10777.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: Zsidó kereskedők. A főváros 18,065 kereskedője közül zsidó 11,934, akik az egyes ágakban a következőképp oszlanak meg: állatokkal, mezőgazdasági és állati termékkel való kereskedés 734, fával, erdei termékkel, bányászati és ásványi anyagokkal való kereskedés 580, vas- és fémáru-, gépkereskedelem 789, agyag- és üvegárukereskedés 134, fa-, bőr-, díszműáru stb. kereskedés 824, fonó-, szövőipari és ruházati árukkal kereskedő 2828, élelmezési és élvezeti cikkekkel kereskedő 2007, gyógy- és vegyészeti árukkal kereskedő 368, könyv- és műkereskedés 290, vegyeskereskedelmi ágak (zsibárus, ócskavas-kereskedő, cselédközvetítő, hirdetésközvetítő, bizományos, bútorszállító, címiroda, drágakő kereskedő, egyházi szerekkel kereskedő, bélyegkereskedő 129. Magántisztviselők. Az 52,903 magántisztviselő között zsidó vallású 24,493. Ezek az egyes foglalkozási ágak között a következőképen oszlanak meg. Őstermeléssel foglalkozik 105, bányászattal 99, ipari tisztviselő 1477, kereskedelmi tisztviselő 4829, ügynök 3848, pénzintézeti, hitelügyi, biztosítási, hajózási tisztviselő 107, egyéb foglalkozási ághoz tartozik 14,028. Háztulajdonosok. B. háztulajdonosainak száma 17,576, ebből azonban csak 1290 jogi személy. 16,286 ház közül 4776 (29,4%) van zsidó kézben és pedig 1 háza van 4432, 2-3 háza 318, 4-5 háza 22, 6-10 háza 4 zsidóvallású egyénnek. Foglalkozásra nézve van közöttük 78 földbirtokos, 6 földmíves, 799 önálló iparos, 89 alkalmazott iparos, 1069 önálló kereskedő, 149 alkalmazott kereskedő, 7 állami tisztviselő, 68 takarékpénztári tisztviselő, 3 fővárosi tisztviselő, 130 ügyvéd, 88 orvos, 136 nyugdíjas. Fővárosi alkalmazottak. A főváros alkalmazottainak létszáma 5949, ebből 169 (143 férfi és 26 nő) zsidóvallású, tehát az összes alkalmazottak 2,83%-a. Az alkalmazottaknak különböző pályákon való megoszlása a kővetkező: 2 fogalmazói, 5 műszaki, 16 számviteli, 6 adóhivatali, 7 végrehajtói, 15 kezelői, 1 kórháztiszti, 1 köztisztasági tiszti, 1 gazdasági, 5 közegészségügyi, 16 kórház orvosi, 4 tüdőbeteggondozó-orvosi, 1 szegényház orvosi, 1 vegyészeti, 28 állategészségügyi, 1 nyomdai. A tiszti szakon összesen kinevezett állásban működik 105 férfi, 5 nő, ideiglenes állásban 11 férfi, 15 nő, havi vagy napidíjas 8 férfi, 6 nő, altiszt 18 férfi, tűzoltó 1 férfi. Tanulóifjúság. A főváros összes tanulóinak száma 96,722, ebből 53,807 fiú és 42,915 leány; zsidóvallású tanuló összesen 15,945, ebből 8280 fiú és 7665 leány. Ebből az összegből az egyes iskolákra esik a következő arányban: elemi iskolára összesen 21,457 fiú, 19,609 leány, ebből zsidóvallású 2605 fiú, 2646 leány; gazd. és háztartási iskolára 1769 fiú, 2897 leány, ebből zsidóvallású 145 fiú, 234 leány; gyógypedagógiai iskolára 43 fiú, 19 leány, ebből zsidóvallású 3 fiú, 5 leány; iparostanonc iskolára 14,271 fiú, 5765 leány, ebből zsidóvallású 1725 fiú, 1254 leány; kereskedelmi tanonciskolára 2019 fiú, 7 leány, ebből zsidóvallású 844 fiú, 2 leány ; polgári iskolára összesen 9936 fiú, 10,510 leány, ebből zsidóvallású 1625 fiú és 2438 leány; gimnáziumra 1806 fiú, 1297 leány, ebből zsidóvallású 609 