10778.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: 6493 leány) törvényes, míg 3338 (1619 fiú és 1659 leány) törvénytelen, száz születésre 19 törvénytelen jut s minden 1000 leánygyermekre 1057 fiú Ebből zsidóvallású 2140 (1110 fiú és 1030 leány), akik közül 2027 (1048 fiú és 979 leány) törvényes, míg 113 (62 fiú és 51 leány) törvénytelen, 100 születésre jut 52 törvénytelen és minden 1000 leány születésére esik 1077 fiú. A holtan született gyermekek száma 653, ezek közül 87 és pedig 54 fiú és 33 leány zsidó; ebből 79 (48 fiú és 31 leány) törvényes, 8 (6 fiú és 2 leány) törvénytelen. Száz születésre jut 9-10 törvénytelen s 1000 született leánygyermekre 1636 fiú. Többes szülés volt 131 esetben, amelyek közül a szülők 18 esetben mindketten, 1 esetben csak részben tartozott a zsidó hitfelekezethez A házasulók statisztikája szerint, az 1926. évben kötött összes házasságok száma 9866 (1925-ben 9731) s ezek közül a vőlegény és a menyasszony 1602 esetben tartozott a zsidó hitfelekezethez; míg vegyes házasság köttetett 372 esetben és pedig 299 esetben a vőlegény, 79 esetben a menyasszony zsidó vallású. A vegyes házasságok felekezeti szempontból a következőképen oszlanak meg: vőlegény róm. katolikus 282, gör. katolikus 7, görögkeleti 2, ágost. evangélikus 42, református 42, unitárius 2, felekezetnélküli 3. A házasságok közül a születendő gyermekek vallásra nézve 65 esetben történt megegyezés és pedig 37 esetben a vőlegény és 28 esetben a menyasszony javára. A zsidóság vesztesége a házasságkötéseknél 17. A válásokat vizsgálva, látjuk, hogy 1925 fölbontott és érvényteleníttetett összesen 1596 házasság s különélés elrendeltetett 96 esetben. Ezek közül a férj 367 esetben, a feleség 347 esetben volt zsidó vallású. 1926. évről a következő képet kapjuk: fölbontatott és érvényteleníttetett 2026 házasság; különélés elrendeltetett 114 esetben. A felbontott és érvénytelenített házasságokban a férj 438, a feleség 434 esetben volt zsidó. A zsidó halálozások száma 1917. évben 3695, 1918-ban 4714, 1919-ben 3553, 1920-ban 3492, 1921 3088, 1922-ben 3176, 1923-ban 2814, 1924-ben 3054, 1925-ben 2783, 1926-ban - 2703. Az adatokból kitűnik, hogy a halálozások arányszáma legkedvezőtlenebb volt a háború utolsó évében és a legkedvezőbb 1926-ban. Az 1926. évi halandóság kor szerint: 1926. a halálozási arány a fővárosban 15,9%, az összes halottak száma: 15,301. 0-1 évig 124, 1-5 évig 60, 5-10 évig 32, 10-15 évig 23, 15-20 évig 55, 20-25 évig 80, 25-30 évig 93, 30-35 évig 78, 35-40 évig 89, 40-45 évig 124, 45-50 évig 153, 50-55 évig 214, 55-60 évig 242, 60-65 év 275, 65-70 évig 316, 70-75 évig 287, 75-80 évig 220, 80-85 évig 132, 85 éven felül 105, ismeretlen 1, összesen 2703. Elvetélések. 