747. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10747.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Ignátz

SZÓCIKK: B. Ignátz, angol konzul, szül. Nagyváradon 1848 nov. 12. Jogtudományi oklevelet 1872. szerzett. Budapesten folytatott ügyvédi gyakorlatot, hosszú éveken át a budapesti ügyvédi kamara elnöke volt. 1907-ben m. kir. udv. tanácsosi címmel tüntette ki a király, 1892. pedig budapesti angol konzul lett. VII. Edward angol király a III. osztályú Szt. Mihály renddel tüntette ki.

10747.ht

CÍMSZÓ Brül

SZEMÉLYNÉV Brül Ignát

SZÓCIKK B Ignátz ango konzul szül Nagyvárado 184 nov 12 Jogtudomány oklevele 1872 szerzett Budapeste folytatot ügyvéd gyakorlatot hossz éveke á budapest ügyvéd kamar elnök volt 1907-be m kir udv tanácsos címme tüntett k király 1892 pedi budapest ango konzu lett VII Edwar ango királ III osztály Szt Mihál rendde tüntett ki

10747.h

CÍMSZ Brü

SZEMÉLYNÉ Brü Igná

SZÓCIK Ignát ang konzu szü Nagyvárad 18 no 1 Jogtudomán oklevel 187 szerzet Budapest folytato ügyvé gyakorlato hoss évek budapes ügyvé kama elnö vol 1907-b ki ud tanácso címm tüntet királ 189 ped budapes ang konz let VI Edwa ang kirá II osztál Sz Mihá rendd tüntet k

10747.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Ign

SZÓCI Igná an konz sz Nagyvára 1 n Jogtudomá okleve 18 szerze Budapes folytat ügyv gyakorlat hos éve budape ügyv kam eln vo 1907- k u tanács cím tünte kirá 18 pe budape an kon le V Edw an kir I osztá S Mih rend tünte

10747

CÍM B

SZEMÉLY B Ig

SZÓC Ign a kon s Nagyvár Jogtudom oklev 1 szerz Budape folyta ügy gyakorla ho év budap ügy ka el v 1907 tanác cí tünt kir 1 p budap a ko l Ed a ki oszt Mi ren tünt

1074SZEMÉL I

SZÓ Ig ko Nagyvá Jogtudo okle szer Budap folyt üg gyakorl h é buda üg k e 190 taná c tün ki buda k E k osz M re tün