fiú, 412 leány; alacsonyabb ipariskolára 432 leány, ebből zsidóvallású 68; alacsonyabb fokú kereskedelmi iskolára 383 leány, ebből zsidóvallású 76; kereskedelmi iskolára 35 fiú, 13 leány, ebből zsidóvallású 2 fiú, 2 leány; iparrajziskolára 541 fiú és 380 leány, ebből zsidóvallású 54 fiú, 55 leány; felsőkereskedelmi iskolára 2439 fiú, 1094 leány, ebből zsidóvallású 865 fiú és 276 leány. A műveltségi állapot. A főváros lakosságának 88,3%-a ír és olvas, 0-5%-a csak olvas és 11,2/%-a analfabéta. A zsidóságnak 91,4%-a az írni és olvasni tudó, 0,3%-a csak olvasni tudó, 8,3%-a analfabéta. Az ágostai evangélikusok 9O,6%-a írástudó, 0,5%-a, csak olvasni tudó s 8,9%-a analfabéta. A katolikusok közt 87%-a írástudó, 0,6%-a csak olvasni tudó s 12,4%-a analfabéta. Az iskolázottságot tekintve - az 1910. évkönyv szerint - 4-5 középiskolát végzett összesen 75,536, és pedig 31,713 férfi és 43,823 nő, ebből zsidóvallású 32,169 éspedig 13,678 férfi és 18,491 nő ; a középiskola 6-7 osztályát elvégezte összesen 23,971 éspedig 11,276 férfi és 12,695 nő, ebből a zsidóvallású 9863, mégpedig 4765 férfi és 5098 nő; a középiskola nyolc osztályát elvégezte összesen 66,761 és pedig 54,244 férfi és 12,517 nő, ebből zsidóvallású 25,484, mégpedig 21,575 férfi és 4009 nő. A főváros tanszemélyzete összesen 3660 (1909-ben 2642), 1514 férfi és 2146 nő (1909-ben 1338 férfi és 1304 nő), ebből a zsidósághoz tartozik 213, 97 férfi és 116 nő (1909-ben 286, mégpedig 134 férfi és 152 nő) azaz 5,8%, ez utóbbiakból az elemi iskolákban tanít 30 férfi és 80 nő (1909-ben 42 férfi és 105 nő), a gyógypedagógián 1, az iparostanonc-iskolában 3, a polgári fiúiskolában 29 férfi, 2 nő, a polgári leányiskolában 1 férfi, 27 nő (1909-ben a polgári iskolákban 54 férfi és 35 nő), a főreáliskolákban 4 férfi (1909-ben 2 férfi) a leánygimnáziumban 1 férfi, 1 nő (1909-ben 1 férfi), a felsőkereskedelmi iskolában 29 férfi, 3 nő (1909-ben 17 férfi) a női ipariskolában 2 nő. Munkanélküliek. A lakosság szociális viszonyaiba nyújt betekintést az 1926 dec. 31-én fölvett munkanélküli statisztika. Az összes munkanélküliek száma 18,951, ebből 14,176 férfi és 4775 nő. A zsidósághoz tartozik 2681 éspedig 1928 férfi 753 nő. A zsidóvallásúak megoszlása az egyes pályákon: iparral foglalkozó 2067 (1423 férfi, 644 nő), kereskedelmi pályán 589 (503 férfi, 86 nő), háztartással foglalkozó 25 (2 férfi, 23 nő). A szellemi pályán lévő összes munkanélküli 6506, ebből 3557 férfi, 2952 nő. Zsidóvallású 2171, ebből 1335 férfi, 836 nő. Lakásviszonyok. B.-en csak konyhából álló lakása van 647-nek, ebből 27 zsidó, egyszobás lakása 112,931-nek, ebből 12,833 zsidó, kétszobás lakása 55,333-nak, ebből 20,110 zsidó, háromszobás lakása 24,110-nek, ebből 10,758 zsidó, négyszobás lakása 10,755-nek, ebből 4685 zsidó, ötszobás lakása 3869-nek, ebből 1588 zsidó, hatszobás lakása 1325-nek, ebből 497 zsidó, hétszobás lakása 513-nak, ebből 168 zsidó, nyolcszobás lakása 183-nak, ebből 62 zsidó, nyolc szobánál több van 208 egyénnek, ebből 33 zsidó vallású. Népmozgalom. Született összesen 1926. évben élve 16,767 gyermek éspedig 8615 fiú és 8152 leány. A gyermekek közül 13,419 (6936 fiú és