1926-ban az összes elvetéltek száma 1545, ebből ismeretlen 450; 152 esik a zsidóság kárára. Gyermekhalandóság: 0-1 napos korában meghalt 87 ebből zsidó 8 1-7 « «« 370 « « 37 7-30 « « « 203 « « 14 1- 2 hónapos « « 171 « « 11 2-3 « « « 180 « « 15 3-4 « « « 2O6 « « 10 4-5 « « « 168 « « 5 5-6 « « « 107 « « 3 6-7 « « « 111 « « 6 « 7-8 « « « 89 « « 8-9 « « « 77 « « 41 9-10 « « « 59 « « 3 10-11 « « « 49 « « 1 11-12 « « « 4O « « 1 12-18 « « « 226 « « 15 18-24 « « « 93 « « 12 2-3 éves « « 170 « « 13 3-4 « « « 130 « « 12 4-5 « « « 133 « « 88 Összesen 2669, ebből zsidóvallású 184, ha csupán az első évben elhaltakat vesszük, összesen meghalt 1917, ebből zsidóvallású 124 (6,47%). Tüdővész és rákbetegségben elhaltak. Tüdővész: 0-5 évig 78, zsidó 2; 5-10 évig 10, zsidó -; 10-15 évig 44, zsidó 3; 15-20 évig 195, zsidó 20; 20-25 évig 369, zsidó 30; 30-35 évig 358, zsidó 34; 35-40 évig 240, zsidó 23; 40-45 évig 235, zsidó 18; 45-50 évig 170, zsidó 20; 50-55 évig 143, zsidó 20; 55-60 évig 113, zsidó 21; 60-65 évig 74, zsidó 14; 70-75 évig 67, zsidó 11; 75-80 évig 21, zsidó 7, 80-85 évig 15, zsidó 2; 85 - 4, zsidó 3. Összesen 2328, ebből zsidó 254. Rákbetegség: 31-35 évig összesen 7, zsidó 3 ; 35-40 évig 24, zsidó 1; 40-45 évig 48, zsidó 7; 45-50 évig 77, zsidó 9; 50-55 évig 106, zsidó 24; 55-60 évig 163, zsidó 45; 60-65 évig 139, zsidó 25; 65-70 évig 186, zsidó 44; 70-75 évig 184, zsidó 51; 75-80 évig 137, zsidó 52; 80-85 évig 69, zsidó 23; 85. évtől 24, zsidó 11; ismeretlen korú 15, zsidó 5. Összesen 1189, ebből zsidóvallású 300. Öngyilkosságok. 1926. évben. Összes öngyilkosok száma B.-en 310, ebből zsidóvallású 65, azaz 20,9%. Táblázat: vezet Pesti Izr. Hitk. 1800 1836 magyar Budai Izr. Hitk. 1800 1847 magyar Óbudai Izr. Hitk. 1817 1851"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 778. címszó a lexikon => 155. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10778.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: 6493 leány törvényes, míg 3338 1619 fiú és 1659 leány törvénytelen, száz születésre 19 törvénytelen jut s minden 1000 leánygyermekre 1057 fiú Ebből zsidóvallású 2140 1110 fiú és 1030 leány , akik közül 2027 1048 fiú és 979 leány törvényes, míg 113 62 fiú és 51 leány törvénytelen, 100 születésre jut 52 törvénytelen és minden 1000 leány születésére esik 1077 fiú. A holtan született gyermekek száma 653, ezek közül 87 és pedig 54 fiú és 33 leány zsidó; ebből 79 48 fiú és 31 leány törvényes, 8 6 fiú és 2 leány törvénytelen. Száz születésre jut 9-10 törvénytelen s 1000 született leánygyermekre 1636 fiú. Többes szülés volt 131 esetben, amelyek közül a szülők 18 esetben mindketten, 1 esetben csak részben tartozott a zsidó hitfelekezethez A házasulók statisztikája szerint, az 1926. évben kötött összes házasságok száma 9866 1925-ben 9731 s ezek közül a vőlegény és a menyasszony 1602 esetben tartozott a zsidó hitfelekezethez; míg vegyes házasság köttetett 372 esetben és pedig 299 esetben a vőlegény, 79 esetben a menyasszony zsidó vallású. A vegyes házasságok felekezeti szempontból a következőképen oszlanak meg: vőlegény róm. katolikus 282, gör. katolikus 7, görögkeleti 2, ágost. evangélikus 42, református 42, unitárius 2, felekezetnélküli 3. A házasságok közül a születendő gyermekek vallásra nézve 65 esetben történt megegyezés és pedig 37 esetben a vőlegény és 28 esetben a menyasszony javára. A zsidóság vesztesége a házasságkötéseknél 17. A válásokat vizsgálva, látjuk, hogy 1925 fölbontott és érvényteleníttetett összesen 1596 házasság s különélés elrendeltetett 96 esetben. Ezek közül a férj 367 esetben, a feleség 347 esetben volt zsidó vallású. 