10766.htm

CÍMSZÓ: Budai

SZEMÉLYNÉV: Budai Nátán

SZÓCIKK: Budai, 1. Nátán, zsidó hittudománnyal foglalkozott és 1427 előtt élt. Nagyszombati Izsák (l. o.) rabbi kortársa volt és fiatal korában a csehországi Egerben az ottani Nátán nevű rabbinak volt a tanítványa. Életéről igen kevés adat maradt fenn.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 766. címszó a lexikon => 148. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10766.htm

CÍMSZÓ: Budai

SZEMÉLYNÉV: Budai Nátán

SZÓCIKK: Budai, 1. Nátán, zsidó hittudománnyal foglalkozott és 1427 előtt élt. Nagyszombati Izsák l. o. rabbi kortársa volt és fiatal korában a csehországi Egerben az ottani Nátán nevű rabbinak volt a tanítványa. Életéről igen kevés adat maradt fenn.

10766.ht

CÍMSZÓ Buda

SZEMÉLYNÉV Buda Nátá

SZÓCIKK Budai 1 Nátán zsid hittudománnya foglalkozot é 142 előt élt Nagyszombat Izsá l o rabb kortárs vol é fiata korába csehország Egerbe a ottan Nátá nev rabbina vol tanítványa Életérő ige kevé ada marad fenn

10766.h

CÍMSZ Bud

SZEMÉLYNÉ Bud Nát

SZÓCIK Buda Nátá zsi hittudománny foglalkozo 14 elő él Nagyszomba Izs rab kortár vo fiat koráb csehorszá Egerb otta Nát ne rabbin vo tanítvány Életér ig kev ad mara fen

10766.

CÍMS Bu

SZEMÉLYN Bu Ná

SZÓCI Bud Nát zs hittudománn foglalkoz 1 el é Nagyszomb Iz ra kortá v fia korá csehorsz Eger ott Ná n rabbi v tanítván Életé i ke a mar fe

10766

CÍM B

SZEMÉLY B N

SZÓC Bu Ná z hittudomán foglalko e Nagyszom I r kort fi kor csehors Ege ot N rabb tanítvá Élet k ma f

1076SZEMÉL

SZÓ B N hittudomá foglalk Nagyszo kor f ko csehor Eg o rab tanítv Éle m