10755.htm

CÍMSZÓ: Buchner

SZEMÉLYNÉV: Buchner Chaim

SZÓCIKK: Buchner Chaim, lakompaki rabbi a XVII. század második felében. Krakkóban született gazdag családból. Előbb Ebenfurtban, majd Lakompakon működött, onnan pedig később Bécsbe költözött. Mikor a zsidókat 1670. Bécsből kiűzték, Fürthben telepedett le s itt is halt meg 1684 febr. 2. Művei: Órchósz Cháim (Krakkó, 1654); Or Chódos (Amsterdam, 1671), mely utóbbi liturgia-magyarázat és Luach hachájim (Prag, 1690), mely egészségtannal foglalkozik és több kiadást ért meg ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 755. címszó a lexikon => 144. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10755.htm

CÍMSZÓ: Buchner

SZEMÉLYNÉV: Buchner Chaim

SZÓCIKK: Buchner Chaim, lakompaki rabbi a XVII. század második felében. Krakkóban született gazdag családból. Előbb Ebenfurtban, majd Lakompakon működött, onnan pedig később Bécsbe költözött. Mikor a zsidókat 1670. Bécsből kiűzték, Fürthben telepedett le s itt is halt meg 1684 febr. 2. Művei: Órchósz Cháim Krakkó, 1654 ; Or Chódos Amsterdam, 1671 , mely utóbbi liturgia-magyarázat és Luach hachájim Prag, 1690 , mely egészségtannal foglalkozik és több kiadást ért meg .

10755.ht

CÍMSZÓ Buchne

SZEMÉLYNÉV Buchne Chai

SZÓCIKK Buchne Chaim lakompak rabb XVII száza másodi felében Krakkóba születet gazda családból Előb Ebenfurtban maj Lakompako működött onna pedi későb Bécsb költözött Miko zsidóka 1670 Bécsbő kiűzték Fürthbe telepedet l it i hal me 168 febr 2 Művei Órchós Chái Krakkó 165 O Chódo Amsterdam 167 mel utóbb liturgia-magyaráza é Luac hacháji Prag 169 mel egészségtanna foglalkozi é töb kiadás ér me

10755.h

CÍMSZ Buchn

SZEMÉLYNÉ Buchn Cha

SZÓCIK Buchn Chai lakompa rab XVI száz másod felébe Krakkób születe gazd családbó Elő Ebenfurtba ma Lakompak működöt onn ped késő Bécs költözöt Mik zsidók 167 Bécsb kiűzté Fürthb telepede i ha m 16 feb Műve Órchó Chá Krakk 16 Chód Amsterda 16 me utób liturgia-magyaráz Lua hacháj Pra 16 me egészségtann foglalkoz tö kiadá é m

10755.

CÍMS Buch

SZEMÉLYN Buch Ch

SZÓCI Buch Cha lakomp ra XV szá máso feléb Krakkó szület gaz családb El Ebenfurtb m Lakompa működö on pe kés Béc költözö Mi zsidó 16 Bécs kiűzt Fürth teleped h 1 fe Műv Órch Ch Krak 1 Chó Amsterd 1 m utó liturgia-magyará Lu hachá Pr 1 m egészségtan foglalko t kiad

10755

CÍM Buc

SZEMÉLY Buc C

SZÓC Buc Ch lakom r X sz más felé Krakk szüle ga család E Ebenfurt Lakomp működ o p ké Bé költöz M zsid 1 Béc kiűz Fürt telepe f Mű Órc C Kra Ch Amster ut liturgia-magyar L hach P egészségta foglalk kia

1075

CÍ Bu

SZEMÉL Bu

SZÓ Bu C lako s má fel Krak szül g csalá Ebenfur Lakom műkö k B költö zsi Bé kiű Für telep M Ór Kr C Amste u liturgia-magya hac egészségt foglal ki