10776.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: A törvényhatósági bizottsági tagok között számos zsidó származású várospolitikus szerepel a demokrata és szociáldemokrata pártok részéről. A főpolgármesteri székbe ez ideig a zsidó polgárság közül egyedül Heltai Ferencet (l. o.) választották meg. Kulturális téren a számos zsidó alkotótehetség soraiból került ki és mindvégig B.-en dolgozott: Alexander Bernát, Bánóczi József, Bródy Sándor, Dux Adolf, Goldzieher Ignác, Kármán Mór, Kiss József, Kohn Sámuel, Makai Emil, Szabolcsi Miksa, Vázsonyi Vilmos stb. és ma is itt dolgoznak: Balassa József nyelvész, Donáth Gyula orvostanár, Fodor Ármin jogtudós, kúriai bíró, Heltai Jenő író, Kóbor Tamás író és publicista, Kunos Ignác egyetemi tanár, orientalista, Lengyel Menyhért író, Mahler Ede egyetemi tanár, egyiptológus, Marczali Henrik egyetemi tanár, történetíró, Mezei Ernő publicista, Molnár Ferenc író, Munkácsi Bernát a Magy. Tud. Akadémia tagja, ornitológus, Patai József költő, Sándor Pál politikus, Somlyó Zoltán költő, Strauss Adolf főiskolai tanár, orientalista, Szép Ernő költő, Szomory Dezső író, Újvári Péter író és publicista, Vészi József publicista stb. Ugyancsak B.-en él a magyar irodalom jiddis fordítója és propagálója, Holder József költő. Közgazdasági téren: Baracs Károly, Fleissig Sándor, Goldberger (óbudai) Gyula, Kaszab Aladár, Krausz Simon, Kohner Adolf br., Székely Ferenc, Vázsonyi Jenő, Weiss (csepeli) Alfonz br., Vida Jenő, Wolfner Tivadar stb. Az országos politikában részt vesznek, mint az országgyűlés tagjai B. polgárai közül: Baracs Marcel (demokr.), Bródy Ernő (demokr.), Dési Géza (egys. párt), Fábián Béla (demokr.), Gál Jenő (demokr.), Györki Imre (szoc. dem.), Propper Sándor (szoc. dem.), Rothenstein Mór (szoc. dem.), Sándor Pál (demokr.), Várnai Dániel (szoc. dem.). A felsőház tagjai ugyancsak B. zsidó polgárai közül: Glücksthal Salamon, Reich Koppel, Vida Jenő. A B.-i zsidóság statisztikája. 1869-ben B. lakosságának 16%-a, 44,890 volt zsidó vallású, 1910. már 23% 203,687 s 1925. 207,563, azaz 21,6%. A növekedés nagyságát az a tény magyarázza, hogy a zsidóság világszerte a nagyobb városokba törekszik, a kereskedelmi és hitelélet gócpontjaiba Magyarországon e törekvés még inkább érthető, mert Magyarország agrárállam s ipari, kereskedelmi s hitelélete úgyszólván csak a városban összpontosul. B. zsidó lakosságának időrendbe osztott statisztikája a következőképen csoportosul. Táblázat: statisztikája a következőképen Év Zsidóvallásúak száma A lakosság százalékában kifejezve 1869-44,890 16,0; 1880-70,227 19,7, 1900 166,198 23,6; 1906 186,047 23,5; 1910 203,687 23,0; 1920 215,512 23,2; 1925 207,563 21,6. A zsidó vallású lakosság kerületenként s a kerület lakosságának százalékában kifejezve a következő: I. 8167 (8%), II. 5378 (10,6%), III. 5720 (10,3%). Jobbpart összesen: 19,265 (9,3%)., IV. 4744 (18%), V. 22,833 (31%), VI. 46,023 (28,1%), VII. 65,755 (36,3%), VIII. 32,041 (21,9%), IX. 12,818 (13,1%,), X. 4084 (6,3%). Bal part összesen: 188.298 (25%). E lakosság foglalkozása megoszlik (nem számítva az eltartottakat): őstermelés 1026; bányászat 246. Ipar: Vas- és fémipar 6397, gépgyártás 4962, kő-, föld-, agyagipar 427, fa-, csontipar 2095, bőripar 992, fonó- és szövőipar 2007, ruházkodási ipar 17,883, papíripar 586, élelmezési ipar 4527, vegyészeti ipar 698, építőipar 2932, sokszorosító ipar 4067, szállodai stb. ipar 4624, egyéb 452. Az iparban foglalkozók összlétszáma 58,599, Kereskedelem: állat-, mezőgazdasági terményekkel való kereskedelem 2051, fa, erdei termelés 1812, vas- és fémáru-kereskedelem 2315, agyag-, üvegkereskedelem 403, fa-, bőr stb. árukereskedelem 2558, fonó-, szövőiparárukkal való kereskedelem 9093, élelmiszer