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 777. címszó a lexikon => 154. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10777.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: Zsidó kereskedők. A főváros 18,065 kereskedője közül zsidó 11,934, akik az egyes ágakban a következőképp oszlanak meg: állatokkal, mezőgazdasági és állati termékkel való kereskedés 734, fával, erdei termékkel, bányászati és ásványi anyagokkal való kereskedés 580, vas- és fémáru-, gépkereskedelem 789, agyag- és üvegárukereskedés 134, fa-, bőr-, díszműáru stb. kereskedés 824, fonó-, szövőipari és ruházati árukkal kereskedő 2828, élelmezési és élvezeti cikkekkel kereskedő 2007, gyógy- és vegyészeti árukkal kereskedő 368, könyv- és műkereskedés 290, vegyeskereskedelmi ágak zsibárus, ócskavas-kereskedő, cselédközvetítő, hirdetésközvetítő, bizományos, bútorszállító, címiroda, drágakő kereskedő, egyházi szerekkel kereskedő, bélyegkereskedő 129. Magántisztviselők. Az 52,903 magántisztviselő között zsidó vallású 24,493. Ezek az egyes foglalkozási ágak között a következőképen oszlanak meg. Őstermeléssel foglalkozik 105, bányászattal 99, ipari tisztviselő 1477, kereskedelmi tisztviselő 4829, ügynök 3848, pénzintézeti, hitelügyi, biztosítási, hajózási tisztviselő 107, egyéb foglalkozási ághoz tartozik 14,028. Háztulajdonosok. B. háztulajdonosainak száma 17,576, ebből azonban csak 1290 jogi személy. 16,286 ház közül 4776 29,4% van zsidó kézben és pedig 1 háza van 4432, 2-3 háza 318, 4-5 háza 22, 6-10 háza 4 zsidóvallású egyénnek. Foglalkozásra nézve van közöttük 78 földbirtokos, 6 földmíves, 799 önálló iparos, 89 alkalmazott iparos, 1069 önálló kereskedő, 149 alkalmazott kereskedő, 7 állami tisztviselő, 68 takarékpénztári tisztviselő, 3 fővárosi tisztviselő, 130 ügyvéd, 88 orvos, 136 nyugdíjas. Fővárosi alkalmazottak. A főváros alkalmazottainak létszáma 5949, ebből 169 143 férfi és 26 nő zsidóvallású, tehát az összes alkalmazottak 2,83%-a. Az alkalmazottaknak különböző pályákon való megoszlása a kővetkező: 2 fogalmazói, 5 műszaki, 16 számviteli, 6 adóhivatali, 7 végrehajtói, 15 kezelői, 1 kórháztiszti, 1 köztisztasági tiszti, 1 gazdasági, 5 közegészségügyi, 16 kórház orvosi, 4 tüdőbeteggondozó-orvosi, 1 szegényház orvosi, 1 vegyészeti, 28 állategészségügyi, 1 nyomdai. A tiszti szakon összesen kinevezett állásban működik 105 férfi, 5 nő, ideiglenes állásban 11 férfi, 15 nő, havi vagy napidíjas 8 férfi, 6 nő, altiszt 18 férfi, tűzoltó 1 férfi. Tanulóifjúság. A főváros összes tanulóinak száma 96,722, ebből 53,807 fiú és 42,915 leány; zsidóvallású tanuló összesen 15,945, ebből 8280 fiú és 7665 leány. Ebből az összegből az egyes iskolákra esik a következő arányban: elemi iskolára összesen 21,457 fiú, 19,609 leány, ebből zsidóvallású 2605 fiú, 2646 leány; gazd. és háztartási iskolára 1769 fiú, 2897 leány, ebből zsidóvallású 145 fiú, 234 leány; gyógypedagógiai iskolára 43 fiú, 19 leány, ebből zsidóvallású 3 fiú, 5 leány; iparostanonc iskolára 14,271 fiú, 5765 leány, ebből zsidóvallású 1725 fiú, 1254 leány; kereskedelmi tanonciskolára 2019 fiú, 7 leány, ebből zsidóvallású 844 fiú, 2 leány ; polgári iskolára összesen 9936 fiú, 10,510 leány, ebből zsidóvallású 1625 