10767.htm

CÍMSZÓ: Budai

SZEMÉLYNÉV: Budai Saul

SZÓCIKK: B. Saul, élt Székesfehérváron a XV. század elején. 1406-ban hasznos szolgálatot tett a magyar zsidóságnak azzal, hogy a székesfehérvári káptalantól megszerezte több másolatban IV. Béla kiváltságlevelét (l. Városbírák hatásköre).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 767. címszó a lexikon => 148. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10767.htm

CÍMSZÓ: Budai

SZEMÉLYNÉV: Budai Saul

SZÓCIKK: B. Saul, élt Székesfehérváron a XV. század elején. 1406-ban hasznos szolgálatot tett a magyar zsidóságnak azzal, hogy a székesfehérvári káptalantól megszerezte több másolatban IV. Béla kiváltságlevelét l. Városbírák hatásköre .

10767.ht

CÍMSZÓ Buda

SZEMÉLYNÉV Buda Sau

SZÓCIKK B Saul él Székesfehérváro XV száza elején 1406-ba haszno szolgálato tet magya zsidóságna azzal hog székesfehérvár káptalantó megszerezt töb másolatba IV Bél kiváltságlevelé l Városbírá hatáskör

10767.h

CÍMSZ Bud

SZEMÉLYNÉ Bud Sa

SZÓCIK Sau é Székesfehérvár X száz elejé 1406-b haszn szolgálat te magy zsidóságn azza ho székesfehérvá káptalant megszerez tö másolatb I Bé kiváltságlevel Városbír hatáskö

10767.

CÍMS Bu

SZEMÉLYN Bu S

SZÓCI Sa Székesfehérvá szá elej 1406- hasz szolgála t mag zsidóság azz h székesfehérv káptalan megszere t másolat B kiváltságleve Városbí hatásk

10767

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC S Székesfehérv sz ele 1406 has szolgál ma zsidósá az székesfehér káptala megszer másola kiváltságlev Városb hatás

1076SZEMÉL

SZÓ Székesfehér s el 140 ha szolgá m zsidós a székesfehé káptal megsze másol kiváltságle Város hatá