stb. kereskedelem 5940, gyógy- és vegyészeti áruk kereskedelme 1025, könyv- és műkereskedelem 902, vegyes keresk. ágak 2246, kereskedelmi segédmunkások 18,696 ; összesen 47,041. Ügynökök, pénz-, hitelbiztosítás 18,295, közlekedés 4944. Bányászat, ipar és kereskedelem összesen 124,586. Ha e főösszegeket B. összes dolgozóival e téren egybevetjük, százalékban a következő képet nyerjük. A bányászat, ipar és kereskedelemben összesen foglalkoztatott 503,599 közül 24,6% zsidó vallású. Az őstermelők közül 12,08%, a bányászatban foglalkozók közül 37,5%,-az iparral foglalkozók közül 16,3%, a kereskedelemmel foglalkozók közül 54,3% és az ügynökök, pénz-, hitel-, biztosítási alkalmazottak között 51,8% zsidó vallású. A polgári és egyházi közszolgálatot és szabad foglalkozást űző 156,554 lakos közül 86,746 (23,5%) zsidóvallású, a közigazgatással foglalkozó 57,421 közül 1861, az igazságszolgáltatással foglalkozó 12,778 közül 4036, az egyházi szolgálattal foglalkozó 3587 közül 1130, a tanügyben foglalatoskodó 16,556 közül 2119, a közegészségüggyel foglalkozó 10,067 közül 3364, az irodalom és művészettel foglalkozó 9376 közül 2699, az egyéb értelmiségi foglalkozást űző 46,769 közül 21,537 zsidó vallású. A véderő 10,631 tagjából 120 (1,18%), a 27,864 napszámosból 1157 (4,3%) s a 100,792 nyugdíjas és vagyonából élőből 24,108 (23,9%) zsidóhitű zsidó iparosok. A főváros összes önálló iparosainak száma 63,538, amelyből 15,253 zsidó és pedig a bőr, sörte, szőr stb. iparban 199, a fonó- és szövőiparban 465, a ruházati iparban 73,330. a papíros anyag és papíros gyártásban 133, az élelmezési és élvezeti cikkek gyártásában 805, a vegyészeti iparban 114, az építőiparban 974, a sokszorosítóiparban 637, a szállodás-, vendéglős-, kávésiparban és fürdőkben 913, egyéb iparágakban 147 zsidó vallású dolgozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 776. címszó a lexikon => 153. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10776.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: A törvényhatósági bizottsági tagok között számos zsidó származású várospolitikus szerepel a demokrata és szociáldemokrata pártok részéről. A főpolgármesteri székbe ez ideig a zsidó polgárság közül egyedül Heltai Ferencet l. o. választották meg. Kulturális téren a számos zsidó alkotótehetség soraiból került ki és mindvégig B.-en dolgozott: Alexander Bernát, Bánóczi József, Bródy Sándor, Dux Adolf, Goldzieher Ignác, Kármán Mór, Kiss József, Kohn Sámuel, Makai Emil, Szabolcsi Miksa, Vázsonyi Vilmos stb. és ma is itt dolgoznak: Balassa József nyelvész, Donáth Gyula orvostanár, Fodor Ármin jogtudós, kúriai bíró, Heltai Jenő író, Kóbor Tamás író és publicista, Kunos Ignác egyetemi tanár, orientalista, Lengyel Menyhért író, Mahler Ede egyetemi tanár, egyiptológus, Marczali Henrik egyetemi tanár, történetíró, Mezei Ernő publicista, Molnár Ferenc író, Munkácsi Bernát a Magy. Tud. Akadémia tagja, ornitológus, Patai József költő, Sándor Pál politikus, Somlyó Zoltán költő, Strauss Adolf főiskolai tanár, orientalista, Szép Ernő költő, Szomory Dezső író, Újvári Péter író és publicista, Vészi József publicista stb. Ugyancsak B.-en él a magyar irodalom jiddis fordítója és propagálója, Holder József költő. Közgazdasági téren: Baracs Károly, Fleissig Sándor, Goldberger óbudai Gyula, Kaszab Aladár, Krausz Simon, Kohner Adolf br., Székely Ferenc, Vázsonyi Jenő, Weiss csepeli Alfonz br., Vida Jenő, Wolfner Tivadar stb. Az országos politikában részt vesznek, mint az országgyűlés tagjai B. polgárai közül: Baracs Marcel demokr. , Bródy Ernő demokr. , Dési Géza egys. párt , Fábián Béla demokr. , Gál Jenő demokr. , Györki Imre szoc. dem. , Propper Sándor szoc. dem. , Rothenstein Mór szoc. dem. , Sándor Pál demokr. , Várnai Dániel szoc. dem. . A felsőház tagjai ugyancsak B. zsidó polgárai közül: Glücksthal Salamon, Reich Koppel, Vida Jenő. A B.