fiú és 2438 leány; gimnáziumra 1806 fiú, 1297 leány, ebből zsidóvallású 609 fiú, 412 leány; alacsonyabb ipariskolára 432 leány, ebből zsidóvallású 68; alacsonyabb fokú kereskedelmi iskolára 383 leány, ebből zsidóvallású 76; kereskedelmi iskolára 35 fiú, 13 leány, ebből zsidóvallású 2 fiú, 2 leány; iparrajziskolára 541 fiú és 380 leány, ebből zsidóvallású 54 fiú, 55 leány; felsőkereskedelmi iskolára 2439 fiú, 1094 leány, ebből zsidóvallású 865 fiú és 276 leány. A műveltségi állapot. A főváros lakosságának 88,3%-a ír és olvas, 0-5%-a csak olvas és 11,2/%-a analfabéta. A zsidóságnak 91,4%-a az írni és olvasni tudó, 0,3%-a csak olvasni tudó, 8,3%-a analfabéta. Az ágostai evangélikusok 9O,6%-a írástudó, 0,5%-a, csak olvasni tudó s 8,9%-a analfabéta. A katolikusok közt 87%-a írástudó, 0,6%-a csak olvasni tudó s 12,4%-a analfabéta. Az iskolázottságot tekintve - az 1910. évkönyv szerint - 4-5 középiskolát végzett összesen 75,536, és pedig 31,713 férfi és 43,823 nő, ebből zsidóvallású 32,169 éspedig 13,678 férfi és 18,491 nő ; a középiskola 6-7 osztályát elvégezte összesen 23,971 éspedig 11,276 férfi és 12,695 nő, ebből a zsidóvallású 9863, mégpedig 4765 férfi és 5098 nő; a középiskola nyolc osztályát elvégezte összesen 66,761 és pedig 54,244 férfi és 12,517 nő, ebből zsidóvallású 25,484, mégpedig 21,575 férfi és 4009 nő. A főváros tanszemélyzete összesen 3660 1909-ben 2642 , 1514 férfi és 2146 nő 1909-ben 1338 férfi és 1304 nő , ebből a zsidósághoz tartozik 213, 97 férfi és 116 nő 1909-ben 286, mégpedig 134 férfi és 152 nő azaz 5,8%, ez utóbbiakból az elemi iskolákban tanít 30 férfi és 80 nő 1909-ben 42 férfi és 105 nő , a gyógypedagógián 1, az iparostanonc-iskolában 3, a polgári fiúiskolában 29 férfi, 2 nő, a polgári leányiskolában 1 férfi, 27 nő 1909-ben a polgári iskolákban 54 férfi és 35 nő , a főreáliskolákban 4 férfi 1909-ben 2 férfi a leánygimnáziumban 1 férfi, 1 nő 1909-ben 1 férfi , a felsőkereskedelmi iskolában 29 férfi, 3 nő 1909-ben 17 férfi a női ipariskolában 2 nő. Munkanélküliek. A lakosság szociális viszonyaiba nyújt betekintést az 1926 dec. 31-én fölvett munkanélküli statisztika. Az összes munkanélküliek száma 18,951, ebből 14,176 férfi és 4775 nő. A zsidósághoz tartozik 2681 éspedig 1928 férfi 753 nő. A zsidóvallásúak megoszlása az egyes pályákon: iparral foglalkozó 2067 1423 férfi, 644 nő , kereskedelmi pályán 589 503 férfi, 86 nő , háztartással foglalkozó 25 2 férfi, 23 nő . A szellemi pályán lévő összes munkanélküli 6506, ebből 3557 férfi, 2952 nő. Zsidóvallású 2171, ebből 1335 férfi, 836 nő. Lakásviszonyok. B.-en csak konyhából álló lakása van 647-nek, ebből 27 zsidó, egyszobás lakása 112,931-nek, ebből 12,833 zsidó, kétszobás lakása 55,333-nak, ebből 20,110 zsidó, háromszobás lakása 24,110-nek, ebből 10,758 zsidó, négyszobás lakása 10,755-nek, ebből 4685 zsidó, ötszobás lakása 3869-nek, ebből 1588 zsidó, hatszobás lakása 1325-nek, ebből 497 zsidó, hétszobás lakása 513-nak, ebből 168 zsidó, nyolcszobás lakása 183-nak, ebből 62 zsidó, nyolc szobánál több van 208 egyénnek, ebből 33 zsidó vallású. Népmozgalom. Született összesen 1926. évben élve 16,767 gyermek éspedig 8615 fiú és 8152 leány. A gyermekek közül 13,419 6936 fiú és