1926. évről a következő képet kapjuk: fölbontatott és érvényteleníttetett 2026 házasság; különélés elrendeltetett 114 esetben. A felbontott és érvénytelenített házasságokban a férj 438, a feleség 434 esetben volt zsidó. A zsidó halálozások száma 1917. évben 3695, 1918-ban 4714, 1919-ben 3553, 1920-ban 3492, 1921 3088, 1922-ben 3176, 1923-ban 2814, 1924-ben 3054, 1925-ben 2783, 1926-ban - 2703. Az adatokból kitűnik, hogy a halálozások arányszáma legkedvezőtlenebb volt a háború utolsó évében és a legkedvezőbb 1926-ban. Az 1926. évi halandóság kor szerint: 1926. a halálozási arány a fővárosban 15,9%, az összes halottak száma: 15,301. 0-1 évig 124, 1-5 évig 60, 5-10 évig 32, 10-15 évig 23, 15-20 évig 55, 20-25 évig 80, 25-30 évig 93, 30-35 évig 78, 35-40 évig 89, 40-45 évig 124, 45-50 évig 153, 50-55 évig 214, 55-60 évig 242, 60-65 év 275, 65-70 évig 316, 70-75 évig 287, 75-80 évig 220, 80-85 évig 132, 85 éven felül 105, ismeretlen 1, összesen 2703. Elvetélések. 1926-ban az összes elvetéltek száma 1545, ebből ismeretlen 450; 152 esik a zsidóság kárára. Gyermekhalandóság: 0-1 napos korában meghalt 87 ebből zsidó 8 1-7 370 37 7-30 203 14 1- 2 hónapos 171 11 2-3 180 15 3-4 2O6 10 4-5 168 5 5-6 107 3 6-7 111 6 7-8 89 8-9 77 41 9-10 59 3 10-11 49 1 11-12 4O 1 12-18 226 15 18-24 93 12 2-3 éves 170 13 3-4 130 12 4-5 133 88 Összesen 2669, ebből zsidóvallású 184, ha csupán az első évben elhaltakat vesszük, összesen meghalt 1917, ebből zsidóvallású 124 6,47% . Tüdővész és rákbetegségben elhaltak. Tüdővész: 0-5 évig 78, zsidó 2; 5-10 évig 10, zsidó -; 10-15 évig 44, zsidó 3; 15-20 évig 195, zsidó 20; 20-25 évig 369, zsidó 30; 30-35 évig 358, zsidó 34; 35-40 évig 240, zsidó 23; 40-45 évig 235, zsidó 18; 45-50 évig 170, zsidó 20; 50-55 évig 143, zsidó 20; 55-60 évig 113, zsidó 21; 60-65 évig 74, zsidó 14; 70-75 évig 67, zsidó 11; 75-80 évig 21, zsidó 7, 80-85 évig 15, zsidó 2; 85 - 4, zsidó 3. Összesen 2328, ebből zsidó 254. Rákbetegség: 31-35 évig összesen 7, zsidó 3 ; 35-40 évig 24, zsidó 1; 40-45 évig 48, zsidó 7; 45-50 évig 77, zsidó 9; 50-55 évig 106, zsidó 24; 55-60 évig 163, zsidó 45; 60-65 évig 139, zsidó 25; 65-70 évig 186, zsidó 44; 70-75 évig 184, zsidó 51; 75-80 évig 137, zsidó 52; 80-85 évig 69, zsidó 23; 85. évtől 24, zsidó 11; ismeretlen korú 15, zsidó 5. Összesen 1189, ebből zsidóvallású 300. Öngyilkosságok. 1926. évben. Összes öngyilkosok száma B.-en 310, ebből zsidóvallású 65, azaz 20,9%. Táblázat: vezet Pesti Izr. Hitk. 1800 1836 magyar Budai Izr. Hitk. 1800 1847 magyar Óbudai Izr. Hitk. 1817 1851

