10780.htm

CÍMSZÓ: Budapesti Hiradó és a zsidók.

SZÓCIKK: Budapesti Híradó és a zsidók. 1848 április 19 után egy népgyűlés a zsidók kiűzetését és a nemzetőrségből való kizárásukat követelte. Ennek a követelésnek behódolt a felelős minisztérium is és a fővárosban megtámadták és fosztogatták a zsidókat. A Budapesti Híradó, amelynek nem volt zsidó munkatársa, ezt írta: «A sors úgy akarta, hogy Magyarország újjászületésének napjai ne jegyeztessenek föl e nemzet évkönyvébe foltok nélkül; szabadságunk meg van fertőzve, még pedig a legszennyesebb módon» ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 780. címszó a lexikon => 156. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10780.htm

CÍMSZÓ: Budapesti Hiradó és a zsidók.

SZÓCIKK: Budapesti Híradó és a zsidók. 1848 április 19 után egy népgyűlés a zsidók kiűzetését és a nemzetőrségből való kizárásukat követelte. Ennek a követelésnek behódolt a felelős minisztérium is és a fővárosban megtámadták és fosztogatták a zsidókat. A Budapesti Híradó, amelynek nem volt zsidó munkatársa, ezt írta: A sors úgy akarta, hogy Magyarország újjászületésének napjai ne jegyeztessenek föl e nemzet évkönyvébe foltok nélkül; szabadságunk meg van fertőzve, még pedig a legszennyesebb módon .

10780.ht

CÍMSZÓ Budapest Hirad é zsidók

SZÓCIKK Budapest Hírad é zsidók 184 áprili 1 utá eg népgyűlé zsidó kiűzetésé é nemzetőrségbő val kizárásuka követelte Enne követelésne behódol felelő minisztériu i é fővárosba megtámadtá é fosztogattá zsidókat Budapest Híradó amelyne ne vol zsid munkatársa ez írta sor úg akarta hog Magyarorszá újjászületéséne napja n jegyeztessene fö nemze évkönyvéb folto nélkül szabadságun me va fertőzve mé pedi legszennyeseb módo

10780.h

CÍMSZ Budapes Hira zsidó

SZÓCIK Budapes Híra zsidó 18 ápril ut e népgyűl zsid kiűzetés nemzetőrségb va kizárásuk követelt Enn követelésn behódo felel minisztéri fővárosb megtámadt fosztogatt zsidóka Budapes Hírad amelyn n vo zsi munkatárs e írt so ú akart ho Magyarorsz újjászületésén napj jegyeztessen f nemz évkönyvé folt nélkü szabadságu m v fertőzv m ped legszennyese mód

10780.

CÍMS Budape Hir zsid

SZÓCI Budape Hír zsid 1 ápri u népgyű zsi kiűzeté nemzetőrség v kizárásu követel En követelés behód fele minisztér főváros megtámad fosztogat zsidók Budape Híra amely v zs munkatár ír s akar h Magyarors újjászületésé nap jegyeztesse nem évkönyv fol nélk szabadság fertőz pe legszennyes mó

10780

CÍM Budap Hi zsi

SZÓC Budap Hí zsi ápr népgy zs kiűzet nemzetőrsé kizárás követe E követelé behó fel miniszté főváro megtáma fosztoga zsidó Budap Hír amel z munkatá í aka Magyaror újjászületés na jegyeztess ne évköny fo nél szabadsá fertő p legszennye m

1078

CÍ Buda H zs

SZÓ Buda H zs áp népg z kiűze nemzetőrs kizárá követ követel beh fe miniszt fővár megtám fosztog zsid Buda Hí ame munkat ak Magyaro újjászületé n jegyeztes n évkön f né szabads fert legszenny