10752.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Mózes

SZÓCIKK: 6. B. Mózes, teológiai író, szül. Prerauban (Morvaország) 1812. megh. 1849. Hódmezővásárhelyen. Előbb Morvaországban volt tanító, majd Magyarországba költözött s a szabadságharc kitörésekor Nagybecskereken önként beoszttatta magát s rövidesen honvédtiszt lett, de 1849. elesett. Holttestét katonai pompával temették el a hódmezővásárhelyi zsidó temetőben. B. a zsidó reformmozgalomnak is jelentékeny híve volt s a modern zsidó irodalom úttörői közé számítható. Ily irányú művei: Die Reform des Judentums; Rabbinische Ceremonial-Gebräuche; Pharisäische Volkssutten und Ritualien


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 752. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10752.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Mózes

SZÓCIKK: 6. B. Mózes, teológiai író, szül. Prerauban Morvaország 1812. megh. 1849. Hódmezővásárhelyen. Előbb Morvaországban volt tanító, majd Magyarországba költözött s a szabadságharc kitörésekor Nagybecskereken önként beoszttatta magát s rövidesen honvédtiszt lett, de 1849. elesett. Holttestét katonai pompával temették el a hódmezővásárhelyi zsidó temetőben. B. a zsidó reformmozgalomnak is jelentékeny híve volt s a modern zsidó irodalom úttörői közé számítható. Ily irányú művei: Die Reform des Judentums; Rabbinische Ceremonial-Gebräuche; Pharisäische Volkssutten und Ritualien

10752.ht

CÍMSZÓ Bruc

SZEMÉLYNÉV Bruc Móze

SZÓCIKK 6 B Mózes teológia író szül Prerauba Morvaorszá 1812 megh 1849 Hódmezővásárhelyen Előb Morvaországba vol tanító maj Magyarországb költözöt szabadsághar kitöréseko Nagybecskereke önkén beoszttatt magá rövidese honvédtisz lett d 1849 elesett Holttesté katona pompáva temetté e hódmezővásárhely zsid temetőben B zsid reformmozgalomna i jelentéken hív vol moder zsid irodalo úttörő köz számítható Il irány művei Di Refor de Judentums Rabbinisch Ceremonial-Gebräuche Pharisäisch Volkssutte un Ritualie

10752.h

CÍMSZ Bru

SZEMÉLYNÉ Bru Móz

SZÓCIK Móze teológi ír szü Preraub Morvaorsz 181 meg 184 Hódmezővásárhelye Elő Morvaországb vo tanít ma Magyarország költözö szabadságha kitörések Nagybecskerek önké beoszttat mag rövides honvédtis let 184 eleset Holttest katon pompáv temett hódmezővásárhel zsi temetőbe zsi reformmozgalomn jelentéke hí vo mode zsi irodal úttör kö számíthat I irán műve D Refo d Judentum Rabbinisc Ceremonial-Gebräuch Pharisäisc Volkssutt u Rituali

10752.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mó

SZÓCI Móz teológ í sz Prerau Morvaors 18 me 18 Hódmezővásárhely El Morvaország v taní m Magyarorszá költöz szabadságh kitörése Nagybecskere önk beosztta ma rövide honvédti le 18 elese Holttes kato pompá temet hódmezővásárhe zs temetőb zs reformmozgalom jelenték h v mod zs iroda úttö k számítha irá műv Ref Judentu Rabbinis Ceremonial-Gebräuc Pharisäis Volkssut Ritual

10752

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC Mó teoló s Prera Morvaor 1 m 1 Hódmezővásárhel E Morvaorszá tan Magyarorsz költö szabadság kitörés Nagybecsker ön beosztt m rövid honvédt l 1 eles Holtte kat pomp teme hódmezővásárh z temető z reformmozgalo jelenté mo z irod útt számíth ir mű Re Judent Rabbini Ceremonial-Gebräu Pharisäi Volkssu Ritua

1075SZEMÉL

SZÓ M teol Prer Morvao Hódmezővásárhe Morvaorsz ta Magyarors költ szabadsá kitöré Nagybecske ö beoszt rövi honvéd ele Holtt ka pom tem hódmezővásár temet reformmozgal jelent m iro út számít i m R Juden Rabbin Ceremonial-Gebrä Pharisä Volkss Ritu