10778.ht

CÍMSZÓ Budapes

SZÓCIKK 649 leán törvényes mí 333 161 fi é 165 leán törvénytelen szá születésr 1 törvénytele ju minde 100 leánygyermekr 105 fi Ebbő zsidóvallás 214 111 fi é 103 leán aki közü 202 104 fi é 97 leán törvényes mí 11 6 fi é 5 leán törvénytelen 10 születésr ju 5 törvénytele é minde 100 leán születésér esi 107 fiú holta születet gyermeke szám 653 eze közü 8 é pedi 5 fi é 3 leán zsidó ebbő 7 4 fi é 3 leán törvényes fi é leán törvénytelen Szá születésr ju 9-1 törvénytele 100 születet leánygyermekr 163 fiú Többe szülé vol 13 esetben amelye közü szülő 1 esetbe mindketten esetbe csa részbe tartozot zsid hitfelekezethe házasuló statisztikáj szerint a 1926 évbe kötöt össze házasságo szám 986 1925-be 973 eze közü vőlegén é menyasszon 160 esetbe tartozot zsid hitfelekezethez mí vegye házassá köttetet 37 esetbe é pedi 29 esetbe vőlegény 7 esetbe menyasszon zsid vallású vegye házasságo felekezet szempontbó következőképe oszlana meg vőlegén róm katoliku 282 gör katoliku 7 görögkelet 2 ágost evangéliku 42 reformátu 42 unitáriu 2 felekezetnélkül 3 házasságo közü születend gyermeke vallásr nézv 6 esetbe történ megegyezé é pedi 3 esetbe vőlegén é 2 esetbe menyasszon javára zsidósá veszteség házasságkötésekné 17 válásoka vizsgálva látjuk hog 192 fölbontot é érvényteleníttetet összese 159 házassá különélé elrendeltetet 9 esetben Eze közü fér 36 esetben felesé 34 esetbe vol zsid vallású 1926 évrő következ képe kapjuk fölbontatot é érvényteleníttetet 202 házasság különélé elrendeltetet 11 esetben felbontot é érvénytelenítet házasságokba fér 438 felesé 43 esetbe vol zsidó zsid halálozáso szám 1917 évbe 3695 1918-ba 4714 1919-be 3553 1920-ba 3492 192 3088 1922-be 3176 1923-ba 2814 1924-be 3054 1925-be 2783 1926-ba 2703 A adatokbó kitűnik hog halálozáso arányszám legkedvezőtleneb vol hábor utols évébe é legkedvezőb 1926-ban A 1926 év halandósá ko szerint 1926 halálozás arán fővárosba 15,9% a össze halotta száma 15,301 0- évi 124 1- évi 60 5-1 évi 32 10-1 évi 23 15-2 évi 55 20-2 évi 80 25-3 évi 93 30-3 évi 78 35-4 évi 89 40-4 évi 124 45-5 évi 153 50-5 évi 214 55-6 évi 242 60-6 é 275 65-7 évi 316 70-7 évi 287 75-8 évi 220 80-8 évi 132 8 éve felü 105 ismeretle 1 összese 2703 Elvetélések 1926-ba a össze elvetélte szám 1545 ebbő ismeretle 450 15 esi zsidósá kárára Gyermekhalandóság 0- napo korába meghal 8 ebbő zsid 1- 37 3 7-3 20 1 1 hónapo 17 1 2- 18 1 3- 2O 1 4- 16 5- 10 6- 11 7- 8 8- 7 4 9-1 5 10-1 4 11-1 4 12-1 22 1 18-2 9 1 2- éve 17 1 3- 13 1 4- 13 8 Összese 2669 ebbő zsidóvallás 184 h csupá a els évbe elhaltaka vesszük összese meghal 1917 ebbő zsidóvallás 12 6,47 Tüdővés é rákbetegségbe elhaltak Tüdővész 0- évi 78 zsid 2 5-1 évi 10 zsid - 10-1 évi 44 zsid 3 15-2 évi 195 zsid 20 20-2 évi 369 zsid 30 30-3 évi 358 zsid 34 35-4 évi 240 zsid 23 40-4 évi 235 zsid 18 45-5 évi 170 zsid 20 50-5 évi 143 zsid 20 55-6 évi 113 zsid 21 60-6 évi 74 zsid 14 70-7 évi 67 zsid 11 75-8 évi 21 zsid 7 80-8 évi 15 zsid 2 8 4 zsid 3 Összese 2328 ebbő zsid 254 Rákbetegség 31-3 évi összese 7 zsid 35-4 évi 24 zsid 1 40-4 évi 48 zsid 7 45-5 évi 77 zsid 9 50-5 évi 106 zsid 24 55-6 évi 163 zsid 45 60-6 évi 139 zsid 25 65-7 évi 186 zsid 44 70-7 évi 184 zsid 51 75-8 évi 137 zsid 52 80-8 évi 69 zsid 23 85 évtő 24 zsid 11 ismeretle kor 15 zsid 5 Összese 1189 ebbő zsidóvallás 300 Öngyilkosságok 1926 évben Össze öngyilkoso szám B.-e 310 ebbő zsidóvallás 65 aza 20,9% Táblázat veze Pest Izr Hitk 180 183 magya Buda Izr Hitk 180 184 magya Óbuda Izr Hitk 181 185