10777.ht

CÍMSZÓ Budapes

SZÓCIKK Zsid kereskedők főváro 18,06 kereskedőj közü zsid 11,934 aki a egye ágakba következőkép oszlana meg állatokkal mezőgazdaság é állat termékke val kereskedé 734 fával erde termékkel bányászat é ásvány anyagokka val kereskedé 580 vas é fémáru- gépkereskedele 789 agyag é üvegárukereskedé 134 fa- bőr- díszműár stb kereskedé 824 fonó- szövőipar é ruházat árukka keresked 2828 élelmezés é élvezet cikkekke keresked 2007 gyógy é vegyészet árukka keresked 368 könyv é műkereskedé 290 vegyeskereskedelm ága zsibárus ócskavas-kereskedő cselédközvetítő hirdetésközvetítő bizományos bútorszállító címiroda drágak kereskedő egyház szerekke kereskedő bélyegkeresked 129 Magántisztviselők A 52,90 magántisztvisel közöt zsid vallás 24,493 Eze a egye foglalkozás ága közöt következőképe oszlana meg Őstermelésse foglalkozi 105 bányászatta 99 ipar tisztvisel 1477 kereskedelm tisztvisel 4829 ügynö 3848 pénzintézeti hitelügyi biztosítási hajózás tisztvisel 107 egyé foglalkozás ágho tartozi 14,028 Háztulajdonosok B háztulajdonosaina szám 17,576 ebbő azonba csa 129 jog személy 16,28 há közü 477 29,4 va zsid kézbe é pedi ház va 4432 2- ház 318 4- ház 22 6-1 ház zsidóvallás egyénnek Foglalkozásr nézv va közöttü 7 földbirtokos földmíves 79 önáll iparos 8 alkalmazot iparos 106 önáll kereskedő 14 alkalmazot kereskedő állam tisztviselő 6 takarékpénztár tisztviselő főváros tisztviselő 13 ügyvéd 8 orvos 13 nyugdíjas Főváros alkalmazottak főváro alkalmazottaina létszám 5949 ebbő 16 14 férf é 2 n zsidóvallású tehá a össze alkalmazotta 2,83%-a A alkalmazottakna különböz pályáko val megoszlás kővetkező fogalmazói műszaki 1 számviteli adóhivatali végrehajtói 1 kezelői kórháztiszti köztisztaság tiszti gazdasági közegészségügyi 1 kórhá orvosi tüdőbeteggondozó-orvosi szegényhá orvosi vegyészeti 2 állategészségügyi nyomdai tiszt szako összese kinevezet állásba működi 10 férfi nő ideiglene állásba 1 férfi 1 nő hav vag napidíja férfi nő altisz 1 férfi tűzolt férfi Tanulóifjúság főváro össze tanulóina szám 96,722 ebbő 53,80 fi é 42,91 leány zsidóvallás tanul összese 15,945 ebbő 828 fi é 766 leány Ebbő a összegbő a egye iskolákr esi következ arányban elem iskolár összese 21,45 fiú 19,60 leány ebbő zsidóvallás 260 fiú 264 leány gazd é háztartás iskolár 176 fiú 289 leány ebbő zsidóvallás 14 fiú 23 leány gyógypedagógia iskolár 4 fiú 1 leány ebbő zsidóvallás fiú leány iparostanon iskolár 14,27 fiú 576 leány ebbő zsidóvallás 172 fiú 125 leány kereskedelm tanonciskolár 201 fiú leány ebbő zsidóvallás 84 fiú leán polgár iskolár összese 993 fiú 10,51 leány ebbő zsidóvallás 162 fi é 243 leány gimnáziumr 180 fiú 129 leány ebbő zsidóvallás 60 fiú 41 leány alacsonyab ipariskolár 43 leány ebbő zsidóvallás 68 alacsonyab fok kereskedelm iskolár 38 leány ebbő zsidóvallás 76 kereskedelm iskolár 3 fiú 1 leány ebbő zsidóvallás fiú leány iparrajziskolár 54 fi é 38 leány ebbő zsidóvallás 5 fiú 5 leány felsőkereskedelm iskolár 243 fiú 109 leány ebbő zsidóvallás 86 fi é 27 leány műveltség állapot főváro lakosságána 88,3%- í é olvas 0-5%- csa olva é 11,2/%- analfabéta zsidóságna 91,4%- a írn é olvasn tudó 0,3%- csa olvasn tudó 8,3%- analfabéta A ágosta evangélikuso 9O,6%- írástudó 0,5%-a csa olvasn tud 8,9%- analfabéta katolikuso köz 87%- írástudó 0,6%- csa olvasn tud 12,4%- analfabéta A iskolázottságo tekintv a 1910 évköny szerin 4- középiskolá végzet összese 75,536 é pedi 31,71 férf é 43,82 nő ebbő zsidóvallás 32,16 éspedi 13,67 férf é 18,49 n középiskol 6- osztályá elvégezt összese 23,97 éspedi 11,27 férf é 12,69 nő ebbő zsidóvallás 9863 mégpedi 476 férf é 509 nő középiskol nyol osztályá elvégezt összese 66,76 é pedi 54,24 férf é 12,51 nő ebbő zsidóvallás 25,484 mégpedi 21,57 férf é 400 nő főváro tanszemélyzet összese 366 1909-be 264 151 férf é 214 n 1909-be 133 férf é 130 n ebbő zsidóságho tartozi 213 9 férf é 11 n 1909-be 286 mégpedi 13 férf é 15 n aza 5,8% e utóbbiakbó a elem iskolákba taní 3 férf é 8 n 1909-be 4 férf é 10 n gyógypedagógiá 1 a iparostanonc-iskolába 3 polgár fiúiskolába 2 férfi nő polgár leányiskolába férfi 2 n 1909-be polgár iskolákba 5 férf é 3 n főreáliskolákba férf 1909-be férf leánygimnáziumba férfi n 1909-be férf felsőkereskedelm iskolába 2 férfi n 1909-be 1 férf nő ipariskolába nő Munkanélküliek lakossá szociáli viszonyaib nyúj betekintés a 192 dec 31-é fölvet munkanélkül statisztika A össze munkanélkülie szám 18,951 ebbő 14,17 férf é 477 nő zsidóságho tartozi 268 éspedi 192 férf 75 nő zsidóvallásúa megoszlás a egye pályákon iparra foglalkoz 206 142 férfi 64 n kereskedelm pályá 58 50 férfi 8 n háztartássa foglalkoz 2 férfi 2 n szellem pályá lév össze munkanélkül 6506 ebbő 355 férfi 295 nő Zsidóvallás 2171 ebbő 133 férfi 83 nő Lakásviszonyok B.-e csa konyhábó áll lakás va 647-nek ebbő 2 zsidó egyszobá lakás 112,931-nek ebbő 12,83 zsidó kétszobá lakás 55,333-nak ebbő 20,11 zsidó háromszobá lakás 24,110-nek ebbő 10,75 zsidó négyszobá lakás 10,755-nek ebbő 468 zsidó ötszobá lakás 3869-nek ebbő 158 zsidó hatszobá lakás 1325-nek ebbő 49 zsidó hétszobá lakás 513-nak ebbő 16 zsidó nyolcszobá lakás 183-nak ebbő 6 zsidó nyol szobáná töb va 20 egyénnek ebbő 3 zsid vallású Népmozgalom Születet összese 1926 évbe élv 16,76 gyerme éspedi 861 fi é 815 leány gyermeke közü 13,41 693 fi é