-i zsidóság statisztikája. 1869-ben B. lakosságának 16%-a, 44,890 volt zsidó vallású, 1910. már 23% 203,687 s 1925. 207,563, azaz 21,6%. A növekedés nagyságát az a tény magyarázza, hogy a zsidóság világszerte a nagyobb városokba törekszik, a kereskedelmi és hitelélet gócpontjaiba Magyarországon e törekvés még inkább érthető, mert Magyarország agrárállam s ipari, kereskedelmi s hitelélete úgyszólván csak a városban összpontosul. B. zsidó lakosságának időrendbe osztott statisztikája a következőképen csoportosul. Táblázat: statisztikája a következőképen Év Zsidóvallásúak száma A lakosság százalékában kifejezve 1869-44,890 16,0; 1880-70,227 19,7, 1900 166,198 23,6; 1906 186,047 23,5; 1910 203,687 23,0; 1920 215,512 23,2; 1925 207,563 21,6. A zsidó vallású lakosság kerületenként s a kerület lakosságának százalékában kifejezve a következő: I. 8167 8% , II. 5378 10,6% , III. 5720 10,3% . Jobbpart összesen: 19,265 9,3% ., IV. 4744 18% , V. 22,833 31% , VI. 46,023 28,1% , VII. 65,755 36,3% , VIII. 32,041 21,9% , IX. 12,818 13,1%, , X. 4084 6,3% . Bal part összesen: 188.298 25% . E lakosság foglalkozása megoszlik nem számítva az eltartottakat : őstermelés 1026; bányászat 246. Ipar: Vas- és fémipar 6397, gépgyártás 4962, kő-, föld-, agyagipar 427, fa-, csontipar 2095, bőripar 992, fonó- és szövőipar 2007, ruházkodási ipar 17,883, papíripar 586, élelmezési ipar 4527, vegyészeti ipar 698, építőipar 2932, sokszorosító ipar 4067, szállodai stb. ipar 4624, egyéb 452. Az iparban foglalkozók összlétszáma 58,599, Kereskedelem: állat-, mezőgazdasági terményekkel való kereskedelem 2051, fa, erdei termelés 1812, vas- és fémáru-kereskedelem 2315, agyag-, üvegkereskedelem 403, fa-, bőr stb. árukereskedelem 2558, fonó-, szövőiparárukkal való kereskedelem 9093, élelmiszer stb. kereskedelem 5940, gyógy- és vegyészeti áruk kereskedelme 1025, könyv- és műkereskedelem 902, vegyes keresk. ágak 2246, kereskedelmi segédmunkások 18,696 ; összesen 47,041. Ügynökök, pénz-, hitelbiztosítás 18,295, közlekedés 4944. Bányászat, ipar és kereskedelem összesen 124,586. Ha e főösszegeket B. összes dolgozóival e téren egybevetjük, százalékban a következő képet nyerjük. A bányászat, ipar és kereskedelemben összesen foglalkoztatott 503,599 közül 24,6% zsidó vallású. Az őstermelők közül 12,08%, a bányászatban foglalkozók közül 37,5%,-az iparral foglalkozók közül 16,3%, a kereskedelemmel foglalkozók közül 54,3% és az ügynökök, pénz-, hitel-, biztosítási alkalmazottak között 51,8% zsidó vallású. A polgári és egyházi közszolgálatot és szabad foglalkozást űző 156,554 lakos közül 86,746 23,5% zsidóvallású, a közigazgatással foglalkozó 57,421 közül 1861, az igazságszolgáltatással foglalkozó 12,778 közül 4036, az egyházi szolgálattal foglalkozó 3587 közül 1130, a tanügyben foglalatoskodó 16,556 közül 2119, a közegészségüggyel foglalkozó 10,067 közül 3364, az irodalom és művészettel foglalkozó 9376 közül 2699, az egyéb értelmiségi foglalkozást űző 46,769 közül 21,537 zsidó vallású. A véderő 10,631 tagjából 120 1,18% , a 27,864 napszámosból 1157 4,3% s a 100,792 nyugdíjas és vagyonából élőből 24,108 23,9% zsidóhitű zsidó iparosok. A főváros összes önálló iparosainak száma 63,538, amelyből 15,253 zsidó és pedig a bőr, sörte, szőr stb. iparban 199, a fonó- és szövőiparban 465, a ruházati iparban 73,330. a papíros anyag és papíros gyártásban 133, az élelmezési és élvezeti cikkek gyártásában 805, a vegyészeti iparban 114, az építőiparban 974, a sokszorosítóiparban 637, a szállodás-, vendéglős-, kávésiparban és fürdőkben 913, egyéb iparágakban 147 zsidó vallású dolgozik.

