10760.htm

CÍMSZÓ: Büchler

SZEMÉLYNÉV: Büchler Ráchel

SZÓCIKK: B. Ráchel, énekesnő, szül. Budapesten 1856, megh. Bécsben a kilencvenes években. Előbb zongorázni, majd R. Paulinál énekelni tanult. 1876-ban sikert aratott hangversenyei után, amelyről nagyon melegen írtak az akkori lapok. Bécsbe került, ahol szintén sok ünneplésben volt része.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 760. címszó a lexikon => 144. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10760.htm

CÍMSZÓ: Büchler

SZEMÉLYNÉV: Büchler Ráchel

SZÓCIKK: B. Ráchel, énekesnő, szül. Budapesten 1856, megh. Bécsben a kilencvenes években. Előbb zongorázni, majd R. Paulinál énekelni tanult. 1876-ban sikert aratott hangversenyei után, amelyről nagyon melegen írtak az akkori lapok. Bécsbe került, ahol szintén sok ünneplésben volt része.

10760.ht

CÍMSZÓ Büchle

SZEMÉLYNÉV Büchle Ráche

SZÓCIKK B Ráchel énekesnő szül Budapeste 1856 megh Bécsbe kilencvene években Előb zongorázni maj R Pauliná énekeln tanult 1876-ba siker aratot hangversenye után amelyrő nagyo melege írta a akkor lapok Bécsb került aho szinté so ünneplésbe vol része

10760.h

CÍMSZ Büchl

SZEMÉLYNÉ Büchl Rách

SZÓCIK Ráche énekesn szü Budapest 185 meg Bécsb kilencven évekbe Elő zongorázn ma Paulin énekel tanul 1876-b sike arato hangverseny utá amelyr nagy meleg írt akko lapo Bécs kerül ah szint s ünneplésb vo rész

10760.

CÍMS Büch

SZEMÉLYN Büch Rác

SZÓCI Rách énekes sz Budapes 18 me Bécs kilencve évekb El zongoráz m Pauli éneke tanu 1876- sik arat hangversen ut amely nag mele ír akk lap Béc kerü a szin ünneplés v rés

10760

CÍM Büc

SZEMÉLY Büc Rá

SZÓC Rác éneke s Budape 1 m Béc kilencv évek E zongorá Paul ének tan 1876 si ara hangverse u amel na mel í ak la Bé ker szi ünneplé ré

1076

CÍ Bü

SZEMÉL Bü R

SZÓ Rá ének Budap Bé kilenc éve zongor Pau éne ta 187 s ar hangvers ame n me a l B ke sz ünnepl r