10777.h

CÍMSZ Budape

SZÓCIK Zsi kereskedő fővár 18,0 kereskedő köz zsi 11,93 ak egy ágakb következőké oszlan me állatokka mezőgazdasá álla termékk va keresked 73 fáva erd termékke bányásza ásván anyagokk va keresked 58 va fémáru gépkereskedel 78 agya üvegárukeresked 13 fa bőr díszműá st keresked 82 fonó szövőipa ruháza árukk kereske 282 élelmezé élveze cikkekk kereske 200 gyóg vegyésze árukk kereske 36 köny műkeresked 29 vegyeskereskedel ág zsibáru ócskavas-keresked cselédközvetít hirdetésközvetít bizományo bútorszállít címirod drága keresked egyhá szerekk keresked bélyegkereske 12 Magántisztviselő 52,9 magántisztvise közö zsi vallá 24,49 Ez egy foglalkozá ág közö következőkép oszlan me Őstermeléss foglalkoz 10 bányászatt 9 ipa tisztvise 147 kereskedel tisztvise 482 ügyn 384 pénzintézet hitelügy biztosítás hajózá tisztvise 10 egy foglalkozá ágh tartoz 14,02 Háztulajdonoso háztulajdonosain szá 17,57 ebb azonb cs 12 jo személ 16,2 h köz 47 29, v zsi kézb ped há v 443 2 há 31 4 há 2 6- há zsidóvallá egyénne Foglalkozás néz v között földbirtoko földmíve 7 önál iparo alkalmazo iparo 10 önál keresked 1 alkalmazo keresked álla tisztvisel takarékpénztá tisztvisel főváro tisztvisel 1 ügyvé orvo 1 nyugdíja Főváro alkalmazotta fővár alkalmazottain létszá 594 ebb 1 1 fér zsidóvallás teh össz alkalmazott 2,83%- alkalmazottakn különbö pályák va megoszlá kővetkez fogalmazó műszak számvitel adóhivatal végrehajtó kezelő kórháztiszt köztisztasá tiszt gazdaság közegészségügy kórh orvos tüdőbeteggondozó-orvos szegényh orvos vegyészet állategészségügy nyomda tisz szak összes kineveze állásb működ 1 férf n ideiglen állásb férf n ha va napidíj férf n altis férf tűzol férf Tanulóifjúsá fővár össz tanulóin szá 96,72 ebb 53,8 f 42,9 leán zsidóvallá tanu összes 15,94 ebb 82 f 76 leán Ebb összegb egy iskolák es követke arányba ele iskolá összes 21,4 fi 19,6 leán ebb zsidóvallá 26 fi 26 leán gaz háztartá iskolá 17 fi 28 leán ebb zsidóvallá 1 fi 2 leán gyógypedagógi iskolá fi leán ebb zsidóvallá fi leán iparostano iskolá 14,2 fi 57 leán ebb zsidóvallá 17 fi 12 leán kereskedel tanonciskolá 20 fi leán ebb zsidóvallá 8 fi leá polgá iskolá összes 99 fi 10,5 leán ebb zsidóvallá 16 f 24 leán gimnázium 18 fi 12 leán ebb zsidóvallá 6 fi 4 leán alacsonya ipariskolá 4 leán ebb zsidóvallá 6 alacsonya fo kereskedel iskolá 3 leán ebb zsidóvallá 7 kereskedel iskolá fi leán ebb zsidóvallá fi leán iparrajziskolá 5 f 3 leán ebb zsidóvallá fi leán felsőkereskedel iskolá 24 fi 10 leán ebb zsidóvallá 8 f 2 leán műveltsé állapo fővár lakosságán 88,3% olva 0-5% cs olv 11,2/% analfabét zsidóságn 91,4% ír olvas tud 0,3% cs olvas tud 8,3% analfabét ágost evangélikus 9O,6% írástud 0,5%- cs olvas tu 8,9% analfabét katolikus kö 87% írástud 0,6% cs olvas tu 12,4% analfabét iskolázottság tekint 191 évkön szeri 4 középiskol végze összes 75,53 ped 31,7 fér 43,8 n ebb zsidóvallá 32,1 ésped 13,6 fér 18,4 középisko 6 osztály elvégez összes 23,9 ésped 11,2 fér 12,6 n ebb zsidóvallá 986 mégped 47 fér 50 n középisko nyo osztály elvégez összes 66,7 ped 54,2 fér 12,5 n ebb zsidóvallá 25,48 mégped 21,5 fér 40 n fővár tanszemélyze összes 36 1909-b 26 15 fér 21 1909-b 13 fér 13 ebb zsidóságh tartoz 21 fér 1 1909-b 28 mégped 1 fér 1 az 5,8 utóbbiakb ele iskolákb tan fér 1909-b fér 1 gyógypedagógi iparostanonc-iskoláb polgá fiúiskoláb férf n polgá leányiskoláb férf 1909-b polgá iskolákb fér főreáliskolákb fér 1909-b fér leánygimnáziumb férf 1909-b fér felsőkereskedel iskoláb férf 1909-b fér n ipariskoláb n Munkanélkülie lakoss szociál viszonyai nyú betekinté 19 de 31- fölve munkanélkü statisztik össz munkanélküli szá 18,95 ebb 14,1 fér 47 n zsidóságh tartoz 26 ésped 19 fér 7 n zsidóvallású megoszlá egy pályáko iparr foglalko 20 14 férf 6 kereskedel pály 5 5 férf háztartáss foglalko férf szelle pály lé össz munkanélkü 650 ebb 35 férf 29 n Zsidóvallá 217 ebb 13 férf 8 n Lakásviszonyo B.- cs konyháb ál laká v 647-ne ebb zsid egyszob laká 112,931-ne ebb 12,8 zsid kétszob laká 55,333-na ebb 20,1 zsid háromszob laká 24,110-ne ebb 10,7 zsid négyszob laká 10,755-ne ebb 46 zsid ötszob laká 3869-ne ebb 15 zsid hatszob laká 1325-ne ebb 4 zsid hétszob laká 513-na ebb 1 zsid nyolcszob laká 183-na ebb zsid nyo szobán tö v 2 egyénne ebb zsi vallás Népmozgalo Születe összes 192 évb él 16,7 gyerm ésped 86 f 81 leán gyermek köz 13,4 69 f

10777.