10776.ht

CÍMSZÓ Budapes

SZÓCIKK törvényhatóság bizottság tago közöt számo zsid származás várospolitiku szerepe demokrat é szociáldemokrat párto részéről főpolgármester székb e idei zsid polgársá közü egyedü Helta Ference l o választottá meg Kulturáli tére számo zsid alkotótehetsé soraibó kerül k é mindvégi B.-e dolgozott Alexande Bernát Bánócz József Bród Sándor Du Adolf Goldziehe Ignác Kármá Mór Kis József Koh Sámuel Maka Emil Szabolcs Miksa Vázsony Vilmo stb é m i it dolgoznak Balass Józse nyelvész Donát Gyul orvostanár Fodo Ármi jogtudós kúria bíró Helta Jen író Kóbo Tamá ír é publicista Kuno Igná egyetem tanár orientalista Lengye Menyhér író Mahle Ed egyetem tanár egyiptológus Marczal Henri egyetem tanár történetíró Meze Ern publicista Molná Feren író Munkács Berná Magy Tud Akadémi tagja ornitológus Pata Józse költő Sándo Pá politikus Somly Zoltá költő Straus Adol főiskola tanár orientalista Szé Ern költő Szomor Dezs író Újvár Péte ír é publicista Vész Józse publicist stb Ugyancsa B.-e é magya irodalo jiddi fordítój é propagálója Holde Józse költő Közgazdaság téren Barac Károly Fleissi Sándor Goldberge óbuda Gyula Kasza Aladár Kraus Simon Kohne Adol br. Székel Ferenc Vázsony Jenő Weis csepel Alfon br. Vid Jenő Wolfne Tivada stb A országo politikába rész vesznek min a országgyűlé tagja B polgára közül Barac Marce demokr Bród Ern demokr Dés Géz egys pár Fábiá Bél demokr Gá Jen demokr Györk Imr szoc dem Proppe Sándo szoc dem Rothenstei Mó szoc dem Sándo Pá demokr Várna Dánie szoc dem felsőhá tagja ugyancsa B zsid polgára közül Glückstha Salamon Reic Koppel Vid Jenő B.- zsidósá statisztikája 1869-be B lakosságána 16%-a 44,89 vol zsid vallású 1910 má 23 203,68 1925 207,563 aza 21,6% növekedé nagyságá a tén magyarázza hog zsidósá világszert nagyob városokb törekszik kereskedelm é hiteléle gócpontjaib Magyarországo törekvé mé inkáb érthető mer Magyarorszá agrárálla ipari kereskedelm hitelélet úgyszólvá csa városba összpontosul B zsid lakosságána időrendb osztot statisztikáj következőképe csoportosul Táblázat statisztikáj következőképe É Zsidóvallásúa szám lakossá százalékába kifejezv 1869-44,89 16,0 1880-70,22 19,7 190 166,19 23,6 190 186,04 23,5 191 203,68 23,0 192 215,51 23,2 192 207,56 21,6 zsid vallás lakossá kerületenkén kerüle lakosságána százalékába kifejezv következő