10750.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Móric

SZÓCIKK: B. Móric, ötvös, az 1840-es években Aradon élt. Az 1842-iki első pesti iparmű kiállításon olyan aranygyűrűt állított ki, mely egy másik gyűrűt rejtett magában és érte dicsérő oklevelet kapott. 1846-ban ismét részt vett néhány munkájával a pesti iparkiállításon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 750. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10750.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Móric

SZÓCIKK: B. Móric, ötvös, az 1840-es években Aradon élt. Az 1842-iki első pesti iparmű kiállításon olyan aranygyűrűt állított ki, mely egy másik gyűrűt rejtett magában és érte dicsérő oklevelet kapott. 1846-ban ismét részt vett néhány munkájával a pesti iparkiállításon.

10750.ht

CÍMSZÓ Brül

SZEMÉLYNÉV Brül Móri

SZÓCIKK B Móric ötvös a 1840-e évekbe Arado élt A 1842-ik els pest iparm kiállításo olya aranygyűrű állítot ki mel eg mási gyűrű rejtet magába é ért dicsér oklevele kapott 1846-ba ismé rész vet néhán munkájáva pest iparkiállításon

10750.h

CÍMSZ Brü

SZEMÉLYNÉ Brü Mór

SZÓCIK Móri ötvö 1840- évekb Arad él 1842-i el pes ipar kiállítás oly aranygyűr állíto k me e más gyűr rejte magáb ér dicsé oklevel kapot 1846-b ism rés ve néhá munkájáv pes iparkiállításo

10750.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mó

SZÓCI Mór ötv 1840 évek Ara é 1842- e pe ipa kiállítá ol aranygyű állít m má gyű rejt magá é dics okleve kapo 1846- is ré v néh munkájá pe iparkiállítás

10750

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC Mó öt 184 éve Ar 1842 p ip kiállít o aranygy állí m gy rej mag dic oklev kap 1846 i r né munkáj p iparkiállítá

1075SZEMÉL

SZÓ M ö 18 év A 184 i kiállí aranyg áll g re ma di okle ka 184 n munká iparkiállít