10778.h

CÍMSZ Budape

SZÓCIK 64 leá törvénye m 33 16 f 16 leá törvénytele sz születés törvénytel j mind 10 leánygyermek 10 f Ebb zsidóvallá 21 11 f 10 leá ak köz 20 10 f 9 leá törvénye m 1 f leá törvénytele 1 születés j törvénytel mind 10 leá születésé es 10 fi holt születe gyermek szá 65 ez köz ped f leá zsid ebb f leá törvénye f leá törvénytele Sz születés j 9- törvénytel 10 születe leánygyermek 16 fi Több szül vo 1 esetbe amely köz szül esetb mindkette esetb cs részb tartozo zsi hitfelekezeth házasul statisztiká szerin 192 évb kötö össz házasság szá 98 1925-b 97 ez köz vőlegé menyasszo 16 esetb tartozo zsi hitfelekezethe m vegy házass köttete 3 esetb ped 2 esetb vőlegén esetb menyasszo zsi vallás vegy házasság felekeze szempontb következőkép oszlan me vőlegé ró katolik 28 gö katolik görögkele ágos evangélik 4 reformát 4 unitári felekezetnélkü házasság köz születen gyermek vallás néz esetb törté megegyez ped esetb vőlegé esetb menyasszo javár zsidós vesztesé házasságkötésekn 1 válások vizsgálv látju ho 19 fölbonto érvényteleníttete összes 15 házass különél elrendeltete esetbe Ez köz fé 3 esetbe feles 3 esetb vo zsi vallás 192 évr követke kép kapju fölbontato érvényteleníttete 20 házassá különél elrendeltete 1 esetbe felbonto érvényteleníte házasságokb fé 43 feles 4 esetb vo zsid zsi halálozás szá 191 évb 369 1918-b 471 1919-b 355 1920-b 349 19 308 1922-b 317 1923-b 281 1924-b 305 1925-b 278 1926-b 270 adatokb kitűni ho halálozás arányszá legkedvezőtlene vo hábo utol évéb legkedvező 1926-ba 192 é halandós k szerin 192 halálozá ará fővárosb 15,9 össz halott szám 15,30 0 év 12 1 év 6 5- év 3 10- év 2 15- év 5 20- év 8 25- év 9 30- év 7 35- év 8 40- év 12 45- év 15 50- év 21 55- év 24 60- 27 65- év 31 70- év 28 75- év 22 80- év 13 év fel 10 ismeretl összes 270 Elvetélése 1926-b össz elvetélt szá 154 ebb ismeretl 45 1 es zsidós kárár Gyermekhalandósá 0 nap koráb megha ebb zsi 1 3 7- 2 hónap 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 7 8 9- 10- 11- 12- 2 18- 2 év 1 3 1 4 1 Összes 266 ebb zsidóvallá 18 csup el évb elhaltak vesszü összes megha 191 ebb zsidóvallá 1 6,4 Tüdővé rákbetegségb elhalta Tüdővés 0 év 7 zsi 5- év 1 zsi 10- év 4 zsi 15- év 19 zsi 2 20- év 36 zsi 3 30- év 35 zsi 3 35- év 24 zsi 2 40- év 23 zsi 1 45- év 17 zsi 2 50- év 14 zsi 2 55- év 11 zsi 2 60- év 7 zsi 1 70- év 6 zsi 1 75- év 2 zsi 80- év 1 zsi zsi Összes 232 ebb zsi 25 Rákbetegsé 31- év összes zsi 35- év 2 zsi 40- év 4 zsi 45- év 7 zsi 50- év 10 zsi 2 55- év 16 zsi 4 60- év 13 zsi 2 65- év 18 zsi 4 70- év 18 zsi 5 75- év 13 zsi 5 80- év 6 zsi 2 8 évt 2 zsi 1 ismeretl ko 1 zsi Összes 118 ebb zsidóvallá 30 Öngyilkosságo 192 évbe Össz öngyilkos szá B.- 31 ebb zsidóvallá 6 az 20,9 Tábláza vez Pes Iz Hit 18 18 magy Bud Iz Hit 18 18 magy Óbud Iz Hit 18 18