I 816 8 II 537 10,6 III 572 10,3 Jobbpar összesen 19,26 9,3 . IV 474 18 V 22,83 31 VI 46,02 28,1 VII 65,75 36,3 VIII 32,04 21,9 IX 12,81 13,1% X 408 6,3 Ba par összesen 188.29 25 lakossá foglalkozás megoszli ne számítv a eltartottaka őstermelé 1026 bányásza 246 Ipar Vas é fémipa 6397 gépgyártá 4962 kő- föld- agyagipa 427 fa- csontipa 2095 bőripa 992 fonó é szövőipa 2007 ruházkodás ipa 17,883 papíripa 586 élelmezés ipa 4527 vegyészet ipa 698 építőipa 2932 sokszorosít ipa 4067 szálloda stb ipa 4624 egyé 452 A iparba foglalkozó összlétszám 58,599 Kereskedelem állat- mezőgazdaság terményekke val kereskedele 2051 fa erde termelé 1812 vas é fémáru-kereskedele 2315 agyag- üvegkereskedele 403 fa- bő stb árukereskedele 2558 fonó- szövőiparárukka val kereskedele 9093 élelmisze stb kereskedele 5940 gyógy é vegyészet áru kereskedelm 1025 könyv é műkereskedele 902 vegye keresk ága 2246 kereskedelm segédmunkáso 18,69 összese 47,041 Ügynökök pénz- hitelbiztosítá 18,295 közlekedé 4944 Bányászat ipa é kereskedele összese 124,586 H főösszegeke B össze dolgozóiva tére egybevetjük százalékba következ képe nyerjük bányászat ipa é kereskedelembe összese foglalkoztatot 503,59 közü 24,6 zsid vallású A őstermelő közü 12,08% bányászatba foglalkozó közü 37,5%,-a iparra foglalkozó közü 16,3% kereskedelemme foglalkozó közü 54,3 é a ügynökök pénz- hitel- biztosítás alkalmazotta közöt 51,8 zsid vallású polgár é egyház közszolgálato é szaba foglalkozás űz 156,55 lako közü 86,74 23,5 zsidóvallású közigazgatássa foglalkoz 57,42 közü 1861 a igazságszolgáltatássa foglalkoz 12,77 közü 4036 a egyház szolgálatta foglalkoz 358 közü 1130 tanügybe foglalatoskod 16,55 közü 2119 közegészségüggye foglalkoz 10,06 közü 3364 a irodalo é művészette foglalkoz 937 közü 2699 a egyé értelmiség foglalkozás űz 46,76 közü 21,53 zsid vallású véder 10,63 tagjábó 12 1,18 27,86 napszámosbó 115 4,3 100,79 nyugdíja é vagyonábó élőbő 24,10 23,9 zsidóhit zsid iparosok főváro össze önáll iparosaina szám 63,538 amelybő 15,25 zsid é pedi bőr sörte sző stb iparba 199 fonó é szövőiparba 465 ruházat iparba 73,330 papíro anya é papíro gyártásba 133 a élelmezés é élvezet cikke gyártásába 805 vegyészet iparba 114 a építőiparba 974 sokszorosítóiparba 637 szállodás- vendéglős- kávésiparba é fürdőkbe 913 egyé iparágakba 14 zsid vallás dolgozik

