10788.htm

CÍMSZÓ: Budun

SZÓCIKK: Budun Dávid, rabbi kohanita-családból származott, Lurja Salamonnak volt tanítványa és vitatársa Mózesnek. Iszerlesz Migdal Dóvid (megjegyzések Gittin traktátusához) c. műve Szalonikiben jelent meg 1597. Budán működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 788. címszó a lexikon => 159. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10788.htm

CÍMSZÓ: Budun

SZÓCIKK: Budun Dávid, rabbi kohanita-családból származott, Lurja Salamonnak volt tanítványa és vitatársa Mózesnek. Iszerlesz Migdal Dóvid megjegyzések Gittin traktátusához c. műve Szalonikiben jelent meg 1597. Budán működött.

10788.ht

CÍMSZÓ Budu

SZÓCIKK Budu Dávid rabb kohanita-családbó származott Lurj Salamonna vol tanítvány é vitatárs Mózesnek Iszerles Migda Dóvi megjegyzése Gitti traktátusáho c műv Szalonikibe jelen me 1597 Budá működött

10788.h

CÍMSZ Bud

SZÓCIK Bud Dávi rab kohanita-családb származot Lur Salamonn vo tanítván vitatár Mózesne Iszerle Migd Dóv megjegyzés Gitt traktátusáh mű Szalonikib jele m 159 Bud működöt

10788.

CÍMS Bu

SZÓCI Bu Dáv ra kohanita-család származo Lu Salamon v tanítvá vitatá Mózesn Iszerl Mig Dó megjegyzé Git traktátusá m Szaloniki jel 15 Bu működö

10788

CÍM B

SZÓC B Dá r kohanita-csalá származ L Salamo tanítv vitat Mózes Iszer Mi D megjegyz Gi traktátus Szalonik je 1 B működ

1078SZÓ D kohanita-csal szárma Salam tanít vita Móze Isze M megjegy G traktátu Szaloni j műkö