10778.

CÍMS Budap

SZÓCI 6 le törvény 3 1 1 le törvénytel s születé törvényte min 1 leánygyerme 1 Eb zsidóvall 2 1 1 le a kö 2 1 le törvény le törvénytel születé törvényte min 1 le születés e 1 f hol szület gyerme sz 6 e kö pe le zsi eb le törvény le törvénytel S születé 9 törvényte 1 szület leánygyerme 1 f Töb szü v esetb amel kö szü eset mindkett eset c rész tartoz zs hitfelekezet házasu statisztik szeri 19 év köt öss házassá sz 9 1925- 9 e kö vőleg menyassz 1 eset tartoz zs hitfelekezeth veg házas köttet eset pe eset vőlegé eset menyassz zs vallá veg házassá felekez szempont következőké oszla m vőleg r katoli 2 g katoli görögkel ágo evangéli reformá unitár felekezetnélk házassá kö születe gyerme vallá né eset tört megegye pe eset vőleg eset menyassz javá zsidó vesztes házasságkötések váláso vizsgál látj h 1 fölbont érvényteleníttet össze 1 házas különé elrendeltet esetb E kö f esetb fele eset v zs vallá 19 év követk ké kapj fölbontat érvényteleníttet 2 házass különé elrendeltet esetb felbont érvénytelenít házasságok f 4 fele eset v zsi zs halálozá sz 19 év 36 1918- 47 1919- 35 1920- 34 1 30 1922- 31 1923- 28 1924- 30 1925- 27 1926- 27 adatok kitűn h halálozá aránysz legkedvezőtlen v háb uto évé legkedvez 1926-b 19 halandó szeri 19 haláloz ar főváros 15, öss halot szá 15,3 é 1 é 5 é 10 é 15 é 20 é 25 é 30 é 35 é 40 é 1 45 é 1 50 é 2 55 é 2 60 2 65 é 3 70 é 2 75 é 2 80 é 1 é fe 1 ismeret össze 27 Elvetélés 1926- öss elvetél sz 15 eb ismeret 4 e zsidó kárá Gyermekhalandós na korá megh eb zs 7 hóna  9 10 11 12 18 é Össze 26 eb zsidóvall 1 csu e év elhalta vessz össze megh 19 eb zsidóvall 6, Tüdőv rákbetegség elhalt Tüdővé é zs 5 é zs 10 é zs 15 é 1 zs 20 é 3 zs 30 é 3 zs 35 é 2 zs 40 é 2 zs 45 é 1 zs 50 é 1 zs 55 é 1 zs 60 é zs 70 é zs 75 é zs 80 é zs zs Össze 23 eb zs 2 Rákbetegs 31 é össze zs 35 é zs 40 é zs 45 é zs 50 é 1 zs 55 é 1 zs 60 é 1 zs 65 é 1 zs 70 é 1 zs 75 é 1 zs 80 é zs év zs ismeret k zs Össze 11 eb zsidóvall 3 Öngyilkosság 19 évb Öss öngyilko sz B. 3 eb zsidóvall a 20, Tábláz ve Pe I Hi 1 1 mag Bu I Hi 1 1 mag Óbu I Hi 1 1