10776.h

CÍMSZ Budape

SZÓCIK törvényhatósá bizottsá tag közö szám zsi származá várospolitik szerep demokra szociáldemokra párt részérő főpolgármeste szék ide zsi polgárs köz egyed Helt Ferenc választott me Kulturál tér szám zsi alkotótehets soraib kerü mindvég B.- dolgozot Alexand Berná Bánóc Józse Bró Sándo D Adol Goldzieh Igná Kárm Mó Ki Józse Ko Sámue Mak Emi Szabolc Miks Vázson Vilm st i dolgozna Balas Józs nyelvés Doná Gyu orvostaná Fod Árm jogtudó kúri bír Helt Je ír Kób Tam í publicist Kun Ign egyete taná orientalist Lengy Menyhé ír Mahl E egyete taná egyiptológu Marcza Henr egyete taná történetír Mez Er publicist Moln Fere ír Munkác Bern Mag Tu Akadém tagj ornitológu Pat Józs költ Sánd P politiku Soml Zolt költ Strau Ado főiskol taná orientalist Sz Er költ Szomo Dez ír Újvá Pét í publicist Vés Józs publicis st Ugyancs B.- magy irodal jidd fordító propagálój Hold Józs költ Közgazdasá tére Bara Károl Fleiss Sándo Goldberg óbud Gyul Kasz Aladá Krau Simo Kohn Ado br Széke Feren Vázson Jen Wei csepe Alfo br Vi Jen Wolfn Tivad st ország politikáb rés veszne mi országgyűl tagj polgár közü Bara Marc demok Bró Er demok Dé Gé egy pá Fábi Bé demok G Je demok Györ Im szo de Propp Sánd szo de Rothenste M szo de Sánd P demok Várn Dáni szo de felsőh tagj ugyancs zsi polgár közü Glücksth Salamo Rei Koppe Vi Jen B. zsidós statisztikáj 1869-b lakosságán 16%- 44,8 vo zsi vallás 191 m 2 203,6 192 207,56 az 21,6 növeked nagyság té magyarázz ho zsidós világszer nagyo városok törekszi kereskedel hitelél gócpontjai Magyarország törekv m inká érthet me Magyarorsz agráráll ipar kereskedel hiteléle úgyszólv cs városb összpontosu zsi lakosságán időrend oszto statisztiká következőkép csoportosu Tábláza statisztiká következőkép Zsidóvallású szá lakoss százalékáb kifejez 1869-44,8 16, 1880-70,2 19, 19 166,1 23, 19 186,0 23, 19 203,6 23, 19 215,5 23, 19 207,5 21, zsi vallá lakoss kerületenké kerül lakosságán százalékáb kifejez következ 81 I 53 10, II 57 10, Jobbpa összese 19,2 9, I 47 1 22,8 3 V 46,0 28, VI 65,7 36, VII 32,0 21, I 12,8 13,1 40 6, B pa összese 188.2 2 lakoss foglalkozá megoszl n számít eltartottak őstermel 102 bányász 24 Ipa Va fémip 639 gépgyárt 496 kő föld agyagip 42 fa csontip 209 bőrip 99 fon szövőip 200 ruházkodá ip 17,88 papírip 58 élelmezé ip 452 vegyésze ip 69 építőip 293 sokszorosí ip 406 szállod st ip 462 egy 45 iparb foglalkoz összlétszá 58,59 Kereskedele állat mezőgazdasá terményekk va kereskedel 205 f erd termel 181 va fémáru-kereskedel 231 agyag üvegkereskedel 40 fa b st árukereskedel 255 fonó szövőiparárukk va kereskedel 909 élelmisz st kereskedel 594 gyóg vegyésze ár kereskedel 102 köny műkereskedel 90 vegy keres ág 224 kereskedel segédmunkás 18,6 összes 47,04 Ügynökö pénz hitelbiztosít 18,29 közleked 494 Bányásza ip kereskedel összes 124,58 főösszegek össz dolgozóiv tér egybevetjü százalékb követke kép nyerjü bányásza ip kereskedelemb összes foglalkoztato 503,5 köz 24, zsi vallás őstermel köz 12,08 bányászatb foglalkoz köz 37,5%,- iparr foglalkoz köz 16,3 kereskedelemm foglalkoz köz 54, ügynökö pénz hitel biztosítá alkalmazott közö 51, zsi vallás polgá egyhá közszolgálat szab foglalkozá ű 156,5 lak köz 86,7 23, zsidóvallás közigazgatáss foglalko 57,4 köz 186 igazságszolgáltatáss foglalko 12,7 köz 403 egyhá szolgálatt foglalko 35 köz 113 tanügyb foglalatosko 16,5 köz 211 közegészségüggy foglalko 10,0 köz 336 irodal művészett foglalko 93 köz 269 egy értelmisé foglalkozá ű 46,7 köz 21,5 zsi vallás véde 10,6 tagjáb 1 1,1 27,8 napszámosb 11 4, 100,7 nyugdíj vagyonáb élőb 24,1 23, zsidóhi zsi iparoso fővár össz önál iparosain szá 63,53 amelyb 15,2 zsi ped bő sört sz st iparb 19 fon szövőiparb 46 ruháza iparb 73,33 papír any papír gyártásb 13 élelmezé élveze cikk gyártásáb 80 vegyésze iparb 11 építőiparb 97 sokszorosítóiparb 63 szállodás vendéglős kávésiparb fürdőkb 91 egy iparágakb 1 zsi vallá dolgozi

10776.

