10749.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Márkus

SZÓCIKK: B. Márkus, ötvös, működött 1837-47. Aradon. A Nemzeti Múzeumban a következő munkái láthatók: egy egyoldalú emlékérme, a középen Sz. Flóriánnal (Arad 1845), továbbá egy aranyozott ezüst lemez domborműve díszítményekkel, rajta a következő föliratok: A hazai nyelv megtanulására fordított szorgalomért, a lemez közepén levő koszorúban: 1846., lenn pedig: Az Aradi Izrael. Magyar egylet. Egy ezüst kelyhe patenával együtt 1847-ből az aradi ág. ev. egyház tulajdonában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 749. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10749.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Márkus

SZÓCIKK: B. Márkus, ötvös, működött 1837-47. Aradon. A Nemzeti Múzeumban a következő munkái láthatók: egy egyoldalú emlékérme, a középen Sz. Flóriánnal Arad 1845 , továbbá egy aranyozott ezüst lemez domborműve díszítményekkel, rajta a következő föliratok: A hazai nyelv megtanulására fordított szorgalomért, a lemez közepén levő koszorúban: 1846., lenn pedig: Az Aradi Izrael. Magyar egylet. Egy ezüst kelyhe patenával együtt 1847-ből az aradi ág. ev. egyház tulajdonában.

10749.ht

CÍMSZÓ Brül

SZEMÉLYNÉV Brül Márku

SZÓCIKK B Márkus ötvös működöt 1837-47 Aradon Nemzet Múzeumba következ munká láthatók eg egyoldal emlékérme középe Sz Flóriánna Ara 184 tovább eg aranyozot ezüs leme domborműv díszítményekkel rajt következ föliratok haza nyel megtanulásár fordítot szorgalomért leme közepé lev koszorúban 1846. len pedig A Arad Izrael Magya egylet Eg ezüs kelyh patenáva együt 1847-bő a arad ág ev egyhá tulajdonában

10749.h

CÍMSZ Brü

SZEMÉLYNÉ Brü Márk

SZÓCIK Márku ötvö működö 1837-4 Arado Nemze Múzeumb követke munk látható e egyolda emlékérm közép S Flóriánn Ar 18 továb e aranyozo ezü lem dombormű díszítményekke raj követke fölirato haz nye megtanulásá fordíto szorgalomér lem közep le koszorúba 1846 le pedi Ara Izrae Magy egyle E ezü kely patenáv együ 1847-b ara á e egyh tulajdonába

10749.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Már

SZÓCI Márk ötv működ 1837- Arad Nemz Múzeum követk mun láthat egyold emlékér közé Flórián A 1 tová aranyoz ez le domborm díszítményekk ra követk fölirat ha ny megtanulás fordít szorgalomé le köze l koszorúb 184 l ped Ar Izra Mag egyl ez kel patená egy 1847- ar egy tulajdonáb

10749

CÍM B

SZEMÉLY B Má

SZÓC Már öt műkö 1837 Ara Nem Múzeu követ mu látha egyol emléké köz Flóriá tov aranyo e l dombor díszítmények r követ fölira h n megtanulá fordí szorgalom l köz koszorú 18 pe A Izr Ma egy e ke paten eg 1847 a eg tulajdoná

1074SZEMÉL M

SZÓ Má ö műk 183 Ar Ne Múze köve m láth egyo emlék kö Flóri to arany dombo díszítménye köve fölir megtanul ford szorgalo kö koszor 1 p Iz M eg k pate e 184 e tulajdon