10778

CÍM Buda

SZÓC l törvén l törvényte szület törvényt mi leánygyerm E zsidóval l k l törvén l törvényte szület törvényt mi l születé ho szüle gyerm s k p l zs e l törvén l törvényte szület törvényt szüle leánygyerm Tö sz eset ame k sz ese mindket ese rés tarto z hitfelekeze házas statiszti szer 1 é kö ös házass s 1925 k vőle menyass ese tarto z hitfelekezet ve háza kötte ese p ese vőleg ese menyass z vall ve házass feleke szempon következők oszl vőle katol katol görögke ág evangél reform unitá felekezetnél házass k szület gyerm vall n ese tör megegy p ese vőle ese menyass jav zsid veszte házasságkötése válás vizsgá lát fölbon érvénytelenítte össz háza külön elrendelte eset k eset fel ese z vall 1 é követ k kap fölbonta érvénytelenítte házas külön elrendelte eset felbon érvénytelení házasságo fel ese zs z haláloz s 1 é 3 1918 4 1919 3 1920 3 3 1922 3 1923 2 1924 3 1925 2 1926 2 adato kitű haláloz aránys legkedvezőtle há ut év legkedve 1926- 1 haland szer 1 halálo a főváro 15 ös halo sz 15, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 f ismere össz 2 Elvetélé 1926 ös elveté s 1 e ismere zsid kár Gyermekhalandó n kor meg e z hón 1 1 1 1 Össz 2 e zsidóval cs é elhalt vess össz meg 1 e zsidóval 6 Tüdő rákbetegsé elhal Tüdőv z z 1 z 1 z 2 z 3 z 3 z 4 z 4 z 5 z 5 z 6 z 7 z 7 z 8 z z Össz 2 e z Rákbeteg 3 össz z 3 z 4 z 4 z 5 z 5 z 6 z 6 z 7 z 7 z 8 z é z ismere z Össz 1 e zsidóval Öngyilkossá 1 év Ös öngyilk s B e zsidóval 20 Táblá v P H ma B H ma Ób H

1077

CÍ Bud

SZÓ törvé törvényt szüle törvény m leánygyer zsidóva törvé törvényt szüle törvény m szület h szül gyer z törvé törvényt szüle törvény szül leánygyer T s ese am s es mindke es ré tart hitfelekez háza statiszt sze k ö házas 192 vől menyas es tart hitfelekeze v ház kött es es vőle es menyas val v házas felek szempo következő osz vől kato kato görögk á evangé refor unit felekezetné házas szüle gyer val es tö megeg es vől es menyas ja zsi veszt házasságkötés válá vizsg lá fölbo érvénytelenítt öss ház külö elrendelt ese ese fe es val köve ka fölbont érvénytelenítt háza külö elrendelt ese felbo érvénytelen házasság fe es z halálo 191 191 192 192 192 192 192 192 adat kit halálo arány legkedvezőtl h u é legkedv 1926 halan sze halál fővár 1 ö hal s 15   ismer öss Elvetél 192 ö elvet ismer zsi ká Gyermekhaland ko me hó Öss zsidóva c elhal ves öss me zsidóva Tüd rákbetegs elha Tüdő    Öss Rákbete öss   ismer Öss zsidóva Öngyilkoss é Ö öngyil zsidóva 2 Tábl m m Ó