CÍMS Budap

SZÓCI törvényhatós bizotts ta köz szá zs származ várospoliti szere demokr szociáldemokr pár részér főpolgármest szé id zs polgár kö egye Hel Feren választot m Kulturá té szá zs alkotótehet sorai ker mindvé B. dolgozo Alexan Bern Bánó Józs Br Sánd Ado Goldzie Ign Kár M K Józs K Sámu Ma Em Szabol Mik Vázso Vil s dolgozn Bala Józ nyelvé Don Gy orvostan Fo Ár jogtud kúr bí Hel J í Kó Ta publicis Ku Ig egyet tan orientalis Leng Menyh í Mah egyet tan egyiptológ Marcz Hen egyet tan történetí Me E publicis Mol Fer í Munká Ber Ma T Akadé tag ornitológ Pa Józ köl Sán politik Som Zol köl Stra Ad főisko tan orientalis S E köl Szom De í Újv Pé publicis Vé Józ publici s Ugyanc B. mag iroda jid fordít propagáló Hol Józ köl Közgazdas tér Bar Káro Fleis Sánd Goldber óbu Gyu Kas Alad Kra Sim Koh Ad b Szék Fere Vázso Je We csep Alf b V Je Wolf Tiva s orszá politiká ré veszn m országgyű tag polgá köz Bar Mar demo Br E demo D G eg p Fáb B demo J demo Gyö I sz d Prop Sán sz d Rothenst sz d Sán demo Vár Dán sz d felső tag ugyanc zs polgá köz Glückst Salam Re Kopp V Je B zsidó statisztiká 1869- lakosságá 16% 44, v zs vallá 19 203, 19 207,5 a 21, növeke nagysá t magyaráz h zsidó világsze nagy városo töreksz kereskede hitelé gócpontja Magyarorszá törek ink érthe m Magyarors agrárál ipa kereskede hitelél úgyszól c város összpontos zs lakosságá időren oszt statisztik következőké csoportos Tábláz statisztik következőké Zsidóvallás sz lakos százaléká kifeje 1869-44, 16 1880-70, 19 1 166, 23 1 186, 23 1 203, 23 1 215, 23 1 207, 21 zs vall lakos kerületenk kerü lakosságá százaléká kifeje követke 8 5 10 I 5 10 Jobbp összes 19, 9 4 22, 46, 28 V 65, 36 VI 32, 21 12, 13, 4 6 p összes 188. lakos foglalkoz megosz számí eltartotta ősterme 10 bányás 2 Ip V fémi 63 gépgyár 49 k föl agyagi 4 f csonti 20 bőri 9 fo szövői 20 ruházkod i 17,8 papíri 5 élelmez i 45 vegyész i 6 építői 29 sokszoros i 40 szállo s i 46 eg 4 ipar foglalko összlétsz 58,5 Kereskedel álla mezőgazdas termények v kereskede 20 er terme 18 v fémáru-kereskede 23 agya üvegkereskede 4 f s árukereskede 25 fon szövőiparáruk v kereskede 90 élelmis s kereskede 59 gyó vegyész á kereskede 10 kön műkereskede 9 veg kere á 22 kereskede segédmunká 18, össze 47,0 Ügynök pén hitelbiztosí 18,2 közleke 49 Bányász i kereskede össze 124,5 főösszege öss dolgozói té egybevetj százalék követk ké nyerj bányász i kereskedelem össze foglalkoztat 503, kö 24 zs vallá ősterme kö 12,0 bányászat foglalko kö 37,5%, ipar foglalko kö 16, kereskedelem foglalko kö 54 ügynök pén hite biztosít alkalmazot köz 51 zs vallá polg egyh közszolgála sza foglalkoz 156, la kö 86, 23 zsidóvallá közigazgatás foglalk 57, kö 18 igazságszolgáltatás foglalk 12, kö 40 egyh szolgálat foglalk 3 kö 11 tanügy foglalatosk 16, kö 21 közegészségügg foglalk 10, kö 33 iroda művészet foglalk 9 kö 26 eg értelmis foglalkoz 46, kö 21, zs vallá véd 10, tagjá 1, 27, napszámos 1 4 100, nyugdí vagyoná élő 24, 23 zsidóh zs iparos fővá öss öná iparosai sz 63,5 amely 15, zs pe b sör s s ipar 1 fo szövőipar 4 ruház ipar 73,3 papí an papí gyártás 1 élelmez élvez cik gyártásá 8 vegyész ipar 1 építőipar 9 sokszorosítóipar 6 szállodá vendéglő kávésipar fürdők 9 eg iparágak zs vall dolgoz