CÍMS Budap

SZÓCI Zs keresked fővá 18, keresked kö zs 11,9 a eg ágak következők oszla m állatokk mezőgazdas áll termék v kereske 7 fáv er termékk bányász ásvá anyagok v kereske 5 v fémár gépkereskede 7 agy üvegárukereske 1 f bő díszmű s kereske 8 fon szövőip ruház áruk keresk 28 élelmez élvez cikkek keresk 20 gyó vegyész áruk keresk 3 kön műkereske 2 vegyeskereskede á zsibár ócskavas-kereske cselédközvetí hirdetésközvetí bizomány bútorszállí címiro drág kereske egyh szerek kereske bélyegkeresk 1 Magántisztvisel 52, magántisztvis köz zs vall 24,4 E eg foglalkoz á köz következőké oszla m Őstermelés foglalko 1 bányászat ip tisztvis 14 kereskede tisztvis 48 ügy 38 pénzintéze hitelüg biztosítá hajóz tisztvis 1 eg foglalkoz ág tarto 14,0 Háztulajdonos háztulajdonosai sz 17,5 eb azon c 1 j szemé 16, kö 4 29 zs kéz pe h 44 h 3 h 6 h zsidóvall egyénn Foglalkozá né közöt földbirtok földmív öná ipar alkalmaz ipar 1 öná kereske alkalmaz kereske áll tisztvise takarékpénzt tisztvise fővár tisztvise ügyv orv nyugdíj Fővár alkalmazott fővá alkalmazottai létsz 59 eb fé zsidóvallá te öss alkalmazot 2,83% alkalmazottak különb pályá v megoszl kővetke fogalmaz műsza számvite adóhivata végrehajt kezel kórháztisz köztisztas tisz gazdasá közegészségüg kór orvo tüdőbeteggondozó-orvo szegény orvo vegyésze állategészségüg nyomd tis sza össze kinevez állás műkö fér ideigle állás fér h v napidí fér alti fér tűzo fér Tanulóifjús fővá öss tanulói sz 96,7 eb 53, 42, leá zsidóvall tan össze 15,9 eb 8 7 leá Eb összeg eg iskolá e követk arányb el iskol össze 21, f 19, leá eb zsidóvall 2 f 2 leá ga háztart iskol 1 f 2 leá eb zsidóvall f leá gyógypedagóg iskol f leá eb zsidóvall f leá iparostan iskol 14, f 5 leá eb zsidóvall 1 f 1 leá kereskede tanonciskol 2 f leá eb zsidóvall f le polg iskol össze 9 f 10, leá eb zsidóvall 1 2 leá gimnáziu 1 f 1 leá eb zsidóvall f leá alacsony ipariskol leá eb zsidóvall alacsony f kereskede iskol leá eb zsidóvall kereskede iskol f leá eb zsidóvall f leá iparrajziskol leá eb zsidóvall f leá felsőkereskede iskol 2 f 1 leá eb zsidóvall leá művelts állap fővá lakosságá 88,3 olv 0-5 c ol 11,2/ analfabé zsidóság 91,4 í olva tu 0,3 c olva tu 8,3 analfabé ágos evangéliku 9O,6 írástu 0,5% c olva t 8,9 analfabé katoliku k 87 írástu 0,6 c olva t 12,4 analfabé iskolázottsá tekin 19 évkö szer középisko végz össze 75,5 pe 31, fé 43, eb zsidóvall 32, éspe 13, fé 18, középisk osztál elvége össze 23, éspe 11, fé 12, eb zsidóvall 98 mégpe 4 fé 5 középisk ny osztál elvége össze 66, pe 54, fé 12, eb zsidóvall 25,4 mégpe 21, fé 4 fővá tanszemélyz össze 3 1909- 2 1 fé 2 1909- 1 fé 1 eb zsidóság tarto 2 fé 1909- 2 mégpe fé a 5, utóbbiak el iskolák ta fé 1909- fé gyógypedagóg iparostanonc-iskolá polg fiúiskolá fér polg leányiskolá fér 1909- polg iskolák fé főreáliskolák fé 1909- fé leánygimnázium fér 1909- fé felsőkereskede iskolá fér 1909- fé ipariskolá Munkanélküli lakos szociá viszonya ny betekint 1 d 31 fölv munkanélk statiszti öss munkanélkül sz 18,9 eb 14, fé 4 zsidóság tarto 2 éspe 1 fé zsidóvallás megoszl eg pályák ipar foglalk 2 1 fér kereskede pál fér háztartás foglalk fér szell pál l öss munkanélk 65 eb 3 fér 2 Zsidóvall 21 eb 1 fér Lakásviszony B. c konyhá á lak 647-n eb zsi egyszo lak 112,931-n eb 12, zsi kétszo lak 55,333-n eb 20, zsi háromszo lak 24,110-n eb 10, zsi négyszo lak 10,755-n eb 4 zsi ötszo lak 3869-n eb 1 zsi hatszo lak 1325-n eb zsi hétszo lak 513-n eb zsi nyolcszo lak 183-n eb zsi ny szobá t egyénn eb zs vallá Népmozgal Szület össze 19 év é 16, gyer éspe 8 8 leá gyerme kö 13, 6