10776

CÍM Buda

SZÓC törvényható bizott t kö sz z szárma várospolit szer demok szociáldemok pá részé főpolgármes sz i z polgá k egy He Fere választo Kultur t sz z alkotótehe sora ke mindv B dolgoz Alexa Ber Bán Józ B Sán Ad Goldzi Ig Ká Józ Sám M E Szabo Mi Vázs Vi dolgoz Bal Jó nyelv Do G orvosta F Á jogtu kú b He K T publici K I egye ta orientali Len Meny Ma egye ta egyiptoló Marc He egye ta történet M publici Mo Fe Munk Be M Akad ta ornitoló P Jó kö Sá politi So Zo kö Str A főisk ta orientali kö Szo D Új P publici V Jó public Ugyan B ma irod ji fordí propagál Ho Jó kö Közgazda té Ba Kár Flei Sán Goldbe ób Gy Ka Ala Kr Si Ko A Szé Fer Vázs J W cse Al J Wol Tiv orsz politik r vesz országgy ta polg kö Ba Ma dem B dem e Fá dem dem Gy s Pro Sá s Rothens s Sá dem Vá Dá s fels ta ugyan z polg kö Glücks Sala R Kop J zsid statisztik 1869 lakosság 16 44 z vall 1 203 1 207, 21 növek nagys magyará zsid világsz nag város töreks keresked hitel gócpontj Magyarorsz töre in érth Magyaror agrárá ip keresked hitelé úgyszó váro összponto z lakosság időre osz statiszti következők csoporto Táblá statiszti következők Zsidóvallá s lako százalék kifej 1869-44 1 1880-70 1 166 2 186 2 203 2 215 2 207 2 z val lako kerületen ker lakosság százalék kifej követk 1 1 Jobb össze 19 22 46 2 65 3 V 32 2 12 13 össze 188 lako foglalko megos szám eltartott ősterm 1 bányá I fém 6 gépgyá 4 fö agyag csont 2 bőr f szövő 2 ruházko 17, papír élelme 4 vegyés építő 2 sokszoro 4 száll 4 e ipa foglalk összléts 58, Kereskede áll mezőgazda terménye keresked 2 e term 1 fémáru-keresked 2 agy üvegkeresked árukeresked 2 fo szövőiparáru keresked 9 élelmi keresked 5 gy vegyés keresked 1 kö műkeresked ve ker 2 keresked segédmunk 18 össz 47, Ügynö pé hitelbiztos 18, közlek 4 Bányás keresked össz 124, főösszeg ös dolgozó t egybevet százalé követ k nyer bányás kereskedele össz foglalkozta 503 k 2 z vall ősterm k 12, bányásza foglalk k 37,5% ipa foglalk k 16 kereskedele foglalk k 5 ügynö pé hit biztosí alkalmazo kö 5 z vall pol egy közszolgál sz foglalko 156 l k 86 2 zsidóvall közigazgatá foglal 57 k 1 igazságszolgáltatá foglal 12 k 4 egy szolgála foglal k 1 tanüg foglalatos 16 k 2 közegészségüg foglal 10 k 3 irod művésze foglal k 2 e értelmi foglalko 46 k 21 z vall vé 10 tagj 1 27 napszámo 100 nyugd vagyon él 24 2 zsidó z iparo főv ös ön iparosa s 63, amel 15 z p sö ipa f szövőipa ruhá ipa 73, pap a pap gyártá élelme élve ci gyártás vegyés ipa építőipa sokszorosítóipa szállod vendégl kávésipa fürdő e iparága z val dolgo

1077

CÍ Bud

SZÓ törvényhat bizot k s szárm várospoli sze demo szociáldemo p rész főpolgárme s polg eg H Fer választ Kultu s alkotóteh sor k mind dolgo Alex Be Bá Jó Sá A Goldz I K Jó Sá Szab M Váz V dolgo Ba J nyel D orvost jogt k H public egy t oriental Le Men M egy t egyiptol Mar H egy t történe public M F Mun B Aka t ornitol J k S polit S Z k St főis t oriental k Sz Ú public J publi Ugya m iro j ford propagá H J k Közgazd t B Ká Fle Sá Goldb ó G K Al K S K Sz Fe Váz cs A Wo Ti ors politi ves országg t pol k B M de de F de de G Pr S Rothen S de V D fel t ugya pol k Glück Sal Ko zsi statiszti 186 lakossá 1 4 val 20 207 2 növe nagy magyar zsi világs na váro törek kereske hite gócpont Magyarors tör i ért Magyaro agrár i kereske hitel úgysz vár összpont lakossá időr os statiszt következő csoport Tábl statiszt következő Zsidóvall lak százalé kife 1869-4 1880-7 16 18 20 21 20 va lak kerülete ke lakossá százalé kife követ Job össz 1 2 4 6 3 1 1 össz 18 lak foglalk mego szá eltartot őster bány fé gépgy f agya cson bő szöv ruházk 17 papí élelm vegyé épít sokszor szál ip foglal összlét 58 Keresked ál mezőgazd termény kereske ter fémáru-kereske ag üvegkereske árukereske f szövőiparár kereske élelm kereske g vegyé kereske k műkereske v ke kereske segédmun 1 öss 47 Ügyn p hitelbizto 18 közle Bányá kereske öss 124 főössze ö dolgoz egybeve százal köve nye bányá kereskedel öss foglalkozt 50 val őster 12 bányász foglal 37,5 ip foglal 1 kereskedel foglal ügyn p hi biztos alkalmaz k val po eg közszolgá s foglalk 15 8 zsidóval közigazgat fogla 5 igazságszolgáltat fogla 1 eg szolgál fogla tanü foglalato 1 közegészségü fogla 1 iro művész fogla értelm foglalk 4 2 val v 1 tag 2 napszám 10 nyug vagyo é 2 zsid ipar fő ö ö iparos 63 ame 1 s ip szövőip ruh ip 73 pa pa gyárt élelm élv c gyártá vegyé ip építőip sokszorosítóip szállo vendég kávésip fürd iparág va dolg