10777

CÍM Buda

SZÓC Z kereske főv 18 kereske k z 11, e ága következő oszl állatok mezőgazda ál termé keresk fá e termék bányás ásv anyago keresk fémá gépkeresked ag üvegárukeresk b díszm keresk fo szövői ruhá áru keres 2 élelme élve cikke keres 2 gy vegyés áru keres kö műkeresk vegyeskeresked zsibá ócskavas-keresk cselédközvet hirdetésközvet bizomán bútorszáll címir drá keresk egy szere keresk bélyegkeres Magántisztvise 52 magántisztvi kö z val 24, e foglalko kö következők oszl Őstermelé foglalk bányásza i tisztvi 1 keresked tisztvi 4 üg 3 pénzintéz hitelü biztosít hajó tisztvi e foglalko á tart 14, Háztulajdono háztulajdonosa s 17, e azo szem 16 k 2 z ké p 4 zsidóval egyén Foglalkoz n közö földbirto földmí ön ipa alkalma ipa ön keresk alkalma keresk ál tisztvis takarékpénz tisztvis fővá tisztvis ügy or nyugdí Fővá alkalmazot főv alkalmazotta léts 5 e f zsidóvall t ös alkalmazo 2,83 alkalmazotta külön pály megosz kővetk fogalma műsz számvit adóhivat végrehaj keze kórháztis köztiszta tis gazdas közegészségü kó orv tüdőbeteggondozó-orv szegén orv vegyész állategészségü nyom ti sz össz kineve állá műk fé ideigl állá fé napid fé alt fé tűz fé Tanulóifjú főv ös tanuló s 96, e 53 42 le zsidóval ta össz 15, e le E össze e iskol követ arány e isko össz 21 19 le e zsidóval le g háztar isko le e zsidóval le gyógypedagó isko le e zsidóval le iparosta isko 14 le e zsidóval le keresked tanoncisko le e zsidóval l pol isko össz 10 le e zsidóval le gimnázi le e zsidóval le alacson iparisko le e zsidóval alacson keresked isko le e zsidóval keresked isko le e zsidóval le iparrajzisko le e zsidóval le felsőkeresked isko le e zsidóval le művelt álla főv lakosság 88, ol 0- o 11,2 analfab zsidósá 91, olv t 0, olv t 8, analfab ágo evangélik 9O, írást 0,5 olv 8, analfab katolik 8 írást 0, olv 12, analfab iskolázotts teki 1 évk sze középisk vég össz 75, p 31 f 43 e zsidóval 32 ésp 13 f 18 középis osztá elvég össz 23 ésp 11 f 12 e zsidóval 9 mégp f középis n osztá elvég össz 66 p 54 f 12 e zsidóval 25, mégp 21 f főv tanszemély össz 1909 f 1909 f e zsidósá tart f 1909 mégp f 5 utóbbia e iskolá t f 1909 f gyógypedagó iparostanonc-iskol pol fiúiskol fé pol leányiskol fé 1909 pol iskolá f főreáliskolá f 1909 f leánygimnáziu fé 1909 f felsőkeresked iskol fé 1909 f ipariskol Munkanélkül lako szoci viszony n betekin 3 föl munkanél statiszt ös munkanélkü s 18, e 14 f zsidósá tart ésp f zsidóvallá megosz e pályá ipa foglal fé keresked pá fé háztartá foglal fé szel pá ös munkanél 6 e fé Zsidóval 2 e fé Lakásviszon B konyh la 647- e zs egysz la 112,931- e 12 zs kétsz la 55,333- e 20 zs háromsz la 24,110- e 10 zs négysz la 10,755- e zs ötsz la 3869- e zs hatsz la 1325- e zs hétsz la 513- e zs nyolcsz la 183- e zs n szob egyén e z vall Népmozga Szüle össz 1 é 16 gye ésp le gyerm k 13

1077

CÍ Bud

SZÓ keresk fő 1 keresk 11 ág következ osz állato mezőgazd á term keres f termé bányá ás anyag keres fém gépkereske a üvegárukeres dísz keres f szövő ruh ár kere élelm élv cikk kere g vegyé ár kere k műkeres vegyeskereske zsib ócskavas-keres cselédközve hirdetésközve bizomá bútorszál cími dr keres eg szer keres bélyegkere Magántisztvis 5 magántisztv k va 24 foglalk k következő osz Őstermel foglal bányász tisztv kereske tisztv ü pénzinté hitel biztosí haj tisztv foglalk tar 14 Háztulajdon háztulajdonos 17 az sze 1 k zsidóva egyé Foglalko köz földbirt földm ö ip alkalm ip ö keres alkalm keres á tisztvi takarékpén tisztvi főv tisztvi üg o nyugd Főv alkalmazo fő alkalmazott lét zsidóval ö alkalmaz 2,8 alkalmazott külö pál megos kővet fogalm műs számvi adóhiva végreha kez kórházti köztiszt ti gazda közegészség k or tüdőbeteggondozó-or szegé or vegyés állategészség nyo t s öss kinev áll mű f ideig áll f napi f al f tű f Tanulóifj fő ö tanul 96 5 4 l zsidóva t öss 15 l össz isko köve arán isk öss 2 1 l zsidóva l házta isk l zsidóva l gyógypedag isk l zsidóva l iparost isk 1 l zsidóva l kereske tanoncisk l zsidóva po isk öss 1 l zsidóva l gimnáz l zsidóva l alacso iparisk l zsidóva alacso kereske isk l zsidóva kereske isk l zsidóva l iparrajzisk l zsidóva l felsőkereske isk l zsidóva l művel áll fő lakossá 88 o 0 11, analfa zsidós 91 ol 0 ol 8 analfa ág evangéli 9O írás 0, ol 8 analfa katoli írás 0 ol 12 analfa iskolázott tek év sz középis vé öss 75 3 4 zsidóva 3 és 1 1 középi oszt elvé öss 2 és 1 1 zsidóva még középi oszt elvé öss 6 5 1 zsidóva 25 még 2 fő tanszemél öss 190 190 zsidós tar 190 még utóbbi iskol 190 gyógypedag iparostanonc-isko po fiúisko f po leányisko f 190 po iskol főreáliskol 190 leánygimnázi f 190 felsőkereske isko f 190 iparisko Munkanélkü lak szoc viszon beteki fö munkané statisz ö munkanélk 18 1 zsidós tar és zsidóvall megos pály ip fogla f kereske p f háztart fogla f sze p ö munkané f Zsidóva f Lakásviszo kony l 647 z egys l 112,931 1 z kéts l 55,333 2 z hároms l 24,110 1 z négys l 10,755 z öts l 3869 z hats l 1325 z héts l 513 z nyolcs l 183 z szo egyé val Népmozg Szül öss 1 gy és l gyer 1